Học bổng hè 226 triệu

Cấu trúc Continue và cách dùng trong tiếng Anh chi tiết nhất

Continue là một từ khá thông dụng trong tiếng anh, xuất hiện nhiều trong văn viết lẫn văn nói. Tuy nhiên, sử dụng cấu trúc Continue sao cho đúng ngữ cảnh là vấn đề mà nhiều bạn vẫn đang thắc mắc. Hãy cùng Học IELTS đi tìm câu trả lời ngay sau đây nhé! 

1. Định nghĩa cấu trúc Continue là gì?

Cấu trúc Continue trong tiếng Anh là cách diễn đạt để nói về việc tiếp tục hoặc tiếp diễn một hành động, tình huống hoặc trạng thái đã bắt đầu từ trước đó. Nó thường được sử dụng trong các câu lệnh, lời khuyên hoặc miêu tả một hành động tiếp tục xảy ra.

Cấu trúc continue
Cấu trúc continue

2. Chức năng Continue trong câu

​​Trong câu, từ “continue” có chức năng thể hiện sự tiếp tục hoặc tiếp diễn của một hành động. Nó được sử dụng để diễn đạt một hành động không bị gián đoạn và vẫn tiếp tục xảy ra. Dưới đây là một số chức năng chính của “continue” trong câu:

 • Tiếp tục hành động: Continue được sử dụng để diễn tả việc tiếp tục một hành động hoặc hoạt động nào đó. Ví dụ: I will continue studying until I master the subject.
 • Tiếp tục trong quá khứ: Continue được sử dụng để diễn tả một hành động tiếp tục xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: He continued working on the project despite the challenges.
 • Tiếp tục làm gì đó sau một hành động khác: Continue có thể đi kèm với “to” và động từ nguyên mẫu để diễn tả việc tiếp tục làm gì đó sau một hành động khác. Ví dụ: After a short break, they continued to climb the mountain.
 • Diễn đạt sự tiếp tục của một trạng thái: Continue cũng có thể được sử dụng để diễn tả sự tiếp tục của một trạng thái hoặc tình huống nào đó. Ví dụ: The rain continued throughout the night.
 • Diễn đạt sự tiếp tục của một chuỗi hành động: Continue được sử dụng để diễn tả sự tiếp tục của một chuỗi các hành động hoặc sự kiện. Ví dụ: The meeting continued with a presentation, followed by a discussion.

Xem thêm các bài viết khác:

3. Cấu trúc Continue trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc Continue có thể được sử dụng theo một số cách khác nhau:

Continue + V-ing

Đây là cấu trúc phổ biến nhất khi sử dụng “continue”. Nó diễn tả việc tiếp tục một hành động đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. 

 • Ví dụ: She continued working on the project until late at night. (Cô ấy tiếp tục làm việc cho đến tận đêm khuya.)
 • They will continue supporting the charity organization. (Họ sẽ tiếp tục ủng hộ tổ chức từ thiện.)
Continue + to + V-infinitive

Cấu trúc này diễn tả việc tiếp tục làm một hành động nào đó sau một hành động khác. 

 • Ví dụ: After a short break, she continued to study for her exams. (Sau một khoảng thời gian nghỉ ngắn, cô ấy tiếp tục học cho kỳ thi.)
 • The company decided to continue to invest in research and development. (Công ty quyết định tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.)
Continue + noun/noun phrase

Cấu trúc này diễn tả việc tiếp tục một trạng thái hoặc tình huống cụ thể. 

 • Ví dụ: The rain continued throughout the day. (Mưa tiếp tục suốt cả ngày.)
 • The students continued their discussion about the book. (Các học sinh tiếp tục cuộc thảo luận về sách.)
Continue + adverb/adverb phrase

Cấu trúc này sử dụng một trạng từ hoặc cụm trạng từ để diễn đạt sự tiếp tục của một hành động. 

 • Ví dụ: She continued enthusiastically with her singing performance. (Cô ấy tiếp tục một cách hăng hái với màn trình diễn ca hát của mình.)
 • The team continued diligently in their research work. (Nhóm tiếp tục làm việc chăm chỉ trong việc nghiên cứu của họ.)

Xem thêm các bài viết khác:

4. Cách sử dụng cấu trúc Continue

Dưới đây là cách sử dụng Continue trong tiếng anh:

Continue + To-V/V-ingTiếp tục làm một hành độ nào đó.
Continue + NTiếp tục làm một điều hoặc sự việc gì đó.
Continue + Adj hoặc Continue
+ To be Adj
Áp dụng nhằm thể hiện sự duy trì tính chất của chủ thể trong câu. Tiếp tục như thế nào đó.
Continue + tính từ kèm mốc thời gian hoặc trạng từ chỉ tần suất Tiếp tục đến một thời gian nào đó trong tương lai.
S + ContinueTiếp tục phát triển của một xu hướng hoặc hành động nào đó. 
Cấu trúc continue

Cách dùng cấu trúc Continue

5. Những cụm từ đi với cấu trúc Continue

Cấu trúc Continue trong tiếng Anh có thể kết hợp với một số cụm từ để thể hiện ý nghĩa và mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là một số cụm từ thường đi kèm với “continue”:

Continue to + V-infinitive
 • Continue to learn: Tiếp tục học hỏi
 • Continue to work: Tiếp tục làm việc
 • Continue to improve: Tiếp tục cải thiện
 • Continue to grow: Tiếp tục phát triển
 • Continue to explore: Tiếp tục khám phá
Continue + V-ing
 • Continue doing: Tiếp tục làm gì đó
 • Continue working: Tiếp tục làm việc
 • Continue studying: Tiếp tục học tập
 • Continue practicing: Tiếp tục luyện tập
 • Continue enjoying: Tiếp tục tận hưởng

6. Một số chú ý khi dùng cấu trúc Continue

Lưu ý một số cách dùng Continue như sau:

 • Theo sau Continue là To-V hay V-ing đều chính xác.
 • Continue hoàn toàn có thể đứng trước danh từ mà không cần đến with.
 • Chỉ một số tính từ mới được sử dụng trực tiếp cùng với Continue. Nếu không bắt buộc phải áp dụng cấu trúc Continue + To be + Adj khi muốn nhắc đến tính từ trong câu.
 • Có thể thay thế continuous và continual trong hầu hết các trường hợp.
Cấu trúc continue

Lưu ý khi áp dụng cấu trúc Continue

7. Bài tập

Bài tập: Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc Continue

 1. I have been studying English for three years, and I _______________.

Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “continue”:

 1. The rain started in the morning and _______________.

Sắp xếp từ/cụm từ sau thành một câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc Continue

a. He / break / a / took / and / studying / continued.

b. They / discussing / the problem / night / the whole / continued.

Đáp án

 1. I have been studying English for three years, and I will continue studying. (Tôi đã học tiếng Anh trong ba năm và tôi sẽ tiếp tục học.)
 2. The rain started in the morning and continued all day. (Mưa bắt đầu vào buổi sáng và tiếp tục suốt cả ngày.)

a. He took a break and continued studying. (Anh ta nghỉ ngơi và tiếp tục học.)

b. They continued discussing the problem the whole night. (Họ tiếp tục thảo luận về vấn đề suốt cả đêm.)

Xem thêm các bài viết khác:

Bài viết trên của Học IELTS đã giúp bạn tổng hợp lại một số kiến thức về cấu trúc Continue trong tiếng Anh. Hy vọng với những thông tin trong cách sử dụng kèm bài tập áp dụng có thể giúp bạn phân biệt, sử dụng chính xác cấu trúc này trong tiếng Anh.

Bình luận