Banner Back to School

Imperative sentence là gì? Phân loại, bài tập chi tiết

Câu mệnh lệnh (imperative sentence) là một trong những cấu trúc câu cơ bản và quan trọng của ngôn ngữ. Nó được sử dụng để diễn đạt các yêu cầu, mệnh lệnh hoặc lời khuyên đối với người nghe. Vì vậy, hôm nay Học IELTS và bạn sẽ cùng tìm hiểu về imperative sentence là gì, phân loại và các bài tập chi tiết để hiểu rõ hơn về cấu trúc này.

Imperative sentence là gì?
Imperative sentence là gì?

1. Imperative sentence là gì?

Imperative sentence là loại câu không có chủ ngữ và thường được sử dụng để truyền đạt mệnh lệnh hoặc yêu cầu đối với người nghe. Câu mệnh lệnh thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, ví dụ như khi bạn muốn yêu cầu ai đó làm điều gì đó, hay khi bạn muốn đưa ra lời khuyên cho người khác.

Ví dụ: Please close the door. (Vui lòng đóng cửa.)

Lưu ý: “Please” là một từ khóa thường được sử dụng trong imperative sentence để làm nổi bật tính lịch sự và nhẹ nhàng của yêu cầu.

2. Phân loại imperative sentence (câu mệnh lệnh) trong tiếng Anh

Phân loại imperative sentence (câu mệnh lệnh) trong tiếng Anh
Phân loại imperative sentence (câu mệnh lệnh) trong tiếng Anh

Imperative sentences có thể được phân loại vào 2 loại chính: câu mệnh lệnh trực tiếpcâu mệnh lệnh gián tiếp.

2.1 Câu mệnh lệnh (imperative sentence) trực tiếp

Câu mệnh lệnh trực tiếp là loại câu được sử dụng khi người nói muốn giao tiếp với người nghe một cách rõ ràng và trực tiếp hơn. Đây là loại câu mệnh lệnh được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

Câu mệnh lệnh, yêu cầu trực tiếp với người nghe

Đây là dạng câu mệnh lệnh được sử dụng khi người nói muốn yêu cầu đối tượng trực tiếp là người nghe thực hiện một hành động nào đó. Thường thì câu mệnh lệnh sẽ có dạng động từ ở hình thức nguyên thể (infinitive) mà không có “to” phía trước.

Ví dụ: Listen to me. (Hãy lắng nghe tôi.)

Câu mệnh lệnh, yêu cầu có đối tượng cụ thể

Trong loại câu này, người nói muốn yêu cầu ai đó thực hiện hành động với một đối tượng cụ thể. Vì vậy, trong câu mệnh lệnh sẽ có từ “to” và sau đó là danh từ đứng sau để chỉ đối tượng đó.

Ví dụ: Open the door for your sister. (Mở cửa cho em gái bạn.)

Câu mệnh lệnh, yêu cầu với từ Do

Câu mệnh lệnh có từ “Do” được sử dụng khi người nói muốn yêu cầu người nghe phải làm điều gì đó, ví dụ như hỏi một câu hỏi hoặc yêu cầu một hành động.

Ví dụ: Do your homework now. (Làm bài tập ngay bây giờ.)

Câu mệnh lệnh, yêu cầu dạng nghi vấn/câu hỏi

Câu mệnh lệnh cũng có thể được sử dụng để hỏi người nghe các câu hỏi đơn giản và yêu cầu họ trả lời.

Ví dụ: Do you like pizza? (Bạn có thích pizza không?)

Câu mệnh lệnh, yêu cầu ở dạng phủ định

Câu mệnh lệnh có thể được sử dụng ở dạng phủ định khi người nói muốn cấm hoặc khuyến khích người nghe không làm một điều gì đó.

Ví dụ: Don’t touch the hot stove. (Đừng chạm vào bếp nóng.)

2.2. Câu mệnh lệnh (imperative sentence) gián tiếp

Câu mệnh lệnh gián tiếp là loại câu được sử dụng để truyền đạt một yêu cầu, mệnh lệnh hay lời khuyên thông qua một mối quan hệ gián tiếp giữa người nói và người nghe.

Câu mệnh lệnh (imperative sentence) gián tiếp dạng khẳng định

Loại câu này được sử dụng khi người nói muốn truyền đạt lời khuyên hay yêu cầu một cách nhẹ nhàng hơn. Thường thì sẽ có từ khóa “should” hoặc “let’s” trước động từ trong câu.

Ví dụ: You should study harder. (Bạn nên học chăm chỉ hơn.)

Câu mệnh lệnh (imperative sentence) gián tiếp dạng phủ định

Loại câu này được sử dụng khi người nói muốn cấm, khuyến khích hay cảnh báo người nghe làm điều gì đó mà không trực tiếp đưa ra yêu cầu. Trong câu thường sẽ có từ khóa “don’t” hoặc “let’s not”.

Ví dụ: Let’s not make the same mistake again. (Hãy không nên mắc lại sai lầm cũ.)

2.3. Câu mệnh lệnh (imperative sentence) với Let

Câu mệnh lệnh với từ “let” được sử dụng khi người nói muốn cho phép hoặc yêu cầu ai đó làm một việc gì đó.

Ví dụ: Let me help you with your bags. (Để tôi giúp bạn với những túi xách của bạn.)

3. Các câu mệnh lệnh (imperative sentence) tiếng Anh thường dùng

Các câu mệnh lệnh (imperative sentence) tiếng Anh thường dùng
Các câu mệnh lệnh (imperative sentence) tiếng Anh thường dùng

Trong tiếng Anh, có nhiều cấu trúc câu mệnh lệnh được sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Dưới đây là một số cấu trúc câu mệnh lệnh phổ biến bạn có thể tham khảo:

 • “Please + verb” để yêu cầu một hành động một cách lịch sự.

Ví dụ:

 • Please clean your room before you go out.

Vui lòng dọn dẹp phòng của bạn trước khi đi ra ngoài.

 • “Don’t + verb” để cấm hoặc khuyến khích không làm một hành động.

Ví dụ:

 • Don’t be late for class.

Đừng đến trễ cho giờ học.

 • “Let’s + verb” để đề xuất một hành động chung với người nghe.

Ví dụ:

 • Let’s go to the movies tonight.

Chúng ta hãy đi xem phim tối nay nhé.

Xem thêm các bài viết liên quan

4. Bài tập về cấu trúc câu mệnh lệnh (imperative sentence)

4.1. Bài tập

1. Chuyển đổi các câu sau thành dạng câu mệnh.

 1. They should clean their room.
 2. We need to study for the test.
 3. You must finish your homework.

2. Sắp xếp lại

 1. do / not / the / chase / cat.
 2. your / don’t / forget / keys.
 3. early / for / appointment / the / arrive.
 4. homework / do / your.
 5. quiet / the / be / library / in.

4.2. Đáp án

1. Chuyển đổi thành câu mệnh:

 1. Clean your room.
 2. Study for the test.
 3. Finish your homework.

2. Sắp xếp lại để tạo câu mệnh:

 1. Do not chase the cat.
 2. Don’t forget your keys.
 3. Arrive early for the appointment.
 4. Do your homework.
 5. Be quiet in the library.

5. Kết luận

Như vậy, imperative sentence là một cấu trúc câu quan trọng trong tiếng Anh và được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Hy vọng bài viết này, Học IELTS đã giúp bạn hiểu rõ hơn về imperative sentence và có thể áp dụng nó vào giao tiếp hàng ngày.

Bình luận