Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Hướng dẫn tất tần tật cách dùng của Some và Any sao cho chuẩn 

Some và Any là hai từ được dùng phổ biến trong tiếng Anh được dùng với mục đích chỉ số lượng không xác định rõ hoặc không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều bạn mắc phải lỗi dùng Some và Any không chính xác. Thông qua bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tất tần tật cách dùng của Some và Any sao cho chuẩn nhất. 

1. Tổng quan về Some và Any trong tiếng Anh

Tổng quan về Some và Any trong tiếng Anh
Tổng quan về Some và Any trong tiếng Anh

Some và Any là dạng biến thể số nhiều của  đại từ “A” và “An” trong tiếng Anh. Some và Any có cách dùng khác nhau và là những đại từ bất định có nghĩa. Some được dịch nghĩa là “vài”, “một ít”, “một số”; trong khi đó Any được định nghĩa là “chút”, “nào”, “không chút gì”, “bất cứ”, …

Nhìn chung, Some và Any đều có ý nghĩa là “một chút, một vài”. Hai đại từ này thường được sử dụng khi người dùng không biết chính xác số lượng hoặc không chắc chắn bao nhiêu. Cách dùng của Any và Some đó là đi với danh từ số nhiều và danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • He has some information for you about flights to London. (Anh ấy có vài thông tin cho bạn về chuyến bay đến London)
 • He doesn’t have any information for you about flights to London. (Anh ấy không có chút thông tin nào cho bạn về chuyến bay đến London.)
 • I think Jane will have some time to speak to you. (Tôi nghĩ Jane sẽ có một chút thời gian nói chuyện với bạn.)
 • I don’t think Jane will have any time to speak to you. (Tôi không nghĩ Jane sẽ có chút thời gian nói chuyện với bạn)

Ngoài ra,  Some Any có cách dùng như một dạng tỉnh lược (ellipsis) trong một câu thay thế cho vị trí của danh từ nếu ý nghĩa của câu rõ ràng và cụ thể.

Ví dụ:

 • Jane didn’t eat any meat but Tom ate some. (Jane đã không ăn thịt nhưng Tom đã ăn một chút.) 
 • I took lots of photos of the sea but Jenny didn’t take any. (Tôi đã chụp nhiều tấm ảnh về biển nhưng Jenny thì không chụp cái nào.)

2. Phân biệt cách dùng của Some và Any

Dưới đây là sự khác nhau trong cách dùng Some và Any mà bạn nên biết: 

Phân biệt cách dùng Some và Any
Phân biệt cách dùng Some và Any

Cách dùng Some

Some được sử dụng đứng trước danh từ để biểu thị số lượng nhiều. Tuy nhiên, không rõ cụ thể số lượng là bao nhiêu. Đại từ Some được dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được (cần phải ở dạng số nhiều) hoặc danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • There are some bananas on the table. (Có một ít chuối ở trên bàn.)
 • Petter has some books in his bag. (Petter có một ít sách trong túi của anh ấy.)

Đại từ Some được sử dụng trong các câu nghi vấn khi đề nghị hoặc yêu cầu một thứ gì đó cho ai đó.

Ví dụ:

 • Would you like to have some milk? (Bạn có muốn một chút sữa không?)
 • Can you get me some source, please? (Bạn có thể đưa tôi một ít sốt được không?)

Đại từ Some được đứng trước một số từ để biểu thị sự gần đúng với ý  nghĩa là “khoảng”.

Ví dụ:

 • Some ten days ago, Ben left his home. (Khoảng mười ngày trước, Ben rời nhà của anh ấy.)

*Lưu ý đại từ “some” được đứng trước danh từ đếm được số ít. Tuy nhiên, lúc này Some mang nghĩa cái gì đó không xác định. Some day (một ngày nào đó) – khác some days (một vài ngày)

Ví dụ:

 • I have a doctor’s appointment some day next month. (Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ vào một ngày nào đó trong tháng tới.)
 • Tom stayed here only some days. (Tom chỉ ở đây vài ngày.)

Xem thêm các bài viết khác:

Cách dùng Any

Đại từ Any được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định (chứa “not”) hoặc chứa yếu tố phủ định như never (chưa từng), scarcely (hiếm khi), hardly (hầu như không), without (mà không có)…

Ví dụ:

 • Edward doesn’t have any information about his sister. (Edward không có bất kỳ tin tức về chị của anh ấy.)
 • There is hardly any follower in here. (Hầu như không có bất kỳ cái bông hoa nào ở đây.)
 • Bee hardly does any homework. (Bee hầu như không làm bài tập.)

Ngoài ra, đại từ Any có thể được sử dụng trong câu hỏi:

 • Are there any students in the library? (Có học sinh nào trong thư viện không?)
 • Do you have any idea about my shop? (Bạn có ý tưởng nào cho cửa hàng của tôi không?)

Đặc biệt, sử dụng any trong câu khẳng định khi biểu thị sự bất kỳ, không giới hạn lựa chọn. 

Ví dụ:

 • You can take any taxi. (Bạn có thể bắt bất kỳ chiếc taxi nào.)
 • If you have any questions, feel free to call me. (Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cứ thoải mái gọi cho tôi.)

3. Một số lưu ý khi sử dụng Some và Any

Một khi đại từ đã được xác định trước đó thì có thể sử dụng Some và Any mà không cần phải có danh từ theo sau.

Một số lưu ý khi sử dụng Some và Any
Một số lưu ý khi sử dụng Some và Any

Ví dụ:

 • Sun wanted some lemon juice, but she couldn’t find any. (Sun muốn một ít nước chanh, nhưng cô ấy không thể tìm thấy.)
 • If Leo has no food, I will give her some. (Nếu Leo không có thức ăn, tôi sẽ cho cô ấy một ít.)

Đặc biệt, các đại từ như anyone, something, anything, someone, somewhere, anywhere somebody, anybody,… được sử dụng tương tự như cách sử dụng Some và Any.

Ví dụ:

 • Is there anyone in the class? (Có ai trong lớp không?)
 • Do you like something to drink? (Bạn uống một chút gì nhé)

Xem thêm các bài viết khác:

4. Bài tập ứng dụng

Điền some/any vào chỗ trống:

1. Could I have _____________ sugar, please?

2. Do you have _____________ children?

3. We met _____________ friends in the restaurant.

4. I don’t want _____________ one to interfere in my life.

5. I want _____________ ice cream.

6. Would you live to have _____________ chocolates? 

7. They don’t have _____________ issues with the math teacher.

Đáp án:

1. Some

2. Any

3. Some

4. Any

5. Some

6. Some

7. Any

Như vậy thông qua bài viết trên của Học IELTS bạn đã hiểu hơn về cách dùng của Some và Any. Hy vọng bạn sẽ biết cách sử dụng Some và Any sao cho chuẩn nhất, hãy nhớ luyện tập thật nhiều để nhanh chóng lên trình tiếng Anh, bạn nhé.

Bình luận