Học bổng hè 226 triệu

Want ving hay to v? Tất tần tật về cấu trúc, bài tập của want

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, cấu trúc và ứng dụng của want, và bạn sẽ biết được nên sử dụng want ving hay to v trong bài. Ngoài ra, Học IELTS sẽ gợi ý cho bạn một số bài tập liên quan để luyện tập.

Want ving hay to v
Want ving hay to v

1. Want có nghĩa là gì?

Want là một động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là muốn hoặc mong muốn. Thuật ngữ này phổ biến và được dùng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trong tiếng Anh.

2. Cấu trúc, cách dùng của Want

Cấu trúc cơ bản của want là “want + to + V” hoặc “want + V-ing“. Dưới đây là một số cách dùng phổ biến của want

2.1. Cấu trúc want – Diễn tả mong muốn

Khi sử dụng want để diễn tả mong muốn, ta thường dùng cấu trúc “want + to + V“.

Ví dụ:

 • I want to go to the movies tonight.

Tôi muốn đi xem phim tối nay.

 • She wants to travel around the world.

Cô ấy muốn du lịch khắp nơi trên thế giới.

2.2. Dùng để thể hiện sự cần thiết

Want cũng có thể được sử dụng để diễn đạt sự cần thiết hoặc bắt buộc. Trong trường hợp này, ta thường dùng cấu trúc “want + to + V” với ý nghĩa tương tự như “need to” và “have to“.

Ví dụ:

 • You want to clean your room before your parents come home.

Bạn cần phải dọn dẹp phòng trước khi cha mẹ bạn về nhà.

 • They want to finish the project by Friday.

Họ cần phải hoàn thành dự án vào thứ Sáu.

2.3. Dùng want để đưa ra lời khuyên, cảnh báo

Want có thể được sử dụng để đưa ra lời khuyên hoặc cảnh báo trong tiếng Anh. Trong trường hợp này, ta thường dùng cấu trúc “want + to + V” để diễn tả lời khuyên và “don’t want + to + V” để cảnh báo.

Ví dụ:

 • I want you to be careful when crossing the street.

Tôi muốn bạn cẩn thận khi đi qua đường.

 • She doesn’t want to get lost in the city.

Cô ấy không muốn lạc đường trong thành phố.

2.4. Cấu trúc want – Đứng sau Wh-question

Trong tiếng Anh, want cũng được sử dụng sau các từ đặt câu hỏi (Wh-question) như what, where, who, why, when, how,… để hỏi về mong muốn hoặc nhu cầu của ai đó. Trong trường hợp này, ta dùng cấu trúc “Wh-question + do/does + subject + want + to + V“.

Ví dụ:

 • What does Mimi’s daughter want to be when she grows up?

Con gái của Mimi muốn trở thành gì khi lớn lên?

 • Where do you want to go for your next vacation?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ tiếp theo?

2.5. Cấu trúc want – Đứng sau If

 Cấu trúc want - Đứng sau If
Cấu trúc want – Đứng sau If

Khi sử dụng want với mệnh đề điều kiện (if-clause), ta thường dùng cấu trúc “If + subject + want + to + V“.

Ví dụ:

 • If you want to pass the exam, you need to study harder.

Nếu bạn muốn đậu kỳ thi, bạn cần phải học chăm chỉ hơn.

 • If she wants to change her job, she should start looking for a new one.

Nếu cô ấy muốn đổi việc làm, cô ấy nên bắt đầu tìm một công việc mới.

2.6. Dùng trong hình thức tiếp diễn

Want cũng có thể được sử dụng trong hình thức tiếp diễn (continuous form) khi ta muốn nhấn mạnh rằng hành động đó đang diễn ra tại thời điểm nói. Trong trường hợp này, ta dùng cấu trúc “be + wanting + to + V“.

Ví dụ:

 • He is wanting to quit his job.

Anh ấy đang muốn từ bỏ công việc của mình.

 • I’m wanting to spend more time with my family.

Tôi đang muốn dành nhiều thời gian hơn với gia đình.

3. Want đi với giới từ gì?

3.1. Want for

Want for thường được dùng để diễn tả việc có hoặc không có cái gì đó mà ta muốn hoặc cần.

Ví dụ:

 • I want for a peaceful world.

Tôi muốn có một thế giới hòa bình

 • He wants money for his trip.

Anh ấy muốn có tiền cho chuyến đi.

3.2. Want in/ out

Want in và want out được dùng để diễn tả việc muốn hoặc không muốn tham gia vào một hoạt động hay tình huống nào đó.

Ví dụ:

 • I don’t want in their plan.

Tôi không muốn tham gia vào kế hoạch của họ.

 • I want in on the weekly gaming sessions with my friends.

Tôi muốn tham gia vào các buổi chơi game hàng tuần cùng bạn bè.

3.3. Want from

Want from được sử dụng để diễn tả những gì ta mong đợi hoặc muốn nhận từ ai đó. Ví dụ:

 • What do you want from me?

Bạn muốn tôi làm gì?

 • When I visit a restaurant, I want attentive service and delicious food from the staff.

Khi tôi đến nhà hàng, tôi muốn dịch vụ ấn tượng và thức ăn ngon từ nhân viên

Xem thêm các bài viết liên quan

4. Ứng dụng các cấu trúc Want vào IELTS Speaking Part 1

Ứng dụng các cấu trúc Want vào IELTS Speaking Part 1
Ứng dụng các cấu trúc Want vào IELTS Speaking Part 1

IELTS Speaking Part 1 yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình, công việc, sở thích,… Một trong những cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong phần này là want.

Dưới đây là một vài ví dụ về cách sử dụng want trong IELTS Speaking Part 1:

 • “What personal goals do you want to achieve in the near future?”
 • “Do you want to improve your language skills?”
 • “What do you want to do to become a better version of yourself?”
 • “What qualities do you want in a close friend?”
 • “What kind of partner do you want to have in the future?”
 • “Do you want to have a big family or a small one?”

Các thành ngữ/ cụm động từ với want

Ngoài các cấu trúc đã được đề cập ở trên, want còn được sử dụng trong nhiều thành ngữ và cụm động từ khác nhau. Dưới đây là các cụm động từ / thành ngữ có want:

 • Want out: Muốn rời đi, tham gia vào điều gì đó.
 • Want for nothing: Không mong muốn thứ gì nữa.
 • I want to have my cake and eat it too: Muốn có tất cả mọi thứ mà không muốn chịu bất kỳ thiệt hại nào.
 • Want for (time): dùng để diễn tả thời gian cần thiết cho việc gì đó.
 • Want in (on something): muốn tham gia vào một hoạt động hay kế hoạch nào đó.
 • Want the best of both worlds: muốn có những lợi thế của cả hai phía.

5. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Want

Có một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng cấu trúc want trong tiếng Anh:

 • Không sử dụng want trong câu phủ định “I don’t want no…”. Thay vào đó, ta nên dùng “I don’t want any…” hoặc “I don’t want none…”.
 • Khi sử dụng want trong câu hỏi, ta cần đảo thứ tự động từ và chủ ngữ. 
 • Không sử dụng cấu trúc “want + to + V” sau một động từ ở dạng tiếp diễn. Thay vào đó, ta nên dùng “want + V-ing”.

Ví dụ: “They don’t like what they want to do.” thay vì “They don’t like what they want to do.”

6. Phân biệt về Want, Would like và Wish

Want, would like và wish đều có nghĩa là muốn trong tiếng Anh, tuy nhiên cách sử dụng của chúng có sự khác biệt.

Phân biệt về Want, Would like và Wish
Phân biệt về Want, Would like và Wish
 • Want: được dùng trong các trường hợp diễn tả mong muốn hoặc sự cần thiết.
 • Would like: thể hiện lịch sự hơn so với want, có thể dùng để yêu cầu hoặc mời ai đó làm gì đó.
 • Wish: được dùng để diễn tả mong ước, thường đi với dạng bị động.

Ví dụ:

 • I want to go to the UK this week.

Tôi muốn đi Anh vào tuần này.

 • Would you like to climb a mountain with us tomorrow?

Bạn có muốn leo núi với chúng tôi ngày mai không?

 • I wish I were taller.

Tôi ước mình cao hơn.

7. Bài tập về Want ving hay to v

Hãy nhớ lại các cấu trúc và cách sử dụng của want qua bài tập sau đây:

 1. Emily wants  ____ (to go/ going) to the store after school.
 2. They don’t want ____(to go/ going) with us.
 3. She wants _____ (to have/ having) a picnic in the park tomorrow.
 4. I wish I ____ (want to be/ were) a famous singer.
 5. I don’t want _ (to see/ seeing) that movie, it’s too scary.

8. Đáp án – Want ving hay to v

 1. Emily wants to go to the store after school.
 2. They don’t want to go with us.
 3. She wants to have a picnic in the park tomorrow.
 4. I wish I were a famous singer.
 5. I don’t want to see that movie; it’s too scary.

9. Kết luận

Qua bài viết trên, Học IELTS đã cung cấp đầy đủ kiến thức về vấn đề nên dùng “want + v-ing” và “want + to + v”, cách dùng và bài tập củng cố. Hy vọng sẽ là một tài liệu hữu ích cho người đang học tiếng Anh.

Bình luận