Học bổng hè 226 triệu

Cấu trúc even if và cách sử dụng mà bạn nên biết 

Cấu trúc “even if” là một cấu trúc đa dạng và thường gặp trong các bài thi tiếng Anh, đặc biệt đối với các bài thi IELTS. Nhiều người thường hay có sự nhầm lẫn giữa even if cấu trúc với even though, even so hoặc even when. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về cách sử dụng cấu trúc even if và cách phân biệt giữa những cụm từ đồng nghĩa này nhé! 

1. Định nghĩa cấu trúc even if trong tiếng Anh

Cấu trúc “even if” được cấu tạo từ hai phần “even” + “if” với nghĩa nghĩa dù cho thậm chí kết hợp với nếu. Do đó, khi hai cụm từ này kết hợp với nhau sẽ tạo ra “even if” có nghĩa là kể cả khi hoặc cho dù có. Cấu trúc even if được sử dụng với ý nghĩa nhấn mạnh cho dù một sự việc, tình huống nào đó ở mệnh đề phụ có xảy ra hay không thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến mệnh đề chính. 

Cấu trúc Even if
Cấu trúc Even if

2. Cách sử dụng cấu trúc “even if”

Dưới đây là một số cách sử dụng even if cấu trúc để làm bài tiếng Anh, cụ thể như sau: 

Even if + S + V, S + V

(Trước dấu phẩy là cấu trúc even if và mệnh đề phụ, sau dấu phẩy là mệnh đề chính)

Ví dụ: Even if Tom is rich, he won’t buy that house. (Kể cả khi Tom giàu, anh ấy vẫn sẽ không mua cái nhà đó.)

S + V even if S + V

(Trước cấu trúc even if là mệnh đề chính, sau dấu phẩy là mệnh đề phụ)

Ví dụ: Tom won’t buy that house even if he is rich. (Tom vẫn sẽ không mua cái nhà đó kể cả khi anh ấy giàu.)

→ Cả hai câu dù có trật tự sắp xếp khác nhau nhưng ý nghĩa vẫn không thay đổi: dù Tom có giàu hay không thì anh ấy vẫn sẽ không mua cái nhà đó. Do đó, ta có thể xem là “even if” cấu trúc khẳng định sự bất biến của sự việc/hiện tượng của mệnh đề chính trong mọi hoàn cảnh.

3. Cách phân biệt giữa Even if, Even though, Even so, Even when

Bên cạnh cấu trúc Even if thì cũng có 1 số cấu trúc được cấu tạo từ “even” như even though, even so, even when. Mặc dù có sự tương đồng về mặt cấu trúc nhưng mỗi cụm từ có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau với ý nghĩa khác nhau. Dưới đây là những điểm khác biệt để bạn không nhầm lẫn giữa các cấu trúc này nhé! 

Cách phân biệt giữa Even if, Even though, Even so, Even when
Cách phân biệt giữa Even if, Even though, Even so, Even when
 • Cấu trúc Even if: Dù cho có 

Ví dụ: Even if Tom is wealthy, he will not buy that sportscar.

(Dù cho Tom có giàu, anh ấy cũng sẽ không mua chiếc xe hơi thể thao đó). 

 • Cấu trúc Even Though: Mặc dù 

Ví dụ: Even though my mother can cook, only my father prepares meals for our family every day.

Mặc dù mẹ tôi có thể nấu ăn, nhưng chỉ có 1 mình bố tôi chuẩn bị các bữa ăn cho cả gia đình mỗi ngày.

 • Cấu trúc Even So: Thậm chí là như vậy 

Ví dụ: My supervisor is very strict. Even so, I adore her.

Giáo viên hướng dẫn của tôi rất nghiêm khắc. Thậm chí là như vậy, tôi vẫn ngưỡng mộ cô ấy.

 • Cấu trúc Even When: Kể cả khi 

Ví dụ: Even when John is very angry, he never shouts.

Kể cả khi John đang rất tức giận, anh ấy không bao giờ la hét.

Xem thêm các bài viết khác:

4. Bài tập áp dụng có đáp án

Bài 1: Điền các từ if ,even , even if hoặc even though vào chỗ trống

 1. His Spanish isn’t very good …. he’s lived in Spain for three years.
 2. …. with the heating on, it was very cold in the house.
 3. He couldn’t sleep …. . he was very tired.
 4. The bus leaves in five minutes, but she can still catch it …. she run.
 5. The bus leaves in two minutes. Jane won’t catch it now …. she run.
 6. His Spanish isn’t very good – …. after three years in Spain.
 7. I won’t forgive them for what they did, …. they apologize.
 8. …. I hadn’t eaten anything for 24 hours, I wasn’t hungry.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu

 1. Even Jane had a headache, she enjoyed the movie.
 2. She eats anything. She eats even when raw potatoes.
 3. Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.
 4. I will do it even it hurts me.
 5. My brother still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án

Bài 1:

 1. Even though
 2. Even
 3. Even though
 4. If
 5. Even if
 6. Even
 7. Even if
 8. Even though

Bài 2:

 1. Even ⇒ Even though
 2. even when ⇒ even
 3. Even if ⇒ Even so
 4. even ⇒ even if
 5. even if ⇒ even though

Kết luận 

Hy vọng thông qua bài viết trên của Học IELTS bạn đã có thể nắm rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc even if. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã giúp bạn phân biệt được sự khác nhau giữa các cấu trúc có cấu tạo chung từ cụm từ “even”. Đặc biệt, chúng tôi còn cung cấp một số bài tập và đáp án cụ thể để bạn có thể hiểu hơn về cách dùng cấu trúc even if nhé! 

Bình luận