Cách dùng mệnh đề phụ thuộc chi tiết và dễ hiểu nhất

Mệnh đề phụ thuộc là một trong những nội dung ngữ pháp trong học tiếng Anh. Khi bạn biết cách tạo ra các mệnh đề phụ thuộc và sử dụng chúng một cách chính xác, giúp nâng cao khả năng diễn đạt ý kiến và cung cấp thông tin cần truyền đạt một cách nhanh nhất. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu về cách dùng mệnh đề phụ thuộc chi tiết và dễ hiểu nhất.

Mệnh đề phụ thuộc là gì?

Mệnh đề phụ thuộc là gì?
Mệnh đề phụ thuộc là gì?

Mệnh đề phụ thuộc trong tiếng Anh, được gọi là “dependent clause” là một câu hoặc một nhóm từ có ý nghĩa đầy đủ nhưng không thể tồn tại một mình và phụ thuộc vào câu chính để truyền đạt ý nghĩa hoàn chỉnh. Mệnh đề phụ thuộc thường được kết nối với câu chính bằng một liên từ hoặc từ ngữ phụ thuộc.

Một mệnh đề phụ thuộc thường không thể đứng một mình và truyền đạt ý nghĩa hoàn chỉnh vì nó thiếu thông tin quan trọng hoặc cần phụ thuộc vào câu chính để hoàn thiện ý nghĩa. Mệnh đề phụ thuộc thường thể hiện quan hệ thời gian, nguyên nhân, điều kiện, phạm trù hoặc một mối quan hệ logic khác giữa hai ý trong văn bản.

Các loại mệnh đề phụ thuộc và cách dùng của từng loại trong tiếng Anh

Các loại mệnh đề phụ thuộc và cách dùng của từng loại trong tiếng Anh
Các loại mệnh đề phụ thuộc và cách dùng của từng loại trong tiếng Anh

Có 3 loại mệnh đề phụ thuộc trong tiếng Anh đó chính là mệnh đề trạng từ, mệnh đề quan hệ và mệnh đề danh từ.

Mệnh đề phụ thuộc trạng từ 

Mệnh đề trạng từ, còn được gọi là “adverbial clause” trong tiếng Anh, là một loại mệnh đề phụ thuộc được sử dụng như một trạng từ để bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, cách thức hoặc tần suất của một hành động trong câu chính. Mệnh đề trạng từ thường được kết nối với câu chính bằng các từ ngữ như when, where, why, how, before, after, while và nhiều từ khác.

Ví dụ: When the sun sets, the sky turns orange.

  • Mệnh đề trạng từ: “When the sun sets” (Khi mặt trời lặn)
  • Câu chính: “the sky turns orange” (bầu trời chuyển thành màu cam)

Mệnh đề trạng từ có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong câu, tuỳ thuộc vào ý nghĩa và sự tương quan với câu chính. Chúng giúp mở rộng phạm vi ý kiến, diễn đạt thông tin chi tiết và làm cho văn bản trở nên mạch lạc và logic hơn.

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề phụ thuộc quan hệ

Mệnh đề quan hệ (relative clause) là một loại mệnh đề phụ thuộc trong tiếng Anh, được sử dụng để cung cấp thông tin bổ sung về người, vật, thời gian, địa điểm hoặc sự việc mà câu chính đề cập đến. Mệnh đề quan hệ thường được kết nối với câu chính bằng các từ quan hệ như who, whom, whose, which, that hoặc where.

Mệnh đề quan hệ thường mô tả, xác định hoặc giới hạn danh từ hoặc đại từ trước nó trong câu chính. Chúng giúp tạo ra một liên kết thông tin giữa danh từ hoặc đại từ và các thông tin bổ sung về nó. Điều này giúp làm rõ ý nghĩa và cung cấp thông tin chi tiết hơn về vật, người hoặc sự việc mà câu chính đề cập đến.

Ví dụ: 

The girl who is sitting next to me is my sister. (Cô gái đang ngồi bên cạnh tôi là em gái tôi.)

I have a cat that loves to play with yarn.(Tôi có một con mèo thích chơi với sợi len.)

The book which I read last night was really fascinating.(Cuốn sách mà tôi đọc tối qua thật sự hấp dẫn.)

Trong các ví dụ trên, mệnh đề quan hệ là “who is sitting next to me”, “that loves to play with yarn” và “which I read last night”. Chúng mô tả, xác định hoặc giới hạn các danh từ “the girl”, “a cat” và “the book” trong câu chính.

Mệnh đề quan hệ có thể xuất hiện ở vị trí sau danh từ mà nó mô tả hoặc trước đại từ. Chúng cung cấp thông tin chi tiết và làm cho câu trở nên phong phú và rõ ràng hơn.

Xem thêm các bài viết khác:

Mệnh đề phụ thuộc danh từ

Mệnh đề phụ thuộc danh từ, còn được gọi là “noun clause”, là một loại mệnh đề phụ thuộc trong tiếng Anh mà hoạt động như một danh từ trong câu. Nó có thể được sử dụng như một chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ hoặc đối tượng của một động từ trong câu chính.

Mệnh đề phụ thuộc danh từ thường được bắt đầu bằng các từ giới thiệu như that, whether, if, who, what, when, where, why, how và các từ tương tự. Những từ này giúp liên kết mệnh đề phụ thuộc với câu chính và xác định chức năng của nó trong câu.

Ví dụ : I don’t know what she wants.(Tôi không biết cô ấy muốn gì.)

Trong ví dụ mệnh đề phụ thuộc danh từ này, “what she wants” hoạt động như tân ngữ của động từ “know” trong câu chính.

Mệnh đề phụ thuộc danh từ có thể thực hiện nhiều chức năng trong câu tùy thuộc vào vị trí và vai trò của nó. Chúng làm cho văn bản trở nên phong phú và linh hoạt hơn bằng cách thêm thông tin chi tiết hoặc truyền đạt ý kiến, câu hỏi, mong muốn hoặc tin tức.

Xem thêm khác bài viết khác:

Trong bài viết này, Học IELTS đã cùng bạn tìm hiểu về loại mệnh đề phụ thuộc cùng một số ví dụ đi kèm. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ có thể giúp bạn có thêm được những thông tin bổ ích để áp dụng ngữ pháp này tốt hơn trong việc học tiếng Anh nói chung và giao tiếp tiếng Anh nói riêng.

Bình luận