Counter argument là gì

Counter argument là gì? Cách lập luận cho band 6.5+

Trong bài thì đánh giá năng lực IELTS, số điểm Writing thí sinh giành được không chỉ dựa vào ngôn từ đa dạng. Mà còn dựa vào khả năng diễn đạt mạch lạc và trôi chảy của thí sinh. Bởi lẽ đó, Học IELTS sẽ cung cấp cho bạn góc