Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng

Chắc hẳn the last time là một trong những cấu trúc trong tiếng Anh không còn quá xa lạ với nhiều người. Mặc dù thường xuất hiện trong cả văn nói lẫn văn viết, nhưng tùy vào từng ngữ cảnh mà cấu trúc the last time sẽ mang ý nghĩa khác nhau. Cùng Học IELTS tìm hiểu chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time nhé!

1. The last time trong tiếng Anh nghĩa là gì?

The last time cấu trúc trong tiếng Anh có nghĩa là lần cuối cùng một việc gì đó đã xảy ra hoặc đã được thực hiện. Nó cũng có thể được sử dụng để hỏi về thời điểm cuối cùng một sự kiện nào đó xảy ra. 

Ví dụ:

 • The last time I saw him was at the party last week (Tôi gặp anh ấy lần cuối là ở bữa tiệc tuần trước).
 • Do you remember the last time we went to the beach together? (Bạn còn nhớ lần cuối chúng ta đi đến bãi biển cùng nhau không?).

2. Cách dùng cấu trúc the last time trong tiếng Anh

Cấu trúc câu the last time thường được sử dụng để diễn tả lần cuối cùng một sự kiện đã xảy ra hoặc đã được thực hiện trong quá khứ. Đây là một số cách dùng cấu trúc này trong tiếng Anh:

– Khoảng thời gian:

The last time + S + V2/Ved + was + [khoảng thời gian] + ago

– Mốc thời gian:

The last time + S + V2/Ved + was + in/at/on/last/ this + [mốc thời gian]

Ví dụ:

 • The last time I went to New York was five years ago. (Lần cuối cùng tôi đi đến New York là cách đây năm năm).
Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng
Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng

3. Cấu trúc tương đương với the last time

Ngoài cấu trúc the last time thường sử dụng, còn có một số cấu trúc tương đương với “the last time” trong tiếng Anh như sau:

The last time + S + V2/ed + was + mốc/ khoảng thời gian
= S + last +  V2/ed + khoảng thời gian + ago
= S + have/ has + not + V2/ed + for + khoảng thời gian
=  It + is + khoảng thời gian + since + S +  V2/ed 

Ví dụ:

The last time I heard that song was 3 months ago.
= I last heard that song 3 months ago.
= I have not heard that song for 3 months.
= It is 3 months since I heard that song.

Xem thêm các bài viết khác:

4. Cấu trúc đặt câu hỏi với the last time

Cấu trúc đặt câu hỏi với the last time trong tiếng Anh như sau:

When was the last time + S + V2/ed? (Lần cuối cùng … là khi nào?)
 • Ví dụ: When was the last time that you went to the movies?
Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng
Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng

5. Cấu trúc viết lại câu hỏi với the last time

Dưới đây là cấu trúc viết lại câu the last time bằng câu hỏi để bạn tham khảo:

Cấu trúc the last time sang hiện tại hoàn thành:

 How long + haven’t/ hasn’t + S + Ved/V3?

Cấu trúc the last time viết lại câu số 2:

 When + did + S + last + V?

Ví dụ:

 • How long has haven’t you gone for coffee with your family?
 • How long hasn’t he talked to you? 

6. Bài tập thực hành

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc the last time, hãy thực hành qua một số bài tập ví dụ dưới đây:

 • Bài tập: Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại sao cho đúng
 1. Hello, I was wondering if you have seen Luna. The last time I see her was 5 days ago.
 2. I haven’t seen Luna since a week, the last time we hung out was last Monday.
 3. This is last time I have to remind you about this kind of mistake.
 4. I won’t went to this store again, this is the last time!
 5. Luna had seen Tom last time, before Tom passed away in an accident. 
 • Đáp án:
 1. see => have seen
 2. since => for
 3. last => the last
 4. went => go
 5. last => for the last

Xem thêm các bài viết khác:

Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng
Chi tiết về cách dùng cấu trúc the last time kèm bài tập áp dụng

Trên đây là những chia sẻ về cấu trúc the last time, cùng các ví dụ cụ thể để bạn hiểu thêm và ứng dụng trong quá trình luyện nói và nghe tiếng Anh của mình. Bạn hãy đón đọc những bài viết mới của Học IELTS để khám phá thêm nhiều cấu trúc ngữ pháp bổ ích nhé!

Bình luận