Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Puzzle IELTS Speaking Part 1 kèm mẫu và câu trả lời chi tiết

Trong các phần thi, IELTS Speaking Part 1 là phần dễ nhất giúp thí sinh có thể có một khởi động nhẹ nhàng và là quen với không khí của bài thi. Tuy nhiên, để có thể đạt được band điểm IELTS Speaking như ý, việc gây được ấn tượng tốt ngay từ đầu là rất quan trọng.

Puzzle IELTS Speaking part 1một chủ đề vô cùng thú vị và đã thường xuất hiện trong các kì thi gần đây. Trong bài viết này, các từ vựng liên quan và câu hỏi mẫu kèm gợi ý trả lời sẽ được cung cấp cho các bạn để có thể có những ý tưởng hay và từ vựng ấn tượng cho bài Speaking của mình nhé

1. Từ vựng liên quan chủ đề Puzzle IELTS Speaking part 1 bạn nên biết

Ở IELTS Speaking part 1 yêu cầu các thí sinh có thể trả lời ngắn gọn các câu hỏi được đưa ra trong vòng 15-20 giây nên mục tiêu của các bạn là có thể đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh về cả nội dung và cấu trúc, từ vựng. Đặc biệt, sử dụng từ vựng chính xác, độc đáo sẽ là một điểm cộng cho câu trả lời của bạn. Dưới đây là một số từ vựng về chủ đề Puzzle IELTS Speaking part 1 mà bạn nên nắm vững:

Từ vựng liên quan chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1 bạn nên biết
Từ vựng liên quan chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1 bạn nên biết

Một số từ vựng về các loại Puzzle thông dụng hiện nay:

1. Jigsaw puzzle (n): Trò chơi ghép hình

2. Crossword puzzle (n): đố chữ

3. Sudoku (n): xếp số học từ 1-9 vào các ô ngang và dọc

4. Brain teaser (n): đố vui trí tuệ

5. Maze (n): trò mê cung

6. Word search puzzle (n): đố tìm từ

7. Rubik’s Cube (n): Trò chơi Rubik

8. Mosaic puzzle (n): đố tranh ghép

9. Mechanical puzzle (n): trò chơi mở khóa hoặc tháo ghép các phần của hình khối

Các tính từ liên quan đến topic Puzzle IELTS Speaking part 1:

1. Challenging (adj): đầy thách thức

2. Complex (adj): phức tạp

3. Intriguing (adj): hấp dẫn

4. Mind-bending (adj): đầy thách thức tư duy

5. Engaging (adj): hấp dẫn

6. Addictive (adj): gây nghiện

7. Frustrating (adj): đáng chán nản

8. Stimulating (adj): kích thích

9. Time-consuming (adj): tốn thời gian

10. Rewarding (adj): đáng đổ công

11. Tricky (adj): đánh đố

12. Skilful (adj): khéo léo

13. Logical (adj): một cách logic

14. Agile (adj): nhanh nhạy

Một số danh từ liên quan đến chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1:

1. Finesse (n): sự khôn khéo

2. Riddle (n): câu đố

3. Hint (n): gợi ý

4. Challenge (n): thử thách

5. Enigma (n): Một tình huống hoặc sự vật bí ẩn hoặc khó hiểu, thường khó để hiểu rõ.

6. Conundrum (n): Một vấn đề hoặc câu hỏi khó hiểu và khó giải quyết, đòi hỏi suy nghĩ thông minh để giải quyết.

7. Cognition (n): trí thức

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. Câu hỏi mẫu của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1

Dưới đây là một số câu hỏi mẫu mà bạn có thể gặp trong phần thi mang chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1:

1. Did you do puzzles in your childhood?

2. What type of puzzles do you like the most, jigsaw puzzles or crossword puzzles?

3. Do you think solving puzzles can help improve your problem-solving skills?

4. Have you ever enjoyed solving puzzles in your free time?

5. Have you ever given a puzzle as a gift to someone?

6. How do you feel when you complete a challenging puzzle?

Câu hỏi mẫu của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1
Câu hỏi mẫu của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1

3. Câu trả lời mẫu của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1

Để giúp bạn có thêm các ý tưởng tốt cũng như có thể áp dụng các từ vựng vừa được cung cấp vào phần Speaking của mình, dưới đây là một số câu trả lời mẫu cho chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1:

Câu trả lời mẫu của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1
Câu trả lời mẫu của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1

1. Did you do puzzles in your childhood?

Yes, I particularly liked jigsaw puzzles, and my family and I would often gather around to solve them together. It was a fun and engaging activity that allowed me to develop my problem-solving skills while creating memorable moments with my loved ones.

2. What type of puzzles do you like the most, jigsaw puzzles or crossword puzzles?

I prefer jigsaw puzzles because I find them more visually stimulating. I love the feeling of putting all the pieces together to create a beautiful picture.

3. Do you think solving puzzles can help improve your problem-solving skills?

Absolutely, solving puzzles can definitely improve problem-solving skills. It requires logical thinking and patience, which are valuable skills in many aspects of life.

4. Have you ever enjoyed solving puzzles in your free time?

Yes, I’ve always enjoyed solving puzzles in my free time. It’s a relaxing and intellectually stimulating activity that I find both enjoyable and rewarding.

5. Have you ever given a puzzle as a gift to someone?

Yes, on my friend’s birthday, I gifted them a challenging crossword puzzle book, knowing that they enjoy intellectual challenges. It was a thoughtful present, and they appreciated it because it provided them with hours of entertainment and mental stimulation.

6. How do you feel when you complete a challenging puzzle?

Completing a challenging puzzle brings me a profound sense of accomplishment and joy, making me feel like I’ve conquered a mental challenge. It’s a gratifying experience that boosts my confidence and leaves me with a great sense of satisfaction.

4. Kết luận

Qua bài viết này, Học IELTS tin rằng các bạn đã có thể nắm vững các từ vựng cũng như cách trả lời các câu hỏi của chủ đề puzzle IELTS Speaking part 1. Sắp tới, tụi mình sẽ tiếp tục cung cấp thông tin về các chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các kì thi IELTS gần đây nên hãy theo dõi để có thể trau dồi thật tốt cho kỹ năng Speaking của mình nhé.

Bình luận