Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bật mí cách dùng Since và For một cách chính xác và hiệu quả 

Since và For là một trong những dấu hiệu nhận biết đặc trưng của thì hoàn thành. Tuy nhiên, có nhiều người không biết cách sử dụng Since và For như thế nào cho hiệu quả. Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ bật mí cách dùng Since và For chính xác nhất để bạn có thể vượt qua các bài tập sử dụng hai cấu trúc này. 

1. Tổng quan về Since và For

Since và For là hai giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh nhưng có ý nghĩa và cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là một số ý tổng quan về Since và For mà bạn nên biết: 

Tổng quan về Since và For
Tổng quan về Since và For
 • Since là giới từ có ý nghĩa “kể từ … (cho đến nay)”. Tuy nhiên, Since thường đi chung với một mốc thời gian xác định hoặc thời điểm một sự việc nào đó diễn ra trong quá khứ. Ví dụ: 
 • since 2022 (kể từ 2022)
 • since July (kể từ tháng 7)
 • since he was a child (từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ)
 • since he left (từ khi anh ấy rời đi)
 • For là giới từ có ý nghĩa “khoảng, trong khoảng”. Tuy nhiên, For thường đi kèm với một khoảng thời gian diễn ra một sự việc nào đó. Khoảng thời gian đó có thể được hiểu chính là khoảng cách giữa 2 mốc thời gian. Ví dụ:
 • for 3 days (khoảng 3 ngày)
 • for 2 months (trong hai tháng)
 • for years (trong nhiều năm)

Do đó, để phân biệt Since và For thì “khoảng thời gian” và “mốc thời gian” là chìa khóa để giúp bạn nhận biết được.

2. Cấu trúc và cách dùng của Since và For

Bởi vì ý nghĩa và cách sử dụng hoàn toàn khác nhau nên Since và For sẽ được dùng trong cấu trúc hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là cấu trúc và cách dùng của Since và For mà bạn có thể tham khảo: 

2.1. Cấu trúc Since

Cấu trúc Since
Cấu trúc Since
SINCE + MỐC THỜI GIAN

=> Đối với cấu trúc này sẽ có mệnh đề chính được chia ở các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Giới từ since là một dấu hiệu nhận biết của các thì hoàn thành. Ví dụ:

 • They have lived there since September 2019. (Họ đã sống ở đó từ tháng 9 năm 2019.)
 • She has studied Chinese since 2018. (Cô ấy học tiếng Trung từ năm 2018 cho đến nay.) 
 • I have been playing football since 4 P.M. (Tôi đá bóng từ lúc 4 giờ chiều.) 
 • Her brother had been working in this company since July. (Anh trai của cô ấy đã làm việc ở công ty này từ tháng 7.)
SINCE + MỆNH ĐỀ QUÁ KHỨ ĐƠN 

=> Bên cạnh đó, Since còn được sử dụng trong mệnh đề sử dụng thì quá khứ đơn. Trong cấu trúc này, Since diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ với nghĩa “kể từ khi một việc gì đó diễn ra”. Ví dụ: 

 • They haven’t met each other since we graduated. (Bọn họ đã không gặp nhau kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp.)
 • Tom had lived with his parents since he was a child. (Tom đã sống với ba mẹ từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ.)
SINCE + V-ing

=> Cấu trúc since +Ving là dạng rút gọn của cấu trúc trên. Tuy nhiên, cấu trúc này chỉ được sử dụng khi chủ ngữ của mệnh đề chính và mệnh đề Since là một. Ví dụ:

 • Since she left university, she has worked a lot = Since leaving university, she has worked a lot. (Từ khi rời khỏi đại học, cô ấy đã làm việc rất nhiều.)
 • Since Tom moved to the new house,he has walked to school many times.= Since moving to the new house, Tom has walked to school many times. (Từ khi chuyển sang nhà mới, Tom đi bộ đến trường nhiều lần.)
SINCE THERE/ SINCE THEN/ EVER SINCE

=> Với cấu trúc Since there, Since then hoặc Ever since với ý nghĩa muốn nhấn mạnh một sự việc diễn ra xuyên suốt kể từ một mốc thời gian nào đó. Những cụm từ này có ý nghĩa kể từ đó.  Ví dụ: 

 • He has become a member of our group since then. (Anh ấy trở thành thành viên của nhóm chúng tôi kể từ đó.)
 • We’d done a lot of work ever since. (Chúng tôi đã làm nhiều việc kể từ đó.)

Xem thêm các bài viết khác:

2.2. Cấu trúc For

Giới từ For thường đi kèm với một khoảng thời gian (có thể xác định hoặc không), bạn đã có thể sử dụng For một cách thành thạo. 

Ví dụ: 

 • I have walked to school for 4 years. (Tôi đã đi bộ đến trường trong 4 năm.)
 • Jenny had been exercising for hours. (Jenny đã tập thể dục trong nhiều giờ.

Chú ý không dùng For với các trạng từ như all day (cả ngày), all night (cả đêm),…

2.3. Phân biệt cách dùng Since và For trong tiếng Anh

phân biệt cách dùng since và for
phân biệt cách dùng since và for

Cách dùng Since

 • Since có nghĩa là “kể từ khi” và chỉ được sử dụng để chỉ mốc thời gian mà một việc gì đó bắt đầu xảy ra.
 • Cách phát âm: Since /sɪns/
 • Cấu trúc: Since + Mốc thời gian
 • Ví dụ: We haven’t eaten anything since last night. (Chúng tôi chưa ăn gì kể từ tối qua)

Cách dùng For

 • For có nghĩa là “trong (khoảng thời gian)” và chỉ được sử dụng để chỉ khoảng thời gian mà một việc gì đó diễn ra.
 • Cách phát âm: For /fɔːr/
 • Cấu trúc: For + Khoảng thời gian
 • Ví dụ: I have been waiting for him for 30 minutes. (Tôi đã đợi anh ta trong 30 phút rồi)

3. Bài tập vận dụng

Bài 1: Write whether you should use FOR or SINCE with the following phrase

 1. ______ 3 years
 2. ______ 6 minutes
 3. ______ The 19th Century
 4. ______ 1990
 5. ______ 5 weeks
 6. ______ 1st April
 7. ______ 30 seconds
 8. ______ Tuesday
 9. ______ a long time
 10. ______ last night
 11. ______ she left home
 12. ______ they were children
 13. ______ half an hour
 14. ______ my birthday
 15. ______ it started to snow

Bài 2: Fill the gaps with either SINCE or FOR

 1. Nobody has come to see us ______ we moved here.
 2. She has been a teacher ______ 2000.
 3. Nobody has done this ______ then.
 4. Liz went out with her boyfriend ______ last night.
 5. He has studied ______ a long time. He can pass the test.
 6. It has been very rainy ______ early morning.
 7. Mr and Mrs Brown have been married ______ 10 years.
 8. They have fixed many cars ______ this morning.
 9. I have driven ______ 7 hours.
 10. Things have changed ______ the financial crisis in 2020 due to Covid-19.

Bài 3: Completing the sentences with either SINCE or FOR

 1. He hasn’t eaten anything ______ 24 hours.
 2. He hasn’t eaten anything ______ yesterday.
 3. We haven’t spoken to each other ______ we were in grade 8.
 4. We haven’t spoken to each other ______ 6 years.
 5. She has read this book ______ several years.
 6. She has read this book several times ______ I gave her.
 7. I have learnt Spanish ______ six months.
 8. I learned Spanish ______ September 2009.
 9. They have wanted to watch this movie ______ they saw the advert.
 10. They have wanted to watch this movie ______ a long time.

Đáp án

Bài 1: Write whether you should use FOR or SINCE with the following phrase

 1. for 2. for     3. since 4. since 5. for     6. since 7. for   8. since

     9. for 10.since        11.since 12. since I was 13. for       14.since    15.since

Bài 2: Fill the gaps with either SINCE or FOR

 1. since 2. since   3. since   4. since 5. for     

      6. since 7. for     8. since   9. for 10. since

Bài 3: Completing the sentences with either SINCE or FOR

 1. for 2. since 3. since 4. for 5. for

     6. since 7. for 8. since 9. since 10.for

Như vậy có thể thấy cách dùng Since và For cực kỳ đơn giản nhưng bạn cần lưu ý một số vấn đề. Hy vọng thông qua bài viết này của Học IELTS bạn đã biết cách phân biệt Since và For sử dụng như thế nào cho đúng nhé! 

Bình luận