Cấu trúc Why don’t we trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh cấu trúc Why don’t we được xem như một cấu trúc vô cùng quan trọng. Được sử dụng rất nhiều trong bài thi cũng như các cuộc hội thoại giao tiếp hàng ngày. Bài viết dưới đây cùng Học IELTS tìm hiểu kỹ hơn về nội dung phần cấu trúc quan trọng này nhé.

1. Định nghĩa Why don’t we trong tiếng Anh

Cấu trúc “Why don’t we” có  nghĩa là “tại sao chúng ta không…”. Đây là một cấu trúc dùng để đưa ra lời gợi ý và một lời khuyên theo quan điểm của người nói .

Bên cạnh đó, cấu trúc này còn mang nghĩa là “chúng ta nên làm gì, làm cái này có được không?”

Ví dụ:  Why don’t we go to school tomorrow?

(Chúng ta có nên đến trường vào ngày mai)

 Định nghĩa Why don't we trong tiếng Anh
Định nghĩa Why don’t we trong tiếng Anh

2. Cách sử dụng cấu trúc Why don’t we

2.1. Đưa ra lời đề nghị một cách trực tiếp

Cấu trúc Why don’t we được sử dụng rất phổ biến trong những cấu trúc câu đề nghị. Thường để gợi ý một ý tưởng được xuất phát từ ý nghĩa chủ quan. 

Cấu trúc:

Why don’t we/you + V(nguyên mẫu)...

    (Tại sao chúng ta/bạn không….)

Ví dụ:

 • Why don’t we go to the Mai’s house?

(Tại sao chúng ta không đi đến nhà Mai)

 • Why don’t we have a date tonight?

(Tại sao chúng ta không hẹn hò tối nay)

 •  Why don’t eat at home tonight?

(Tại sao chúng ta không ăn tại nhà vào tối nay)

Xem thêm các bài viết khác:

2.2. Biến thể của why not

Bên cạnh cấu trúc Why don’t we thường dùng, ta cũng có cấu trúc tương tự được sử dụng rất nhiều. Đó là Why not

Cấu trúc:

Why not + V (nguyên mẫu)....?
    Why not + thành ngữ….?
    Why not + trạng từ chỉ thời gian/nơi chống….?

Ví dụ

 • Why not me?

(Tại sao không phải tôi)

 • Why not here?

(Tại sao không ở đây)

Biến thể của why not
Biến thể của why not

3. Cách trả lời cho cấu trúc why don’t we

Trong trường hợp được đưa ra một lời gợi ý hay một lời đề nghị về một việc gì đó với cấu trúc Why don’t we. Bạn có thể đáp lại theo cách sau: 

3.1. Đồng ý, tán thành

 • Oh! That is a good idea (Đây thật là một ý tưởng hay)
 • I like it. Let’s go (Tôi rất thích nó, Đi thôi)
 • That sounds good. (Nghe hay đó)
 • Let’s do that. (Hãy làm nó đi)
 • I am up for it (Tôi đã sẵn sàng cho nó)

3.2. Từ chối, không tán thành

 • I am so sorry, I am busy. (Tôi xin lỗi, tôi có việc bận rồi)
 • I am not sure I can. (Tôi không chắc là tôi có thể làm điều đó)
 • I don’t think that is a good idea (Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay)

4. Một số cấu trúc đưa ra lời đề nghị thông dụng

4.1. Let’s

Cấu trúc:

Let’s + bare infinitive

Ví dụ: 

 • Let’s go to the cinema

(Hãy cùng đến rạp chiếu phim thôi)

 • Let’s go to the school.

(Hãy cùng đến trường học thôi nào)

4.2. What/ How about…?

Cấu trúc:

What about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?
How about + Noun/ Noun phrase/ V-ing…?

Ví dụ:

 • What about listening to music?

(Cùng nghe nhạc nhé?)

 • How about waking up to do homework.

(Cùng dậy làm bài tập về nhà nhé)

Một số cấu trúc đưa ra lời đề nghị thông dụng
Một số cấu trúc đưa ra lời đề nghị thông dụng

4.3. Do you mind/ Would you mind

Cấu trúc:

Would you mind + verb-ing…?
Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ

 • Would/ Do you mind taking me a photo?

(Bạn có phiền chụp giúp tôi một bức ảnh được không?)

 • Do you mind singing a song for me?

(Bạn có phiền hát một bài hát cho tôi không?)

5. Bài tập cấu trúc why don’t we 

Bài tập: Viết lại các câu sau đây sau cho nghĩa không đổi

 1. Let’s shop for some hats this weekend.
 2. What about going to the museum?
 3. What about going to the Big C tonight?
 4. Why not try to talk about everything with each other

Đáp án

 1. Why don’t we shop for some hats this weekend.
 2. Why don’t we go to the museum
 3. Why don’t we go to the Big C tonight 
 4. Why don’t we try to talk about everything with each other

Xem thêm các bài viết khác:

Trên đây là tổng hợp những kiến thức về cấu trúc Why don’t we mà Học IELTS muốn mang tới cho bạn đọc. Hãy áp dụng cấu trúc này thường xuyên để gợi ý ban bè và người thân tham gia những hoạt động trải nghiệm thú vị nhé. Và đừng quên theo dõi Học IELTS để nhận được thêm nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích.

Bình luận