Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cấu trúc wish: Công thức, cách dùng và bài tập (có đáp án)

Cấu trúc Wish được sử dụng để diễn tả sự tiếc nuối về một điều gì đó mà không thể thay đổi được. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc Wish, các cách dùng và cách phân biệt với cấu trúc Hope.

Những cách dùng cấu trúc Wish
Những cách dùng cấu trúc Wish

1. Khái niệm cấu trúc với Wish

Cấu trúc Wish là một cách để diễn tả sự tiếc nuối về một điều gì đó mà không thể thay đổi được. Cấu trúc này thường được sử dụng trong tiếng Anh để diễn tả sự tiếc nuối về một việc đã xảy ra hoặc không xảy ra.

2. Những cách dùng cấu trúc Wish + Clause

2.1. Cấu trúc Wish ở hiện tại

Cấu trúc “Wish” ở hiện tại có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn của chúng ta đối với một tình huống khác với thực tế hiện tại. Cấu trúc này thường được sử dụng khi chúng ta muốn thể hiện sự tiếc nuối, hối tiếc về điều gì đó hoặc muốn thay đổi một tình huống hiện tại.

Cấu trúc của “Wish” ở hiện tại như sau:

Wish + S + V (nguyên thể) + O

Ví dụ:

 • I wish I had more free time. (Tôi ước mình có nhiều thời gian rảnh hơn.)
 • She wishes she could speak French fluently. (Cô ấy ước mình có thể nói tiếng Pháp lưu loát.)
 • He wishes he didn’t have to work on weekends. (Anh ấy ước mình không phải làm việc vào cuối tuần.)

2.2. Cấu trúc Wish ở quá khứ

Cấu trúc “Wish” ở quá khứ được sử dụng để thể hiện một mong muốn về một sự kiện trong quá khứ mà chúng ta ước rằng đã xảy ra khác với thực tế. Cấu trúc này thường được sử dụng khi chúng ta muốn diễn tả sự tiếc nuối hoặc hối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ.

Cấu trúc của “Wish” ở quá khứ như sau:

Wish + S + V-ed (động từ quá khứ) + O

Ví dụ:

 • I wish I had studied harder for the exam. (Tôi ước mình đã học chăm chỉ hơn cho kỳ thi.)
 • She wishes she had gone to the party last night. (Cô ấy ước mình đã đi đến bữa tiệc tối qua.)
 • He wishes he hadn’t said that to his boss. (Anh ấy ước mình không nói điều đó với sếp của mình.)
Những cách dùng cấu trúc Wish + Clause
Những cách dùng cấu trúc Wish + Clause

2.3. Cấu trúc câu Wish ở tương lai

Cấu trúc “Wish” ở tương lai được sử dụng để diễn tả một mong muốn về một tình huống trong tương lai mà chúng ta muốn khác với thực tế. Cấu trúc này thường được sử dụng để diễn tả sự tiếc nuối hoặc hối tiếc về một kế hoạch trong tương lai.

Cấu trúc của “Wish” ở tương lai như sau:

Wish + S + would + V (nguyên thể) + O

Ví dụ:

I wish you would come to my party tomorrow. (Tôi ước bạn sẽ đến dự tiệc của tôi ngày mai.)

She wishes her flight wouldn’t be delayed tomorrow. (Cô ấy ước chuyến bay của mình không bị trì hoãn vào ngày mai.)

He wishes it wouldn’t rain during his vacation next week. (Anh ấy ước trời không mưa trong kỳ nghỉ của mình vào tuần tới.)

Xem thêm các bài viết khác:

3. Cách dùng khác của Wish

Ngoài các cấu trúc “Wish” ở hiện tại, quá khứ và tương lai, động từ “Wish” còn được sử dụng trong một số cấu trúc khác như sau:

Dùng “Wish” để thể hiện sự tiếc nuối hoặc hy vọng về điều không có thực tế:

 • I wish I could fly. (Tôi ước mình có thể bay.)
 • She wishes she had a million dollars. (Cô ấy ước mình có một triệu đô la.)
 • He wishes he was taller. (Anh ấy ước mình cao hơn.)

Dùng “Wish” với động từ khác để diễn tả mong muốn hoặc yêu cầu:

 • I wish to speak to the manager. (Tôi muốn nói chuyện với người quản lý.)
 • She wishes for a peaceful world. (Cô ấy mong muốn một thế giới hòa bình.)
 • He wishes his parents would let him stay out later. (Anh ấy muốn cha mẹ cho phép anh ấy ở ngoài muộn hơn.)

Dùng “Wish” để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc bất ngờ:

 • I wish! I didn’t know that. (Thật sao! Tôi không biết điều đó.)
 • She wishes! She won the lottery. (Thật không tin! Cô ấy đã trúng số độc đắc.)
 • He wishes! He got the job. (Thật bất ngờ! Anh ấy đã được nhận vào công việc.)

4. Phân biệt cách dùng của Hope và Wish

Hope và Wish đều là những động từ diễn tả sự hy vọng, mong muốn của người nói, nhưng có sự khác biệt về cách sử dụng và ý nghĩa.

 • Về ý nghĩa

Hope: Diễn tả hy vọng về điều gì đó có thể xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Nó thường được sử dụng để diễn tả sự lạc quan, tin tưởng và hi vọng về tương lai.

Wish: Diễn tả mong muốn một điều không có thực tế hoặc không thể xảy ra. Nó thường được sử dụng để diễn tả sự buồn bã, hối tiếc, tiếc nuối hoặc hy vọng về một kết quả khác với thực tế.

 • Về cách sử dụng:

Hope: Thường được sử dụng trong câu khẳng định hoặc câu phủ định với cấu trúc

 hope + that + mệnh đề

Ví dụ:

 • I hope that it doesn’t rain tomorrow. (Tôi hy vọng ngày mai không mưa.)
 • She hopes that she can pass the exam. (Cô ấy hy vọng mình có thể đậu kỳ thi.)

Wish: Thường được sử dụng với cấu trúc

 wish + that + quá khứ đơn hoặc would/could + Ving

Để diễn tả một mong muốn không thể xảy ra hoặc một sự tiếc nuối về điều gì đó trong quá khứ hoặc hiện tại.

Ví dụ:

 • I wish that I had more time to study. (Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để học.)
 • She wishes that she could speak French fluently. (Cô ấy ước mình có thể nói tiếng Pháp trôi chảy.)
Phân biệt cách dùng của Hope và Wish
Phân biệt cách dùng của Hope và Wish

Tóm lại, Hope và Wish đều là những động từ diễn tả sự hy vọng, mong muốn của người nói, nhưng sự khác biệt chính là “Hope” thể hiện sự hy vọng trong tương lai và có khả năng xảy ra, trong khi “Wish” thể hiện mong muốn không thể xảy ra hoặc một sự tiếc nuối về điều gì đó trong quá khứ hoặc hiện tại.

5. Bài tập về cấu trúc Wish trong tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc Wish, bạn có thể thực hành với các bài tập sau đây:

 • Hoàn thành câu sau với cấu trúc Wish ở hiện tại: 

“I wish I ___________ more time to spend with my family.”

a) have

b) had

c) will have

d) would have

Đáp án: a) have

 • Hoàn thành câu sau với cấu trúc Wish ở quá khứ: 

“I wish I ___________ more attention in class.”

a) pay

b) paid

c) will pay

d) would pay

Đáp án: b) paid

 • Hoàn thành câu sau với cấu trúc câu Wish ở tương lai: 

“I wish I ___________ able to visit my family next month.”

a) am

b) was

c) will be

d) would be

Đáp án: d) would be

Tham khảo thêm các bài viết khác:

6. Kết luận

Trên đây là những thông tin về cấu trúc Wish, các cách dùng và cách phân biệt với cấu trúc Hope. Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc Wish trong tiếng Anh. Nếu bạn đang muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy đến với trang Hocielts.vn để được học tập và rèn luyện tiếng Anh một cách hiệu quả.

Bình luận