Các chủ đề Speaking IELTS hay gặp mà bạn cần phải biết

Các chủ đề Speaking IELTS hay gặp mà bạn cần phải biết

IELTS Speaking là một trong bốn phần thi của bài thi IELTS. Phần thi này đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh nói của thí sinh trong các tình huống giao tiếp thực tế. Để đạt được điểm số cao trong phần thi này, thí sinh cần chuẩn bị

Bài mẫu, từ vựng của chủ đề Small Business IELTS Speaking

Small Business IELTS Speaking có bài mẫu, từ vựng chi tiết

Hiện nay, các chủ đề về Kinh tế thường rất được quan tâm bởi mọi người, mọi lứa tuổi. Nắm bắt được xu hướng này nên ngày càng nhiều lần chủ đề Small Business IELTS Speaking đã xuất hiện và khiến cho nhiều bạn gặp khó khăn vì thiếu từ

Chủ đề Sitting down IELTS Speaking và câu hỏi thường gặp

Chủ đề Sitting down IELTS Speaking và câu hỏi thường gặp

Hiện nay, không chỉ những chủ đề liên quan đến học thuật, xã hội đời sống được chọn làm chủ đề cho IELTS Speaking mà còn có rất nhiều chủ đề từ những hoạt động nhỏ nhặt đều được đem ra bàn luận để kiểm tra kiến thức tiếng Anh

Từ vựng và bài mẫu về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

Từ vựng và bài mẫu về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

Hiện nay, bên cạnh các chủ đề Speaking quen thuộc gần gũi với cuộc sống của chúng ta thì hội đồng thi IELTS cũng đã bổ sung một số chủ đề mới, lạ lẫm và yêu cầu hiểu biết của thí sinh. Old Buildings IELTS Speaking là một trong những

Jewelry IELTS Speaking part 1 – bài mẫu kèm từ vựng về chủ đề

Jewelry IELTS Speaking part 1 – Bài mẫu kèm từ vựng

Jewelry IELTS Speaking Part 1 Là một trong những chủ đề IELTS Speaking gần đây nhưng đây sẽ là thách thức từ vừng của bạn, bạn cần có đủ vốn từ minh họa để người dùng có thể hiểu trọn vẹn được chủ đề của bạn. Đây là một trong