Hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc in order that

Bạn có biết rằng trong tiếng Anh, bạn có thể sử dụng cấu trúc in order that để biểu thị một mục đích hoặc mục tiêu? Điều này giúp cho việc diễn đạt ý định của bạn trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Ở bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ về cấu trúc này thật kỹ và cách học cấu trúc này thật đơn giản và hiệu quả.

1. Khái niệm về cấu trúc in order that

Cấu trúc in order that là một cấu trúc trong tiếng Anh được sử dụng để biểu thị một mục đích hoặc một mục tiêu. Nó thường được sử dụng để giải thích tại sao một hành động hoặc sự việc được thực hiện. Cấu trúc này được sử dụng khi muốn diễn tả một mục đích hoặc mục tiêu mà người nói muốn đạt được thông qua hành động của mình.

2. Cách sử dụng cấu trúc in order that 

Cấu trúc in order that thường được sử dụng trong câu phức và bao gồm hai phần chính: mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Mệnh đề chính là câu mà nói về hành động hoặc sự việc được thực hiện, trong khi mệnh đề phụ là câu mô tả mục đích hoặc mục tiêu của hành động đó.

Cách sử dụng cấu trúc in order that 
Cách sử dụng cấu trúc in order that 

Ví dụ

I’m studying hard in order that I can pass the exam.
(Tôi đang học chăm chỉ để tôi có thể đỗ kỳ thi.)

She’s saving money in order that she can buy a new car.
(Cô ấy đang tiết kiệm tiền để cô ấy có thể mua một chiếc xe mới.)

3. Cách nối câu với in order that trong tiếng Anh

Để nối câu với cấu trúc in order that trong tiếng Anh, bạn cần sử dụng một mệnh đề phụ để mô tả mục đích hoặc mục tiêu của hành động trong mệnh đề chính. Sau đó, bạn có thể sử dụng các từ nối để kết nối hai mệnh đề lại với nhau như “so that”, “in order to”, hoặc “so as to”.

Ví dụ

We’re leaving early so as to avoid traffic.
(Chúng tôi sẽ rời đi sớm để tránh được giao thông.)

4. Phân biệt cấu trúc in order that/so that/so that/ in order to

4.1. Phân biệt cấu trúc so that và in order that

Cả hai cấu trúc so that in order that  đều được sử dụng để biểu thị một mục đích hoặc mục tiêu, nhưng có một số sự khác biệt giữa chúng.

Cấu trúc “so that” thường được sử dụng để diễn tả một mục đích hoặc mục tiêu một cách ngắn gọn, thường được sử dụng trong câu đơn hoặc câu phức. Nó thường được sử dụng khi mục đích hoặc mục tiêu là rõ ràng và không cần phải được nhấn mạnh quá nhiều.

Phân biệt cấu trúc so that và in order that
Phân biệt cấu trúc so that và in order that

Ví dụ

I’ll leave early so that I can catch the train. (Tôi sẽ rời đi sớm để tôi có thể bắt tàu.)

She’s studying hard so that she can get a good grade. (Cô ấy đang học chăm chỉ để cô ấy có thể đạt điểm tốt.)

Cấu trúc “in order that” thường được sử dụng để diễn tả một mục đích hoặc mục tiêu một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Nó thường được sử dụng trong câu phức và cần phải có một mệnh đề phụ để mô tả mục đích hoặc mục tiêu.

Ví dụ

I’m studying hard in order that I can pass the exam. (Tôi đang học chăm chỉ để tôi có thể đỗ kỳ thi.)

She’s saving money in order that she can buy a new car. (Cô ấy đang tiết kiệm tiền để cô ấy có thể mua một chiếc xe mới.)

Xem thêm các bài viết khác:

4.2. Phân biệt cấu trúc in order to và in order that

Cấu trúc “in order to” được sử dụng để biểu thị mục đích hoặc mục tiêu của một hành động hoặc sự việc. Nó thường được sử dụng trong câu đơn hoặc câu phức và được đặt trước động từ.

Ví dụ

I’m learning Spanish in order to communicate with my colleagues from Spain. (Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha để có thể giao tiếp với đồng nghiệp của tôi đến từ Tây Ban Nha.)

Cấu trúc “in order that” cũng được sử dụng để biểu thị mục đích hoặc mục tiêu của một hành động hoặc sự việc, nhưng nó thường được sử dụng trong câu phức và được đặt trước mệnh đề phụ mô tả mục đích hoặc mục tiêu.

Ví dụ

She’s studying hard in order that she can get into a good university. (Cô ấy đang học chăm chỉ để có thể vào một trường đại học tốt.)

5. Bài tập luyện tập cấu trúc in order that

Để hiểu rõ hơn về cách dùng và phân biệt cấu trúc in order that, hãy cùng làm một số bài tập sau 

 Bài tập luyện tập cấu trúc in order that
Bài tập luyện tập cấu trúc in order that

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng cấu trúc in order that

 1. I’m studying hard so that I can pass the exam
 2. He’s saving money so that he can buy a new car.
 3. He’s studying hard so that he can get a good grade.

Đáp án 

 1. I’m studying hard in order that I can pass the exam.
 2. He’s saving money in order that he can buy a new car.
 3. He’s studying hard in order that he can get a good grade.

Bài tập 2: Hoàn thành câu sử dụng cấu trúc in order that

 1. She’s taking extra classes ________.
 2. We’re planting more trees ________.
 3. They’re working late ________.

Đáp án

 1. She’s taking extra classes in order that she can improve her English skills.
 2. We’re planting more trees in order that we can create a healthier environment.
 3. They’re working late in order that they can finish the project on time.

Xem thêm các bài viết khác:

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm, cách dùng, cách phân biệt cấu trúc in order that. Hy vọng với những kiến thức hữu ích mà Học IELTS chia sẻ có thể giúp ích cho bạn hiểu về cấu trúc này một cách chính xác và áp dụng hiệu quả vào việc học tập và giao tiếp tiếng Anh.

Bình luận