Banner Back to School

Các chủ đề Speaking IELTS hay gặp mà bạn cần phải biết

IELTS Speaking là một trong bốn phần thi của bài thi IELTS. Phần thi này đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh nói của thí sinh trong các tình huống giao tiếp thực tế. Để đạt được điểm số cao trong phần thi này, thí sinh cần chuẩn bị kỹ càng về cả kiến thức và kỹ năng. Trong bài viết này, Học IELTS sẽ cung cấp các chủ đề Speaking IELTS thường gặp để các bạn có thể tham khảo cho bài nói của mình nhé!

1. Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

Bài thi IELTS Speaking gồm ba phần, mỗi phần có thời gian thi khác nhau:

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking
Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

1.1. Phần 1 (Introduction & Interview): 4-5 phút

Ở phần này, thí sinh sẽ được hỏi về các chủ đề quen thuộc như bản thân, gia đình, sở thích,… Các câu hỏi thường được hỏi ở phần này là:

 • What is your name?
 • Where are you from?
 • What do you do?
 • What are your hobbies?
 • What is the size of your family?

1.2. Phần 2 (Long turn): 2-3 phút

Ở phần này, thí sinh sẽ được đưa ra một chủ đề và yêu cầu nói về chủ đề đó trong vòng 2-3 phút. Đây là phần quan trọng nhất để bạn có thể trình bày khả năng nói tiếng Anh cũng như khả năng tư duy tiếng Anh của mình với giám khảo. Các chủ đề IELTS Speaking trong phần này thường rất đa dạng từ các vấn đề vĩ mô cho đến cuộc sống thường ngày. Để tham khảo các Topic Speaking IELTS thường gặp, bạn có thể tham khảo các bài viết trước của Học IELTS.

1.3. Phần 3 (Discussion): 4-5 phút

Ở phần này, thí sinh sẽ được tham gia vào một cuộc thảo luận về một chủ đề cụ thể thường là Topic IELTS Speaking đã nói trong Part 2. Giám khảo sẽ đưa ra một câu hỏi mở và yêu cầu thí sinh và giám khảo cùng thảo luận về chủ đề đó. Ở phần này, giám khảo sẽ kiểm tra khả năng tư duy cũng như cách phản biện và lập luận bằng tiếng Anh của bạn.

2. Tổng quan về phần thi IELTS Speaking

Để đạt được điểm số cao trong phần thi IELTS Speaking, thí sinh cần đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Trôi chảy và mạch lạc (Fluency and Coherence): Thí sinh cần nói lưu loát và mạch lạc, không bị ngắt quãng hay lặp lại.
 • Khả năng dùng từ (Lexical Resource): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng và phù hợp với ngữ cảnh.
 • Ngữ pháp chính xác (Grammatical Range and Accuracy): Thí sinh cần sử dụng ngữ pháp chính xác và đúng quy tắc.
 • Phát âm rõ ràng (Pronunciation): Thí sinh cần phát âm rõ ràng và dễ nghe.
Tổng quan về phần thi IELTS Speaking
Tổng quan về phần thi IELTS Speaking

3. Các chủ đề Speaking IELTS hay gặp

Dưới đây là danh sách các chủ đề Speaking IELTS hay gặp:

3.1. Nhóm chủ đề 1: Công việc-học tập (Work – Study)

 • Describe your job.
 • Describe your ideal job.
 • Can you provide an example of a time when you faced a challenging task that required significant effort?
 • Describe your experience with your first job.
 • Describe a skill that you have learned at work that has been useful to you in your personal life.
Nhóm chủ đề 1: Công việc-học tập (Work - Study)
Nhóm chủ đề 1: Công việc-học tập (Work – Study)

3.2. Nhóm chủ đề 2: Địa điểm (Places)

 • Describe your hometown.
 • Describe a place that you have visited that is known for its festivals or events.
 • Describe a place that you have visited that is important to your culture or heritage.
 • Describe a natural wonder.
 • Describe a place that you have visited that you would not recommend to others.

3.3. Nhóm chủ đề 3: Sở thích (Hobby)

 • Describe your hobbies.
 • Describe a hobby you would like to try.
 • Describe a time when you enjoyed a hobby.
 • Describe a time when you had to give up a hobby.
 • Describe a time when you had to learn a new skill for a hobby.

3.4. Nhóm chủ đề 4: Con người (People)

 • Describe a person you admire.
 • Describe a person you have met who was different from you.
 • Describe a celebrity that you admire.
 • Describe a time when you had to work with someone you didn’t like.
 • Describe an experience with someone that you never want to meet again.

3.5. Nhóm chủ đề 5: Trải nghiệm (Occasion / Experience)

 • Describe a time when you achieved a personal goal.
 • Describe a time when you learned something valuable from an experience.
 • Describe a time when you had to step outside of your comfort zone.
 • Describe a time when you met someone famous or important.
 • Describe a time when you felt proud of yourself.

Xem thêm các bài viết liên quan

4. Luyện kỹ năng về các chủ đề Speaking IELTS Part 1

Phần 1 của bài thi IELTS Speaking là phần thi đầu tiên, trong đó thí sinh sẽ được hỏi về các chủ đề IELTS Speaking quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Để đạt được điểm số cao trong phần thi này, thí sinh cần chuẩn bị kỹ càng về cả kiến thức và kỹ năng.

Luyện kỹ năng về các chủ đề Speaking IELTS Part 1
Luyện kỹ năng về các chủ đề Speaking IELTS Part 1

4.1 Các chủ đề Speaking IELTS Part 1

Dưới đây là danh sách các chủ đề Speaking IELTS Part 1 thường gặp:

4.4.1. Chủ đề Introduce yourself

Thí sinh sẽ được hỏi về tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích,…

4.1.2. Chủ đề Family

Thí sinh sẽ được hỏi về gia đình, bao gồm bố mẹ, anh chị em,…

4.1.3. Chủ đề Education

Thí sinh sẽ được hỏi về trình độ học vấn, trường học, môn học yêu thích,…

4.1.4. Chủ đề Work

Thí sinh sẽ được hỏi về công việc hiện tại hoặc công việc mong muốn.

4.1.5. Chủ đề Hobbies

Thí sinh sẽ được hỏi về sở thích của bản thân.

4.1.6. Chủ đề Hometown

Thí sinh sẽ được hỏi về quê hương của mình.

4.1.7. Chủ đề Daily routine

Thí sinh sẽ được hỏi về thói quen hàng ngày của bản thân.

4.1.8. Chủ đề Food

Thí sinh sẽ được hỏi về sở thích ăn uống của bản thân.

4.1.9. Chủ đề Weather

Thí sinh sẽ được hỏi về thời tiết của quê hương hoặc nơi mình sống hiện tại.

4.2 Câu hỏi thường gặp theo từng chủ đề

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp theo từng Topic Speaking IELTS Part 1:

 • Chủ đề Introduce yourself
  • What is your name?
  • Where are you from?
  • What do you do?
  • What are your hobbies?
  • What do you like to do in your free time?
 • Chủ đề Family
  • Do you have any siblings?
  • What are their names?
  • What do they do?
  • Where do they live?
  • Do you have an extended or neutral family?
 • Chủ đề Education
  • What is your highest achievement in your education?
  • Where did you study?
  • What did you study?
  • What aspects do you interest most at school?
  • What is your plan your future jobs?
 • Chủ đề Work
  • What do you do?
  • What are you expected to do in your job?
  • What aspects of your job do you find most rewarding?
  • What difficulties or obstacles do you face in your job?
  • What are your career goals?
 • Chủ đề Hobbies
  • What are your hobbies?
  • How much time do you spend on your hobbies each week/day?
  • What motivates you to participate in your hobbies?
  • What are your plans for your hobbies in the future?
 • Chủ đề Hometown
  • Where is your hometown?
  • What is your hometown like?
  • Which parts of your homeland that you like the most?
  • What are the challenges of living in your hometown?
 • Chủ đề Daily routine
  • What is your typical daily routine?
  • What are your hobbies and interests?
  • What are your goals and aspirations?
 • Chủ đề Food
  • What is your favorite food?
  • What is the food that you dislike the most?
  • What kind of food do you enjoy preparing?
  • What is the restaurant that you like to visit the most?
  • What is the food item that you order most often at restaurants?
 • Chủ đề Weather
  • What is the typical climate in your hometown?
  • What kind of weather do you enjoy the most?
  • What kind of weather do you dislike the most?
  • How do you make the most of the weather, regardless of what it is?
  • What do you do to stay safe in bad weather?

4.3 Câu trả lời mẫu cho phần nói Part 1

 • Chủ đề Family

I have [số lượng] siblings. Their names are [tên của các anh chị em]. They are [nghề nghiệp của các anh chị em]. They live in [nơi ở của các anh chị em]. I am very proud of my family.

 • Chủ đề Education

I have a [trình độ học vấn] degree from [tên trường học]. I studied [ngành học]. My favorite subjects were [môn học yêu thích]. In the future, I plan to [kế hoạch tương lai].

 • Chủ đề Work

I am a [nghề nghiệp]. My responsibilities include [nhiệm vụ công việc]. I like my job because it is [lý do thích công việc]. The challenges of my job include [thách thức công việc]. In the future, I plan to [kế hoạch tương lai].

 • Chủ đề Hobbies

My hobbies are [sở thích]. I enjoy [lý do thích sở thích]. I usually do my hobbies [thời gian và tần suất]. In the future, I plan to [kế hoạch tương lai].

 • Chủ đề Hometown

The place I have lived for [số năm] years is [tên quê hương]. It is a [miêu tả quê hương]. I like [lý do thích quê hương]. The challenges of living in my hometown are [thách thức quê hương].

 • Chủ đề Daily routine

I usually wake up at [thời gian thức dậy]. I have breakfast at [thời gian ăn sáng]. I go to work at [thời gian đi làm]. I come home from work at [thời gian tan làm]. I have dinner at [thời gian ăn tối]. I watch TV or read at [thời gian giải trí]. I go to bed at [thời gian đi ngủ].

 • Chủ đề Food

My favorite food is [món ăn yêu thích]. My least favorite food is [món ăn không thích]. I like to cook [món ăn yêu thích nấu]. My favorite restaurant is [tên nhà hàng]. My favorite dish to order is [món ăn yêu thích gọi].

 • Chủ đề Weather

The weather in my hometown is [miêu tả thời tiết quê hương]. My favorite type of weather is [loại thời tiết yêu thích]. My least favorite type of weather is [loại thời tiết không thích]. I enjoy the weather by [cách tận hưởng thời tiết]. I stay safe in bad weather by [cách giữ an toàn trong thời tiết xấu].

Xem thêm các bài viết liên quan

5. Luyện kỹ năng về chủ đề Speaking IELTS Part 2

Phần 2 của bài thi là phần thi yêu cầu thí sinh nói về một Topic Speaking IELTS cụ thể trong vòng 2-3 phút. Để đạt được điểm số cao trong phần thi này, thí sinh cần chuẩn bị kỹ càng về cả kiến thức và kỹ năng.

Luyện kỹ năng về chủ đề Speaking IELTS Part 2
Luyện kỹ năng về chủ đề Speaking IELTS Part 2

5.1 Các chủ đề luyện Speaking IELTS Part 2

Dưới đây là danh sách các chủ đề Speaking IELTS Part 2 thường gặp để bạn có thể sẵn sàng luyện tập:

5.1.1. Chủ đề miêu tả người

 • Describe a person you admire.
 • Describe a person you have met who was different from you.
 • Describe a person you would like to meet.
 • Describe a time when you had to work with someone you didn’t like.
 • Describe a time when you had to help someone.

5.1.2. Chủ đề miêu tả vật

 • Describe a place you have visited.
 • Describe a natural wonder.
 • Describe a historical monument.
 • Describe a piece of art.
 • Describe a piece of technology.

5.1.3. Chủ đề miêu tả nơi chốn

 • Describe your hometown.
 • Describe a place you would like to visit.
 • Describe a place you have never been to.
 • Describe a place you have lived in.
 • Describe a place you have worked in.

5.1.4. Chủ đề miêu tả sự việc/sự kiện

 • Describe a time when you had to overcome a challenge.
 • Describe a time when you had to make a sacrifice.
 • Describe a time when you had to change your plans.
 • Describe a time when you had to work under pressure.
 • Describe a time when you had to work as part of a team.

5.2 Câu hỏi và trả lời theo từng chủ đề

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp theo từng IELTS topic speaking Part 2:

 • Chủ đề miêu tả người
  • What is the person’s name?
  • What do they look like?
  • Which characteristics do they have?
  • Why do you have admiration for them?
  • What is your relationship with them?
 • Chủ đề miêu tả vật
  • What is the object?
  • What is it made of?
  • What is it used for?
  • Where did you get it?
  • Why do you like it?
 • Chủ đề miêu tả nơi chốn
  • What is the place?
  • Where is it located?
  • What is it like?
  • Why do you like it?
  • What is your recommendation for other people at that place?
 • Chủ đề miêu tả sự việc/sự kiện
  • What happened?
  • When did it happen?
  • Where did it happen?
  • Why did it happen?
  • What was the outcome?

5.3. Mẫu trả lời hay cho bài thi nói IELTS Part 2

Để luyện tập các chủ đề Speaking IELTS Part 2, thí sinh có thể tham khảo các mẫu trả lời hay dưới đây:

 • Chủ đề miêu tả người

Describe a person you admire.

My mother is the person I admire the most. She is the most powerful, tough, and unselfish person I know. No matter what, she has always been there for me. She has given me a lot of life, love, and strength lessons.

My mother came from an extremely low-income family. She was forced to put in a lot of effort from an early age to maintain her family. But she persisted in pursuing her goals. She put a lot of effort into her studies and eventually found employment. She instilled in my brothers and me the values of kindness, compassion, and hard work. My mum constantly puts others before herself. She is always ready to lend a hand to people in need. She donates to numerous charities and works at a nearby soup kitchen. She is also a very generous mother. She has always forgiven me for my mistakes, and she has taught me to forgive others as well. I remember one time when I was in high school, I was struggling in my math class. I was so struggling that I almost wanted to give up. However, my mother told me that it was okay to make mistakes, as long as I learned from them. She helped me study and practice, and eventually, I passed the class.

I am extremely appreciative that my mother is a part of my life. She is my inspiration and a role model. I admire her strength, her resilience, and her selflessness. I hope that one day I can be as strong, resilient, and selfless as she is.

 • Chủ đề miêu tả vật

Describe an object

My laptop is one of my most appreciated things. It was a gift from my parents when I was accepted into university, and it has been an invaluable tool for me ever since. I use it for everything from studying and writing papers to working on projects and connecting with friends and family.

My laptop is especially helpful for my studies. I can use it to take notes in class, access online resources, and complete assignments. It’s also great for working on group projects, as I can easily share files and collaborate with classmates. In addition to my studies, my laptop is also essential for my work. I use it to create presentations, send emails, and manage my workload. I’m also able to use it to access work-related resources, such as company databases and project management tools. Outside of school and work, I also use my laptop for entertainment and relaxation. I watch movies and TV shows, listen to music, and play games on it. I also use it to stay connected with friends and family through social media and video chat.

I’m so grateful to my parents for giving me such a wonderful gift. My laptop has made my life so much easier and more enjoyable. I treasure it deeply and I hope that it will last for many years to come.

 • Chủ đề miêu tả nơi chốn

Describe a location that you have come to visit.

Last summer, I had the opportunity to visit Ha Long Bay, a UNESCO World Heritage Site in northeastern Vietnam. I was absolutely blown away by the beauty of the bay. The thousands of limestone karsts that rise up from the emerald waters are truly a sight to behold.

I took a boat cruise around the bay and was able to see some of the most iconic formations, such as the Fighting Cock and the Kissing Rocks. I was also lucky enough to visit some of the caves, such as Thien Cung Cave and Dau Go Cave, which are filled with stunning stalagmites and stalactites. In addition to the natural beauty, Ha Long Bay is also home to a rich cultural heritage. I learned about the local fishing communities and their traditional way of life. I also visited the Cua Van Floating Village, which is a unique community that lives on the water.

My visit to Ha Long Bay was an unforgettable experience. It is a truly magical place and I would highly recommend it to anyone who loves nature, culture, and adventure.

 • Chủ đề mô tả về sự kiện, một kỷ niệm
  • Describe an event

Last year, I had the pleasure of attending a Lunar New Year countdown event in Ho Chi Minh City, Vietnam. It was an unforgettable experience, filled with excitement, anticipation, and celebration.

As the clock neared midnight, the crowd swelled and the air was electric with excitement. Everyone was eager to ring in the new year with a bang. When the clock finally struck midnight, the crowd erupted in cheers and well-wishes. And then, the fireworks began. The sky was ablaze with color and light as the fireworks exploded in the air. I marveled at the intricate patterns and shapes of the fireworks, and I felt a sense of awe and wonder as I watched the sky dance with light. I loved the feeling of community and camaraderie at the event. Everyone was there to celebrate the new year together, and there was a palpable sense of joy and optimism in the air. I felt grateful to be a part of such a special and unforgettable experience.

I highly recommend attending a Lunar New Year countdown event if you have the opportunity. It is a truly unique and magical experience that you will never forget.

6.1. Topic chính luyện nói IELTS Part 3

Trong phần thi IELTS Speaking Part 3, thí sinh sẽ được hỏi các câu hỏi mở rộng, mang tính thảo luận, liên quan đến chủ đề của phần Part 2. Dưới đây là một số các Topic Speaking IELTS part 3 thường gặp:

6.1.1. Chủ đề Công nghệ (Technology): 

Các câu hỏi về tác động của công nghệ đối với xã hội, cuộc sống, kinh tế,…

6.1.2. Chủ đề Giáo dục (Education): 

Các câu hỏi về hệ thống giáo dục, phương pháp giáo dục, vai trò của giáo dục,…

6.1.3. Chủ đề Môi trường (Environment): 

Các câu hỏi về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,…

6.1.4. Chủ đề Sức khỏe (Health):

Các câu hỏi về chăm sóc sức khỏe, bệnh tật, dinh dưỡng,…

6.1.5. Chủ đề Truyền thông và tin tức (Media and News): 

Các câu hỏi về vai trò của truyền thông, tin tức, phương tiện truyền thông xã hội,…

6.2 Các câu hỏi theo chủ đề

Dưới đây là một số câu hỏi mẫu theo từng Topic IELTS Speaking thường gặp trong phần thi:

 • Công nghệ:
  • Do you think technology has a positive or negative impact on society?
  • How do you think technology will change our lives in the future?
  • What do you think is the role of education in the era of technology?
 • Giáo dục:
  • What is your opinion on the effectiveness of the current education system?
  • What do you think is the most effective educational method?
  • What do you think is the role of the family in educating children?
 • Môi trường:
  • Do you think environmental pollution is the most serious problem today?
  • What are some ways to reduce our impact on the planet?
  • How can the government help to ensure a sustainable future for our planet?
 • Sức khỏe:
  • What are the habits and behaviors that contribute to a healthy lifestyle?
  • What are some steps we can take to live healthier and longer lives?
  • What is the role of medicine in healthcare?
 • Truyền thông và tin tức:
  • What do you think is the role of the media in society?
  • What can we do to distinguish between true and fake news?
  • Sharing your thoughts about the purpose of social media?
Các câu hỏi theo chủ đề
Các câu hỏi theo chủ đề

6.3 Các mẫu trả lời Speaking IELTS Part 3

Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking Part 3, thí sinh cần đưa ra những câu trả lời rõ ràng, mạch lạc, có dẫn chứng và lập luận. Dưới đây là một số mẫu trả lời mẫu cho các chủ đề Speaking IELTS thường gặp trong phần thi này:

 • Câu hỏi về ý kiến:

Do you believe that technology has a beneficial or harmful effect on society?

I think technology has both positive and negative impacts on society. On the positive side, technology helps us connect with each other more easily, access information and knowledge more quickly, and improve work efficiency. However, technology can also have negative impacts such as addiction, health problems, and social isolation.

 • Câu hỏi dự đoán:

How do you think technology will change the way we live, work, and interact with each other in the future?

I think technology will continue to develop and change our lives in many ways. For example, we may see the emergence of self-driving vehicles, new medical technologies that help extend life expectancy, and new educational technologies that help students learn more effectively.

 • Câu hỏi về lý do và đưa ra kết quả

What do you think is the role of the family in educating children?

I think the family plays an important role in educating children. The family is the first place where children learn about values and moral standards. The family is also the place where children are loved and supported, which is very important for their development.

 • Câu hỏi so sánh:

Do you think traditional or modern education methods are more effective?

I think the most effective education method is a combination of traditional and modern methods. Traditional methods have the advantage of helping students learn knowledge in a systematic and orderly way. Modern methods have the advantage of helping students develop critical thinking, creativity, and problem-solving skills. The combination of these two methods will help students develop their knowledge and skills comprehensively.

7. Chiến lược giúp ghi điểm trong phần thi Speaking IELTS

7.1. Vocabulary

Để đạt điểm cao trong phần thi Speaking IELTS, thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng và chính xác. Dưới đây là một số chiến lược giúp thí sinh cải thiện vốn từ vựng của mình:

 • Luyện tập thường xuyên: Để ghi nhớ từ vựng mới, thí sinh cần luyện tập sử dụng từ vựng đó thường xuyên. Bạn có thể luyện tập bằng cách đọc sách báo, xem phim, nghe nhạc,… 
 • Lập bảng từ vựng: Việc lập bảng từ vựng sẽ giúp bạn hệ thống hóa vốn từ vựng của mình. Bạn có thể lập bảng từ vựng theo chủ đề hoặc theo nhóm từ vựng.
 • Sử dụng từ vựng phù hợp: Khi trả lời câu hỏi, thí sinh cần sử dụng từ vựng phù hợp với trình độ của mình. Tránh sử dụng những từ vựng quá khó hoặc quá cao siêu, vì điều này có thể khiến giám khảo đánh giá bạn không chính xác.
 • Học cách phát âm từ vựng: Việc phát âm từ vựng chính xác sẽ giúp bạn ghi điểm cao trong phần thi Speaking. Bạn có thể luyện tập phát âm từ vựng bằng cách nghe các bản ghi âm hoặc tham gia các lớp học luyện phát âm.
Chiến lược giúp ghi điểm trong phần thi Speaking IELTS
Chiến lược giúp ghi điểm trong phần thi Speaking IELTS

7.2. Grammar

Ngoài từ vựng, thí sinh cũng cần sử dụng ngữ pháp chính xác trong phần thi Speaking IELTS. Dưới đây là một số chiến lược giúp thí sinh cải thiện ngữ pháp của mình:

 • Học ngữ pháp cơ bản: Thí sinh cần nắm vững các kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì, thể, cấu trúc câu,…
 • Luyện tập thường xuyên: Để sử dụng ngữ pháp chính xác, thí sinh cần luyện tập thường xuyên. Bạn có thể luyện tập bằng cách viết các đoạn văn hoặc tham gia các bài tập ngữ pháp.
 • Sử dụng ngữ pháp phù hợp: Khi trả lời câu hỏi, thí sinh cần sử dụng ngữ pháp phù hợp với ngữ cảnh. Tránh sử dụng những cấu trúc ngữ pháp quá phức tạp hoặc quá cao siêu, vì điều này có thể khiến giám khảo đánh giá bạn không chính xác.
 • Hỏi ý kiến giáo viên hoặc người bản xứ: Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng ngữ pháp, bạn có thể hỏi ý kiến giáo viên hoặc người bản xứ.

Kết luận

Phần thi IELTS Speaking là một phần quan trọng trong bài thi IELTS. Để đạt điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần luyện tập thường xuyên và nắm được các chiến lược cần thiết, đồng thời quen thuộc với các chủ đề Speaking IELTS hay xuất hiện. Học IELTS hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn nắm được bí quyết để phần thi nói không còn là khó khăn trong quá trình ôn luyện và thi cử.

Bình luận