Banner Back to School

Hướng dẫn bạn học cấu trúc câu as if/as though dễ hiểu nhất

Cấu trúc as if/as though là một trong những cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh, tuy nhiên nó cũng là một trong những cấu trúc gây khó khăn cho những người mới học tiếng Anh. Nếu bạn đang muốn học cách sử dụng cấu trúc câu này một cách dễ hiểu nhất, hãy cùng tôi tìm hiểu qua bài viết này.

1. Định nghĩa cấu trúc as if/as though

Định nghĩa cấu trúc as if/ as though
Định nghĩa cấu trúc as if/as though

As if và as though là cụm từ được sử dụng để miêu tả một tình huống hoặc hành động mà không thật sự có thực hoặc không được xác nhận là đúng. Chúng thường được sử dụng để tưởng tượng hoặc giả định một điều gì đó.

2. Cấu trúc as if/as though và cách sử dụng

Cấu trúc as if/as though và cách sử dụng
Cấu trúc as if/as though và cách sử dụng

“As if/as though” là “as if/as though” + mệnh đề giả định hoặc mệnh đề tưởng tượng

As if và as though được sử dụng để miêu tả một tình huống, hành động hoặc trạng thái mà không phải là thật sự hiện tại hoặc có thể là giả định. Các cách sử dụng cụ thể của cấu trúc này như sau:

2.1. Kết hợp với động từ chỉ giác quan

Cấu trúc as if/as though có thể kết hợp với động từ chỉ giác quan để miêu tả cảm giác, nhận thức của người nói về một tình huống hay hành động không thật sự xảy ra. Các động từ giác quan thường được sử dụng bao gồm: look, sound, feel, taste và smell.

Ví dụ:

It looks as if it’s going to be a great day. (Trông như hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời)

She acted as though she didn’t hear the phone ringing. (Cô ấy hành động như thể cô ấy không nghe được tiếng chuông điện thoại)

Xem thêm các bài viết khác:

2.2. Dùng để diễn tả tình huống có thật

Cấu trúc as if/as though được sử dụng để miêu tả một tình huống không thật sự xảy ra, và thường được sử dụng để diễn tả giả định hay so sánh với thực tế. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để diễn tả một tình huống có thật, nhưng trong trường hợp này, nó có thể bị hiểu lầm hoặc gây nhầm lẫn cho người nghe hoặc độc giả.

Ví dụ:

She spoke as if she was the only one who knew the truth. (Cô ấy nói chuyện như thể cô ấy là người duy nhất biết sự thật)

2.3. Diễn tả tình huống không có thật

Cấu trúc as if/as though thường được sử dụng để diễn tả một tình huống không thật sự xảy ra, như một giả định hay một trạng thái tưởng tượng. Khi sử dụng cấu trúc này, người nói muốn mô tả một cách tường minh hơn về cảm giác, hành động hoặc tình trạng của người hoặc vật được miêu tả.

Ví dụ:

She looks as if she’s seen a ghost. (Cô ấy trông như đã thấy ma)

He spoke as though he was the boss. (Anh ta nói chuyện như thể anh ta là ông chủ)

2.4. Một số cách sử dụng khác của cấu trúc As if / As though

Ngoài việc diễn tả tình huống giả định và tưởng tượng, cấu trúc as if/as though còn được sử dụng để diễn tả một số trường hợp khác như sau:

So sánh: Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để so sánh hai vật hoặc hai người với nhau, với ý nghĩa “như thể là”.

Ví dụ:

She sings as if she were a professional singer. (Cô ấy hát như thể là một ca sĩ chuyên nghiệp)

Bày tỏ sự ngạc nhiên: Khi sử dụng với từ “surprised”, cấu trúc này có thể diễn tả sự ngạc nhiên của người nói về một tình huống nào đó.

Ví dụ: 

I was surprised to see him there, as if he had come out of nowhere. (Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta ở đó, như thể anh ta xuất hiện từ đâu)

Diễn tả một hành động có ý định giấu kín hoặc làm ngụ ý khác.

Ví dụ: 

She said nothing, but she looked at me as if to say “I know what you’re up to”. (Cô ấy không nói gì nhưng nhìn tôi như muốn nói rằng “Tôi biết những gì bạn đang làm”)

Diễn tả sự khuyên bảo hoặc chỉ dẫn.

Ví dụ: 

You should dress more professionally for the interview, as if you really want the job. (Bạn nên mặc quần áo chuyên nghiệp hơn cho buổi phỏng vấn, như thể bạn thật sự muốn được nhận việc)

3 . Một số lưu ý cần biết khi dùng cấu trúc As if/As though

Khi sử dụng cấu trúc as if/as though, bạn cần lưu ý một số điểm sau để tránh sai sót trong cách sử dụng:

Sử dụng đúng thì: Khi sử dụng cấu trúc này để diễn tả tình huống giả định, bạn phải sử dụng đúng thì (subjunctive mood) để biểu thị một trạng thái không có thật. 

Ví dụ:

 “She talks as if she were a doctor” (thay vì “was”).

Chú ý đến ý nghĩa: Trong một số trường hợp, cấu trúc này có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, phụ thuộc vào ngữ cảnh và từ ngữ sử dụng kèm theo.

Cẩn trọng khi sử dụng “like”: Không nên sử dụng từ “like” thay cho “as if/as though”, vì chúng có cách sử dụng khác nhau. “Like” thường được sử dụng để so sánh vật hoặc người với nhau, còn as if/as though được sử dụng để diễn tả tình huống giả định hoặc tưởng tượng.

Xem thêm các bài viết khác:

4. Bài tập luyện tập về cấu trúc As if/As though

Bài tập luyện tập về cấu trúc As if / As though
Bài tập luyện tập về cấu trúc As if / As though

Để biết áp dụng các công thức as if as though sao cho đúng, các bạn hãy thử làm một bài tập dưới đây:

  1. My friend acted _____ she didn’t care about the test, but I know she studied for hours last night.

A. as if

B. as though

C. like

2. The movie was so good, it was _____ we were actually there.

A. as if

B. as though

C. like

3. He was sweating and looked _____ he had seen a ghost.

A. as if

B. as though

C. like

4. The cat walked _____ it owned the place.

A. as if

B. as though

C. like

5. Sarah didn’t want to come to the party, but she agreed to go _____ she didn’t want to disappoint her friend.

A. as if

B. as though

C. like

6. She spoke to the audience _____ she was an expert on the topic, but I know she only did a little research before the speech.

A. as if

B. as though

C. like

7. The little girl was singing _____ she was the star of the show.

A. as if

B. as though

C. like

8. The teacher explained the lesson to the students _____ they were all experts on the topic.

A. as if

B. as though

C. like

9. He laughed _____ nothing was wrong, but I could tell he was really upset.

A. as if

B. as though

C. like

10. The athlete ran _____ he was on fire, easily winning the race.

A. as if

B. as though

C. like

Đáp án

  1. A

2. A

3. A

4. A

5. A

6. A

7. A

8. B

9. A

10. A

Trên đây là một vài chia sẻ của Học IELTS về cấu trúc as if/ as though. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng anh cũng như là ứng dụng nó vào cuộc sống một cách đúng nhất.

Bình luận