Banner Back to School

Small Business IELTS Speaking có bài mẫu, từ vựng chi tiết

Hiện nay, các chủ đề về Kinh tế thường rất được quan tâm bởi mọi người, mọi lứa tuổi. Nắm bắt được xu hướng này nên ngày càng nhiều lần chủ đề Small Business IELTS Speaking đã xuất hiện và khiến cho nhiều bạn gặp khó khăn vì thiếu từ vựng và kiến thức về Kinh tế. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, Học IELTS sẽ giúp bạn cải thiện bằng bộ từ vựng và các bài mẫu chi tiết nhất của chủ đề này.

1. Từ vựng thông dụng chủ đề Small Business IELTS Speaking

Để có thể đạt điểm cao trong IELTS Speaking Small Business, chìa khóa quan trọng là bạn phải nắm trong tay những từ vựng chuyên ngành của Topic và có thể sử dụng chúng đúng cách để chứng tỏ khả năng sử dụng tiếng Anh và vốn kiến thức của bạn. Dưới đây là một số từ vựng thường được sử dụng trong Topic Small Business IELTS Speaking:

Từ vựng thông dụng chủ đề Small Business IELTS Speaking
Từ vựng thông dụng chủ đề Small Business IELTS Speaking
 • Business: doanh nghiệp, công ty
 • Small business: doanh nghiệp nhỏ
 • Big business: doanh nghiệp lớn
 • Local business: doanh nghiệp địa phương
 • National business: doanh nghiệp quốc gia
 • International business: doanh nghiệp quốc tế
 • Startup: doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Owner: chủ sở hữu
 • Employee: nhân viên
 • Customer: khách hàng
 • Product: sản phẩm
 • Service: dịch vụ
 • Revenue: doanh thu
 • Profit: lợi nhuận
 • Competition: cạnh tranh
 • Challenge: thách thức
 • Opportunity: cơ hội

2. Bài mẫu về chủ đề Small Business IELTS Speaking

Dưới đây, những bài mẫu về chủ đề Small Business IELTS Speaking sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng hay cho bài nói của mình. Hãy tham khảo các bài mẫu này và kết hợp các từ vựng đã học để có thể tự triển khai một bài IELTS Speaking Small Business hoàn hảo cho bản thân nhé:

2.1. Bài mẫu 1

Câu hỏi: Do you know many small businesses where you live?

Trả lời: Yes, I do. There are many small businesses in my neighborhood, such as restaurants, cafes, and shops. I often go to these businesses to buy food, drinks, and other goods. I prefer to support small businesses because I believe that they are an important part of the local community. They provide jobs and opportunities for people in the area, and they help to create a vibrant and diverse economy.

Bài mẫu về chủ đề Small Business IELTS Speaking
Bài mẫu về chủ đề Small Business IELTS Speaking

2.2. Bài mẫu 2

Câu hỏi: Do you prefer buying things from big companies or small businesses?

Trả lời: I prefer to buy things from small businesses. I believe that small businesses offer better customer service and value for money. They are also more likely to be ethical and sustainable in their practices.

2.3. Bài mẫu 3

Câu hỏi: Have you ever thought about starting your own business?

Trả lời: Yes, I have thought about starting my own business. I am interested in starting a business that would help people in my community. I am still in the early stages of planning, but I am excited about the possibility of being my own boss and making a difference in the world.

2.4. Bài mẫu 4

Câu hỏi: Have you ever worked in small businesses?

Trả lời: Yes, I have worked in small businesses. I worked as a cashier at a local grocery store for two years. I enjoyed working at a small business because I was able to get to know my co-workers and customers on a personal level. I also learned a lot about the retail industry.

Xem thêm các bài viết liên quan

3. Một số câu hỏi hay gặp về chủ đề Small Business IELTS Speaking

3.1. Question 1:

Do you know many small businesses where you live?

Tạm dịch: Bạn có biết những doanh nghiệp nhỏ ở nơi bạn sống không?

3.2. Question 2:

What are the advantages and disadvantages of working in a small business?

Tạm dịch: Những lợi thế và bất lợi khi làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ là gì?

3.3. Question 3:

Have you ever thought about starting your own small business? If so, what kind of business would you start?

3.4. Question 4:

What do you think are the biggest challenges facing small businesses today?

Tạm dịch: Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của riêng mình chưa? Nếu vậy, bạn sẽ bắt đầu loại hình kinh doanh nào?

3.5. Question 5:

How can governments support small businesses?

Tạm dịch: Chính phủ có hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

3.6. Question 6:

What are some of the most successful small businesses in your country?

Tạm dịch: Một số doanh nghiệp nhỏ thành công nhất ở nước bạn là gì?

3.7. Question 7:

What are some of the ways that small businesses can compete with large corporations?

Tạm dịch: Một số cách mà các doanh nghiệp nhỏ có thể cạnh tranh với các tập đoàn lớn là gì?

3.8. Question 8:

Why do you think small businesses are important to the economy?

Tạm dịch: Tại sao bạn nghĩ doanh nghiệp nhỏ quan trọng đối với nền kinh tế?

4. Câu trả lời mẫu hay của chủ đề Small Business IELTS Speaking

Dưới đây là các câu trả lời mẫu cho các câu hỏi về Small Business IELTS Speaking ở phía trên:

Question 1: Do you know many small businesses where you live?

Yes, I know many small businesses where I live. There are many small shops, restaurants, and cafes in my neighborhood. There are also a few small factories and workshops. I think it is important to support small businesses because they are the backbone of the economy.

Question 2: What are the advantages and disadvantages of working in a small business?

The advantages of working in a small business include having a more personal relationship with your colleagues and manager, having more opportunities to learn and grow, and having more flexibility. However, the disadvantages of working in a small business include having fewer resources, having to wear many hats, and having less job security.

Câu trả lời mẫu hay của chủ đề Small Business IELTS Speaking
Câu trả lời mẫu hay của chủ đề Small Business IELTS Speaking

Question 3: Have you ever thought about starting your own small business? If so, what kind of business would you start?

Yes, I have thought about starting my own small business. I would like to start a coffee shop because I love coffee and I think it would be a lot of fun to run my own business.

Question 4: What do you think are the biggest challenges facing small businesses today?

I think the biggest challenges facing small businesses today are competition from large corporations, the rising cost of living, and the difficulty of accessing capital.

Question 5: How can governments support small businesses?

Governments can support small businesses by providing tax breaks, loans, and other financial assistance. Governments can also support small businesses by reducing regulations and making it easier for them to start and operate their businesses.

Question 6: What are some of the most successful small businesses in your country?

Some of the most successful small businesses in my country include restaurants, cafes, and shops. There are also a number of successful small businesses in the technology and service sectors.

Question 7: What are some of the ways that small businesses can compete with large corporations?

Small businesses can compete with large corporations by offering personalized service, focusing on niche markets, and using technology to their advantage. Small businesses can also compete with large corporations by being more flexible and adaptable.

Question 8: Why do you think small businesses are important to the economy?

Small businesses are important to the economy because they create jobs, drive innovation, and contribute to the local economy. Small businesses are also more likely to support other small businesses in their community.

Kết luận

Small Business IELTS Speaking là một chủ đề hay và nếu biết nắm bắt cơ hội và chuẩn bị kỹ càng, nó sẽ giúp bạn tỏa sáng trong phần thi nói của mình. Để làm tốt phần thi này, bạn cần nắm vững từ vựng và các câu hỏi hay gặp. Học IELTS hy vọng những bài mẫu trên đây sẽ giúp thí sinh có thêm ý tưởng để trả lời các câu hỏi về chủ đề này.

Bình luận