Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tất tật cách dùng there is và there are trong tiếng Anh

Cấu trúc “There is” và “There are” là hai dạng cấu trúc phổ biến và thường được dùng trong tiếng Anh. Không khó để bạn có thể bắt gặp cấu trúc này nhưng liệu cách dùng “There is” và “There are” có gì khác nhau hay không? Cùng Học IELTS tìm hiểu qua những phân tích bên dưới đây nhé!

1. Cách dùng There is và There are ở dạng khẳng định

Cách dùng “There is” “There are” trong tiếng Anh dù có sự khác biệt, nhưng về cơ bản vẫn có công thức chung là:

There + is/are + N(danh từ).

Tuỳ thuộc vào danh từ ở sau mà bạn sẽ sử dụng “is” hay “are” cho phù hợp. Sẽ có 2 trường hợp như sau:

 • Danh từ đếm được: 
There is + a/an/one/the + singular noun (Số ít)
There are + (number/many/a lot of/lots of)+ plural nouns (Số nhiều)
 • Danh từ không đếm được:
There is + uncountable noun
Cách dùng There is và There are
Cách dùng There is và There are

2. Cách dùng There is và There are ở dạng phủ định

Đối với cách sử dụng “There is” và “There are” ở dạng phủ định sẽ được áp dụng theo công thức sau:

There is/are + not + N (danh từ)

Vì vậy, với cấu trúc này khi ở dạng phủ định bạn chỉ cần thêm “not” sau động từ to be là được.

 • Danh từ đếm được: 
There is + not + a/an/any + singular noun (Số ít)
There are + not + (number/many/any…) + plural nouns (Số nhiều)
 • Danh từ không đếm được:
There is + not + any + uncountable noun

3. Cách dùng There is và There are ở dạng nghi vấn

Cách dùng “There are” và “There is” ở dạng nghi vấn được chia thành các trường hợp như sau:

 • Câu nghi vấn đảo:
 Is/Are + there + N (Danh từ)?

Bạn dùng “Is” hay “Are” phụ thuộc vào danh từ phía sau là đếm được hay không đếm được:

 • Danh từ đếm được: Are there any breads? I’m hungry. 
 • Danh từ không đếm được: Is there any water in the fridge?
 • Câu nghi vấn dùng từ để hỏi:
How much/ How many + N(danh từ) + is/are + there?

Tương tự, bạn dùng “How much” hay “How many” cũng sẽ phụ thuộc vào danh từ phía sau là đếm được hay không đếm được:

 • Danh từ đếm được có cấu trúc:
How many + plural nouns + are there +…?
 • Danh từ không đếm được có cấu trúc:
How much + uncountable noun + is there?

4. Cách dùng There is và There are ở thể rút gọn

Cách dùng There is và There are ở thể rút gọn
Cách dùng There is và There are ở thể rút gọn

Cách dùng “There is” và “There are” trong tiếng Anh ở thể rút gọn sẽ giúp cho câu nói ngắn gọn hơn. Các câu ở thể rút gọn thường được sử dụng trong những trường hợp không cần sự trang trọng. Quy tắc rút gọn được chia như sau:

 • Thể khẳng định:

There is = There’s

There are = There’re

 • Thể phủ định:

There is not = There isn’t

There are not = There aren’t

Xem thêm các bài viết khác:

5. Cách dùng There is và There are ở dạng đặc biệt

Cách dùng “There are” “There is” ở dạng đặc biệt được chia thành các trường hợp như sau:

Cách dùng There is và There are ở dạng đặc biệt
Cách dùng There is và There are ở dạng đặc biệt
 • Sử dụng “There is” nếu bắt đầu là danh từ đếm được ở số ít hoặc danh từ không đếm được.
 • Sử dụng “There are” nếu bắt đầu là danh từ số nhiều.
 • Kết hợp “There is” cùng với “Someone”,“No one”, “Something”,  “Anyone”, “Nothing”, “Anything”.
 • There is + Noun/Something/Someone/…+ Mệnh đề quan hệ.
 • There is no point in + V-ing (Không có lý do nào).

6. Các câu hỏi thường gặp với There is và There are

 • Yes/No

Với câu hỏi Yes/No, bạn đặt động từ to be trước There để tạo thành câu hỏi. Any sẽ dùng với câu hỏi cho danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. Những câu trả lời ngắn sẽ dùng “There are” và “There is”.

 • How many…?

Một dạng câu hỏi khác cũng thường áp dụng những cấu trúc trên là How many? Điểm đặc biệt của How many là chỉ sử dụng cùng danh từ số nhiều.

Xem thêm các bài viết khác:

7. Bài tập vận dụng cách dùng There is” và “There are” có đáp án

Để hiểu rõ hơn khi nào dùng  “There is” và “There are”, hãy cùng Học IELTS thực hành một số bài tập bên dưới đây:

Bài tập

 1. ………………….. windows in this room.
 2. ………………….. teddies are there under the table?
 3. ………………….. three cabinets in this room.
 4. ………………….. a picture on the wall.
 5. ………………….. a computer on the table.
 6. ………………….. two carpets on the floor?
 7. ………………….. flowerpots are there on the table?
 8. ………………….. a ball next to a bed.
 9. ………………….. guitars next to the bookshelf.
 10. ………………….. any light in the room?

Đáp án

 1.  There are windows in this room.
 2. How many teddies are there under the table?
 3. There are three cabinets in this room.
 4. There is a picture on the wall.
 5. There’s not a computer on the table.
 6. Are there two carpets on the floor?
 7. How many flowerpots are there on the table?
 8. There is a ball next to a bed.
 9. There’re not guitars next to the bookshelf.
 10.  Is there any light in the room?

Với những chia sẻ về cách dùng “There is” và “There are” trên đây, Học IELTS hy vọng bạn đã có thể nắm vững và áp dụng vào bài tập một cách trơn tru, hiệu quả. Chúc bạn học thật tốt!

Bình luận