Banner Back to School

Tổng hợp bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết

Kết thúc chuỗi series bài học về câu điều kiện của Học IELTS sẽ cùng các bạn làm bài tập đảo ngữ câu điều kiện nhé! Đây là cấu trúc câu khá khó vì bạn nhất định phải hiểu và nhớ được các lý thuyết trước khi làm bài vì nó rất dễ gây nhầm lẫn.

Tổng hợp bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết
Tổng hợp bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án chi tiết

1. Tóm tắt lý thuyết đảo ngữ câu điều kiện

1.1. Khái niệm đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ là phương thức đảo ngược các vị trí giữa chủ ngữ và động từ trong câu, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa của hành động hoặc gia tăng tính biểu cảm cho lời nói.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện sẽ thay đổi mệnh đề điều kiện – mệnh đề If và giữ nguyên mệnh đề chính – mệnh đề kết quả của câu điều kiện ban đầu.

Đối với đảo ngữ câu điều kiện, “If” sẽ được loại bỏ và thay thế bằng các trợ động từ khác, bạn có thể xem qua một số trợ động từ khác sau:

 If 🡪 Should
 If 🡪 Were
If 🡪 Had

1.2. Công dụng đảo ngữ câu điều kiện

3 chức năng chính của cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện:

 • Nhấn mạnh điều kiện (mệnh đề điều kiện).
 • Phù hợp với văn phong học thuật, tăng sự sang trọng.
 • Tối giản và thu gọn mệnh đề điều kiện và câu điều kiện.

2. Cách đảo ngữ câu điều kiện theo từng loại

2.1. Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 
Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 

2.2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2
Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

2.3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3
Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

2.4. Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp
Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

3. Lưu ý khi đảo ngữ mệnh đề IF 

Với câu điều kiện ban đầu, mệnh đề If có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Tuy nhiên, sau khi đảo ngữ câu điều kiện thì mệnh đề If bắt buộc phải đứng trước mệnh đề chính.

4. Bài tập đảo ngữ câu điều kiện

4.1. Bài tập đảo ngữ câu điều kiện loại 0 và loại 1

 1. If David drinks milk, he has an allergy.
 2. If you wake the baby up when she is asleep, she cries loudly. 
 3. If we throw a ball against a wall, it bounces back. 
 4. If you pour oil into water, it floats. 
 5. If she borrows money, she never gives it back. 

Keys:

 1. Should David drink milk, he has an allergy. 
 2. Should you wake the baby up when she is asleep, she cries loudly. 
 3. Should we throw a ball against a wall, it bounces back. 
 4. Should you pour oil into water, it floats.
 5. Should she borrow money, she never gives it back. 

4.2. Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 2

 1. If their daughter were more active, she would play a lot of sports. 
 2. If I were you, I would tell her the truth. 
 3. If that student weren’t sick today, she would answer all the questions. 
 4. If our house were bigger, we could live comfortably. 
 5. If my niece were friendly, she could have more friends. 

Keys:

 1. Were their daughter more active, she would play a lot of sports. 
 2. Were I you, I would tell her the truth.
 3. Were that student not sick today, she would answer all the questions. 
 4. Were our house bigger, we could live comfortably. 
 5. Were my niece friendly, she could have more friends. 

4.3. Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại 3

 1. This morning, if I had signed the contract successfully, our boss would be happy. 
 2. Yesterday, if he had gone to bed early, he wouldn’t have been late for the exam.
 3. Three days ago, if she hadn’t eaten that shrimp soup, she wouldn’t have had that allergy.
 4. This afternoon, if he hadn’t gone shopping, he wouldn’t have spent a lot of money. 
 5. Two weeks ago, if we hadn’t told Sarah about the party, she wouldn’t have met Daniel there.  

Keys:

 1. This morning, had I signed the contract successfully, our boss would be happy. 
 2. Yesterday, had he gone to bed early, he wouldn’t have been late for the exam.
 3. Three days ago, had she not eaten that shrimp soup, she wouldn’t have had that allergy.
 4. This afternoon, had he not gone shopping, he wouldn’t have spent a lot of money. 
 5. Two weeks ago, had we not told Sarah about the party, she wouldn’t have met Daniel there.  

4.4. Bài tập đảo ngữ trong câu điều kiện loại hỗn hợp if 3 – main 2 và if 2 – main 3

 1. If I were you, I would have lent him some money that day. 
 2. Last night, if my younger sister hadn’t gone to bed too late, she would feel better now. 
 3. If that student had reviewed the lesson carefully yesterday, he could do the exam confidently now. 
 4. If I were David, I wouldn’t have talked to her like that this morning. 
 5. If she liked dogs, yesterday, she would have taken that puppy home. 

Keys:

 1. Were I you, I would have lent him some money that day. 
 2. Last night, had my younger sister not gone to bed too late, she would feel better now. 
 3. Had that student reviewed the lesson carefully yesterday, he could do the exam confidently now. 
 4. Were I David, I wouldn’t have talked to her like that this morning. 
 5. Were she to like dogs, yesterday, she would have taken that puppy home.

Xem thêm bài viết liên quan

Trên đây là các bài tập đảo ngữ câu điều kiện có đáp án mà Học IELTS đã tổng hợp và mang đến cho bạn. Bạn hãy làm bài tập thật chăm chỉ để có được kết quả tốt hơn nhé. Học IELTS hy vọng bạn đã có trải nghiệm học tập thật bổ ích ngày hôm nay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc xoay quanh vấn đề học tiếng Anh thì hãy cho Học IELTS biết ngay nhé!

Bình luận