Làm thế nào để sử dụng câu tường thuật trong tiếng Anh đúng cách ? 

Câu tường thuật tiếng Anh là một trong những thuật ngữ cấu trúc phương pháp phổ biến được sử dụng trong cả văn viết và nói. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn học sinh không biết cách sử dụng câu tường thuật một cách chính xác và còn gặp khá nhiều lỗi sai. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để sử dụng câu tường thuật một cách chính xác nhé! 

1. Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì ?

Câu tường thuật tiếng Anh là câu gián tiếp được sử dụng với mục đích để thuật lại một sự việc hay lời nói của ai đó. Câu tường thuật được sử dụng khi một người muốn nói, viết để kể lại hoặc thuật lại lời nói của một ai đó trong đoạn hội thoại. Có 3 loại câu tường thuật ở dạng câu kể, câu tường thuật ở dạng câu hỏi và câu tường thuật ở dạng mệnh lệnh. 

Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì ?
Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì ?

Ví dụ:

 • My mom told me to bring my clothes inside.
  Mẹ của tôi bảo tôi cất quần áo vào nhà.
 • Tom said he wouldn’t attend the party because he was busy.
  Tom nói rằng anh ấy sẽ không tham gia bữa tiệc vì anh ấy bận.
 • Tom told me he would come and cut down the tree in front of my house.
  Tom nói với tôi rằng anh ấy sẽ chặt cây trước nhà tôi.

2. Các loại câu tường thuật có trong tiếng Anh

Dưới đây là một số loại câu trong mẫu tường thuật trong tiếng anh bao gồmtường thuật dạng câu hỏi và tường thuật dạng mệnh lệnh. 

Các loại câu tường thuật có trong tiếng Anh
Các loại câu tường thuật có trong tiếng Anh

2.1. Câu tường thuật dạng câu hỏi

Câu tường thuật câu hỏi Yes/No question là dạng câu hỏi đơn giản trong tiếng anh. Dạng câu tường thuật này thường bắt đầu bắt động từ TOBE hoặc trợ động từ. Cấu trúc của câu tường thuật dạng câu hỏi trong tiếng Anh như sau: 

S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V

Ví dụ: 

“Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: Khi gặp tường thuật câu hỏi Yes – No questions bạn cần phải chuyển câu hỏi sang dạng câu khẳng định. Sau đó thực hiện lùi thì trong câu tường thuật, trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ chỉ định, và chủ ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu cho đúng ngữ pháp.

Câu tường thuật dạng câu hỏi Wh- là loại câu bắt đầu bắt các từ nghi vấn như Who, When, What,… với cấu trúc sau: 

S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: 

We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday. 

2.2. Câu tường thuật dạng mệnh lệnh

Câu tường thuật dạng mệnh lệnh có cấu trúc cụ thể như sau: 

 • Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ví dụ: 

”Please wait for me here, Jenny.

”Tom said -> Tom told Jenny to wait for him there.

“ Please cook a meal for me, Jenny.” Jenny’s boyfriend said

=>  Jenny’s boyfriend told her to cook a meal for him.

 • Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

Ví dụ:Don’t talk in class”, my friend said to us. 

=> My friend told us not to talk in class.

Một số động từ thường dùng khi tường thuật câu mệnh lệnh bao gồm tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, …. Đây là những động từ tường thuật mà bạn nên nhớ để có thể hoàn thành câu tường thuật chính xác. 

Xem thêm các bài viết khác:

Cấu trúc Hardly When

Cấu trúc Blame

Cấu trúc Even if

3. Các câu tường thuật đặc biệt trong tiếng Anh

Bên cạnh những cấu trúc câu tường thuật thông thường đã được nêu ở bên trên thì còn có các dạng câu tường thuật đặc biệt. Những dạng câu tường thuật này có cách thức sử dụng  và cấu khác với câu tường thuật thông thường. 

Các câu tường thuật đặc biệt trong tiếng Anh
Các câu tường thuật đặc biệt trong tiếng Anh
 • Cấu trúc: S + promised + to V thể hiện ai đó hứa sẽ thực hiện làm điều gì đó. 
 • Mary promised to pay back the money she borrowed (Mary hứa sẽ trả lại số tiền mà cô ấy đã mượn).
 • Peter promised to quit smoking (Petter hứa sẽ bỏ thuốc lá)
 • Cấu trúc: S + agree + to V thể hiện một ai đó đồng ý sẽ làm một điều gì đó 

Sunny agrees to leave the house the next day ( Sunny đồng ý rời khỏi ngôi nhà vào ngày hôm sau).

Sunny agrees to go to the birthday party (Sunny đồng ý đến dự buổi tiệc sinh nhật).

 • Cấu trúc: S + accuse + sb + of + Ving được dùng để buộc tội một ai đó trong tường hợp đánh nhau, trộm cắp,…

Ví dụ:

They accused him of beating people and causing injuries (Họ buộc tội anh ta đánh người và gây thương tích).

He accused her of stealing (Anh ta buộc tội cô ấy ăn cắp).

 • SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời

Ví dụ: 

Petter asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Petter offered to bring me some tea.

Ví dụ: Tom asked: ‘Shall we meet at the theater?’

 => Tom suggested meeting at the theater. 

 • WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để diễn tả sự yêu cầu:

Ví dụ:

 Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me to help him.

Ví dụ: 

Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’

 =>  Jane asked Tom to open the door for her.

Xem các bài viết khác:

Cấu trúc Unless

Cấu trúc Need

Cấu trúc Before

4. Bài tập vận dụng

Dưới đây là một bài tập vận dụng nhỏ mà bạn có thể thực hiện để luyện tập lại những kiến thức đã được học bên trên. 

 1. He asked me: “Do you have a red pen?”.
 2. Mom told me, “Cook before your dad comes home.”.
 3. My dad asked me, “Will you come visit me this weekend?”.
 4. Coach told us: “Don’t forget to eat a lot of beef for energy.”.
 5. My mom told us: “Turn off the lights and go to sleep.”

Đáp án

 1. He asked me if I had a red pen.
 2. Mom told me to cook before my dad came back home.
 3. My dad asked me if I would visit him over that weekend.
 4. The coach reminded us to eat beef for energy.
 5. My mom ordered us to turn off the lights and go to sleep.

Bài viết trên của Học IELTS đã giúp bạn hiểu rõ hơn về câu tường thuật tiếng anh và những loại câu tường thuật tiếng Anh thường gặp trong bài thi. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có thể biết cách xử lý một cách chính xác và hiệu quả nhất có thể nhé! 

Bình luận