Cách sử dụng cấu trúc song song chính xác

Cấu trúc song song là phần ngữ pháp cực kỳ quan trọng trong các bài thi ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên, cấu trúc song song trong tiếng Anh là công cụ giúp cho câu văn và bài viết trở nên mượt mà dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng cấu trúc song song hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu cấu trúc song song trong tiếng anh thông qua bài viết dưới đây nhé!

1. Cấu trong song song là gì trong tiếng Anh

Cấu trúc song song trong tiếng Anh là câu chứa hai hoặc nhiều thành phần bao gồm từ và cụm từ. Bên cạnh đó có thể câu chứa mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp giống nhau. 

Cấu trong song song là gì
Cấu trong song song là gì

Ví dụ:

 • Tom likes swimming, hiking, and riding a motorcycle (V-ing)
 • Jenny says her new friend is pretty, humorous, and sociable. (Adjective)
 • The salesman expected that he would present his product at the meeting, that he would have time to show his slide presentation, and that prospective buyers would ask him questions.(Clause)

2. Sử dụng cấu trúc song song khi nào?

Cấu trúc song song trong tiếng Anh được sử dụng rất nhiều để câu văn giàu ý nghĩa và dễ hiểu hơn. Đặc biệt đối với các bài viết học thuật và các bài hát tiếng Anh sử dụng cấu trúc song song rất nhiều. Dưới đây là một số trường hợp mà bạn có thể áp dụng cấu trúc song song nhé! 

Sử dụng cấu trúc song song khi nào?
Sử dụng cấu trúc song song khi nào?
 • Giữa các liên từ kết hợp bao gồm for, and, nor, but, or, yet, so

Ví dụ: Tom is handsome but short. (Tom đẹp trai nhưng thấp.)

 • Giữa những liên từ tương hỗ bao gồm not only… but also…., both… and…, either… or…, hoặc neither… nor…

Ví dụ: 

Petter speaks English not only fluently but also naturally. (Petter nói tiếng Anh không chỉ thành thạo mà còn tự nhiên.)

 • Trong câu so sánh

Ví dụ:

The language skills of the students in the evening class are the same as those of the students in the morning class.

(Các kỹ năng ngoại ngữ của các học sinh lớp buổi tối tương tự với kỹ năng của các bạn lớp buổi sáng.)

Xem thêm các bài viết khác:

3. Một số dạng cấu trúc song song thường gặp

Dưới đây là một số dạng cấu trúc song song thường gặp trong các bài thi ngữ pháp hoặc áp dụng trong văn viết cụ thể như sau: 

 • Gerund/V-ing

Ví dụ: Jenny likes hiking, swimming, and bicycling.

 • Infinitive

Ví dụ: Jenny likes to hike, to swim, and to ride a bicycle.

or Jenny likes to hike, swim, and ride a bicycle.

 •  Verb

The teacher said that Tom was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and lacked motivation.

 • Adverb

The production manager was asked to write his report quickly, accurately, and thoroughly.

 • Adjective

This book contains poems which are romantic, soothing, and enjoyable.

 • Noun/ Noun phrase

On Sunday they may visit the open-air market, the docks, or the park.

 •  Clause

The coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, and that they should do some warm-up exercises before the game.

Xem thêm các bài viết khác:

4. Các từ nối thường được dùng trong cấu trúc song song

Một số từ nối được dùng trong cấu trúc câu song song như and, but, nor, or, yet, not only and but also. 

Ví dụ: 

 • The photos are black and white.
 • It’s an expensive but useful book.
 • Tom can pay either by cash or by credit card.
 • We have just found out an inexpensive yet effective solution to our problem.
 • He’s not only a painter but also a writer.

Lưu ý: Các từ/cụm từ trong câu với Cấu trúc song song trong tiếng Anh phải cùng một loại để diễn tả ý nghĩa liệt kê hoặc bổ nghĩa cho nhau.

5. Bài tập về cấu trúc song song

Dưới đây là một bài tập cấu trúc song song trong tiếng Anh mà bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức ôn tập của mình nhé! 

Bài tập về cấu trúc song song
Bài tập về cấu trúc song song

1. Sleeping (A), resting, and to drink (B) orange juice (C) are the best ways (D) to care for a cold.  

2. The trapdoor spider makes (A) a hole in (B) the ground, lines it with silk (C) and closing it (D) with a hinged door. 

3. I like travelling (A) by air because (B) it is fast, safe (C), and it is convenience (D). 

4. You should stop wasting (A) your free time and doing (B) something (C) useful instead (D). 

5. After he had researched his paper and wrote it (A), he found (B) some additional (C) data that he should have included (D).

6. Perhaps (A) the most popular (B) film in the movie history (C), Star Wars, was written and direction (D) by George Lucas. 

 • Answer Key: 

1. B. 

2. D. Closes 

3. D. convenience 

4. B. and do 

5. A. written 

6. D. directed 

Cấu trúc song song là một cấu trúc vô cùng quan trọng trong tiếng Anh giúp cho người viết có thể liệt kê các ý cùng dạng ngữ pháp một cách mềm mại hơn. Hy vọng thông qua bài viết của Học IELTS bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc song song một cách chính xác và hiệu quả. 

Bình luận