Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách học cấu trúc Would you mind chuẩn nhất

Việc học cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp và các từ vựng đúng cách là rất quan trọng để có thể giao tiếp hiệu quả trong học tập và cuộc sống. Trong tiếng Anh, một cấu trúc phổ biến được sử dụng để yêu cầu sự giúp đỡ hoặc sự cho phép là “Would you mind”. Ở bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc Would you mind chuẩn nhất để có thể ứng dụng nó thật tốt.

1. Định nghĩa Would you mind? 

“Would you mind” là một cấu trúc được sử dụng trong tiếng Anh để yêu cầu sự giúp đỡ hoặc sự cho phép từ người nghe. Nó thường được sử dụng khi muốn yêu cầu một việc gì đó, nhưng cần được sự đồng ý hoặc cho phép từ người khác trước khi thực hiện. 

Cấu trúc Would you mind này có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi muốn mượn đồ của ai đó, hỏi đường, hoặc yêu cầu người khác giúp đỡ trong công việc.

Định nghĩa cấu trúc Would you mind
Định nghĩa cấu trúc Would you mind

Ví dụ: “Would you mind lending me your pen?” (Bạn có phiền cho tôi mượn bút của bạn không?) hoặc “Would you mind helping me with this task?” (Bạn có phiền giúp tôi với nhiệm vụ này không?)

2. Cách dùng cấu trúc Would you mind trong tiếng Anh

Cấu trúc câu Would you mind thường được sử dụng để yêu cầu lịch sự và thông minh, khi bạn muốn hỏi ai đó cho phép bạn làm một điều gì đó hoặc muốn hỏi người đó một việc gì đó. Thường thì cấu trúc này được sử dụng trong các tình huống mà bạn cần hỏi ai đó về sự cho phép hoặc sự đồng ý của họ với hành động mà bạn sẽ thực hiện.

Cách dùng cấu trúc Would you mind trong tiếng Anh
Cách dùng cấu trúc Would you mind trong tiếng Anh

Cấu trúc của “Would you mind” là:

"Would you mind" + V-ing / if + subject + V2

Ví dụ:

Would you mind opening the window? (Bạn có phiền mở cửa sổ không?) 

Would you mind if I used your computer for a moment? (Bạn có phiền nếu tôi dùng máy tính của bạn một chút không?)

Would you mind telling me your name again? (Bạn có phiền cho tôi biết tên của bạn một lần nữa không?)

Lưu ý rằng, khi sử dụng cấu trúc này, cần phải chú ý tới ngữ nghĩa của từng từ và vị trí của chúng trong câu để đảm bảo câu hoàn chỉnh và không gây hiểu nhầm.

Xem thêm các bài viết khác:

3. Cách trả lời câu hỏi Would you mind

Khi trả lời câu hỏi sử dụng cấu trúc Would you mind, bạn có thể sử dụng các cách trả lời sau đây:

Not at all 

Đây là cách trả lời lịch sự và tỏ ra bạn không có vấn đề gì khi được yêu cầu. 

Ví dụ: “Would you mind passing me the salt?” – “Not at all, here you go.”

Of course not

Cách trả lời này cũng có nghĩa tương tự như “Not at all”, đồng thời cũng cho thấy rằng bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ví dụ: “Would you mind if I sat here?” – “Of course not, go ahead.”

I’m sorry, but I do mind

Cách trả lời này thể hiện rằng bạn không muốn cho phép hoặc không thể giúp đỡ người khác vì một lý do nào đó. Ví dụ: “Would you mind staying late tonight?” – “I’m sorry, but I do mind. I have to pick up my kids from school.”

4. Bài tập vận dụng

Để hiểu sâu hơn về cấu trúc câu Would you mind, thì chúng ta cần thực hành bằng cách làm thật nhiều bài tập để nghiền ngẫm kỹ hơn cấu trúc này. Dưới đây là một số bài tập mà các bạn có thể tham khảo.

Bài tập vận dụng cấu trúc would you mind
Bài tập vận dụng cấu trúc would you mind

Bài tập 1: Áp dụng các cấu trúc Would you mind để hoàn thành bài tập sau

Would you mind _____ the music? It’s a bit too loud.

A. turn off

B. turned off

C. to turn off

D. turning off

Would you mind if we _____ a little later? I have to finish something.

A. leave

B. leaving

C. left

D. to leave

Excuse me, would you mind _____ me a favor?

A. do

B. doing

C. did

D. to do

Would you mind if I _____ the window? I’m feeling a little stuffy.

A. open

B. opened

C. opening

D. to open

Would you mind _____ me some more information about the job?

A. give

B. giving

C. gave

D. to give

Đáp án:

  1. D. turning off
  2. B. leaving
  3. B. doing
  4. A. open
  5. B. giving

Xem thêm các bài viết khác:

Tổng hợp bài tập đảo ngữ câu điều kiện

Tổng hợp bài tập câu bị động

Bài tập câu cảm thán tiếng Anh

Bài tập 2: Điền động từ phù hợp với Would you mind

Would you mind if I ­____________ early tomorrow? (leave)

Would you mind ­____________ me a favor? (do)

Do you mind if we ­____________ lunch together tomorrow? (have)

Would you mind if I ­____________ a photo of this view? (take)

Do you mind if we ­____________ the windows? (open)

Đáp án:

  1. leave
  2. doing
  3. have
  4. take
  5. open

Hy vọng với những kiến thức về cấu trúc câu Would you mind mà Học IELTS chia sẻ có thể giúp cho các bạn hiểu hơn về cấu trúc câu này, từ đó có thể áp dụng một cách tốt nhất vào học tập cũng như đời sống. 

Bình luận