Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Từ vựng và bài mẫu về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

Hiện nay, bên cạnh các chủ đề Speaking quen thuộc gần gũi với cuộc sống của chúng ta thì hội đồng thi IELTS cũng đã bổ sung một số chủ đề mới, lạ lẫm và yêu cầu hiểu biết của thí sinh. Old Buildings IELTS Speaking là một trong những topic mà xuất hiện khá nhiều khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn khi thực hiện bài thi. Hôm nay, hãy cùng Học IELTS ôn luyện topic Old Buildings IELTS Speaking để sẵn sàng cho kỳ thi của bạn nhé!

1. Một số từ vựng hay dùng của chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

Để có một bài nói thật hay và gây ấn tượng với giám khảo, bạn cần phải có một lượng từ vựng liên quan đến chủ đề để khiến bài nói không bị lạc đề là có chiều sâu. Ngoài ra, từ vựng cũng có thể giúp bạn triển khai một số ideas khi nói khá tốt là nối liền mạch các ý tưởng với nhau. Dưới đây là một số từ vựng hay dùng của chủ đề Old Buildings IELTS Speaking.

Một số từ vựng hay dùng của chủ đề Old Buildings IELTS Speaking
Một số từ vựng hay dùng của chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

Nói về tòa nhà trong Old Buildings IELTS Speaking:

 • Building: Tòa nhà
 • Historic building: Tòa nhà lịch sử
 • Ancient building: Tòa nhà cổ đại
 • Architectural style: Kiểu kiến trúc
 • Exterior: Bề ngoài
 • Interior: Nội thất
 • Material: Vật liệu
 • Landmark: Di tích
 • Heritage: Di sản

Nói về lịch sử của tòa nhà trong Old Buildings IELTS Speaking

 • Built in: Được xây dựng vào
 • Dated back to: Có niên đại từ
 • Rebuilt: Được xây dựng lại
 • Restored: Được trùng tu
 • Damaged: Bị hư hại

Nói về vai trò của tòa nhà trong Old Buildings IELTS Speaking

 • Residential building: Tòa nhà ở
 • Commercial building: Tòa nhà thương mại
 • Government building: Tòa nhà chính phủ
 • Religious building: Tòa nhà tôn giáo
 • Educational building: Tòa nhà giáo dục
 • Cultural building: Tòa nhà văn hóa

Nói về cảm nhận của bản thân về Old Buildings IELTS Speaking

 • Impressive: Ấn tượng
 • Beautiful: Đẹp
 • Interesting: Thú vị
 • Historic: Lịch sử
 • Valuable: Giá trị

2. Câu hỏi thường gặp về chủ đề Old Building IELTS Speaking

Ngoài việc có nhiều từ vựng, bạn cũng phải làm quen các mẫu câu hỏi để không bị mất bình tĩnh trong phòng thi. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking Part 1:

 • Do you like old buildings? (Bạn có thích tòa nhà cũ không?)
 • Have you ever visited an old building? (Bạn đã bao giờ đến thăm tòa nhà cũ chưa?)
 • What is your favorite old building? (Tòa nhà cũ yêu thích của bạn là gì?)
 • What are the benefits of old buildings? (Lợi ích của tòa nhà cũ là gì?)
 • What are the challenges of old buildings? (Thách thức của tòa nhà cũ là gì?)
Câu hỏi thường gặp về chủ đề Old Building IELTS Speaking
Câu hỏi thường gặp về chủ đề Old Building IELTS Speaking

3. Câu trả lời mẫu về chủ đề Old Building IELTS Speaking

Dưới đây là một số câu trả lời mẫu về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking:

 • Question 1: Do you like old buildings?

Yes, I do. I think old buildings are fascinating. They tell us about the history and culture of a place. I also think they are beautiful and elegant.

 • Question 2: Have you ever visited an old building?

Yes, I have. I have visited many old buildings in Vietnam, including the Ho Chi Minh Mausoleum, the Hanoi Opera House, and the Temple of Literature. I also have visited many old buildings in other countries, such as the Eiffel Tower in France, the Great Wall of China, and the Colosseum in Italy.

Câu trả lời mẫu về chủ đề Old Building IELTS Speaking
Câu trả lời mẫu về chủ đề Old Building IELTS Speaking
 • Question 3: What is your favorite old building?

My favorite old building is the Ho Chi Minh Mausoleum. It is a symbol of Vietnam and a place where people can pay their respects to the late President Ho Chi Minh. I am always impressed by the architecture and the beauty of the mausoleum.

 • Question 4: What are the benefits of old buildings?

Old buildings have many benefits. They can be used as tourist attractions, they can be used as cultural centers, and they can be used as educational resources. Old buildings can also help to preserve the history and culture of a place.

 • Question 5: What are the challenges of old buildings?

Old buildings can be challenging to maintain. They may need to be repaired or restored to keep them in good condition. Old buildings may also be difficult to adapt to modern needs.

Xem thêm các bài viết liên quan:

4. Bài mẫu hay về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

Bên cạnh các đáp án của câu hỏi có sẵn, dưới đây là một số bài mẫu hay về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking để bạn có thể tham khảo cho bài nói của mình:

4.1. Bài mẫu 1:

What are the benefits and challenges of preserving old buildings?

Example answer:

There are many benefits to preserving old buildings. They can be used as tourist attractions, cultural centers, and educational resources. Old buildings can also help to preserve the history and culture of a place.

For example, the Colosseum in Rome is a popular tourist attraction that brings in millions of visitors each year. It is also a popular venue for concerts and other events. The Colosseum is also an important cultural landmark that helps to tell the story of Rome’s ancient history.

However, there are also some challenges to preserving old buildings. They can be expensive to maintain and repair. They may also be difficult to adapt to modern needs.

For example, many old buildings are not wheelchair accessible. They may also not have modern amenities such as air conditioning and central heating.

Despite the challenges, I believe that it is important to preserve old buildings. They are a part of our history and culture and they should be enjoyed by future generations.

Bài mẫu hay về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking
Bài mẫu hay về chủ đề Old Buildings IELTS Speaking

4.2. Bài mẫu 2:

How can we make old buildings more accessible to people with disabilities?

Example answer:

There are many ways to make old buildings more accessible to people with disabilities. One way is to install ramps and elevators. This will allow people with wheelchairs and other mobility issues to access all levels of the building.

Another way to make old buildings more accessible is to widen doorways and hallways. This will make it easier for people with wheelchairs and other mobility issues to move around the building.

Finally, it is important to provide accessible restrooms and other facilities in old buildings. This will make it easier for people with disabilities to use the building for extended periods of time.

4.3. Bài mẫu 3:

Describe an old building that you have visited.

Example answer:

One of the most unique and interesting old buildings in Vietnam that I have visited is the One Pillar Pagoda in Hanoi. It is a small Buddhist temple that is built on a single pillar. The pagoda was built in the 11th century and is dedicated to the Bodhisattva Avalokitesvara, also known as the Goddess of Mercy.

What makes the One Pillar Pagoda so unique is its design. The pagoda is built on a single pillar that is made of wood and is over 10 meters tall. The pillar is supported by a cluster of smaller pillars that are arranged in a circle. The pagoda itself is a small wooden structure with a roof that is shaped like a lotus flower.

The One Pillar Pagoda is a testament to the ingenuity and creativity of the Vietnamese people. It is a unique and beautiful building that is a must-see for any visitor to Hanoi.

5. Kết luận

Qua bài viết mà Học IELTS đã chia sẻ, mong các thí sinh chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới sẽ bớt căng thẳng và hãy chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng chinh phục topic Old Buildings IELTS Speaking nhé!

Bình luận