Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Những mẫu thư chia tay đồng nghiệp tiếng Anh ý nghĩa nhất

Việc chia tay luôn là điều không tránh khỏi. Và nếu đó là lúc chia tay với đồng nghiệp, một bức thư chia tay ý nghĩa sẽ giúp cho quá trình chia tay trở nên dễ chịu hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu thư chia tay đồng nghiệp tiếng Anh ý nghĩa nhất, đồng thời cũng sẽ cung cấp cho các bạn các lời chúc chia tay đồng nghiệp tiếng Anh để bạn dễ dàng gửi đến đồng nghiệp của bạn.

1. Một số lời chúc sử dụng được trong thư chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

Bạn có thể sử dụng một số lời chúc cơ bản khi viết thư chia tay đồng nghiệp như sau:

Một số lời chúc sử dụng được trong thư chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh
Một số lời chúc sử dụng được trong thư chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh

1.1. Lời chào và lời cảm ơn

 • Dear [Tên đồng nghiệp],

Tạm dịch: Kính gửi [Tên đồng nghiệp]

 • I hope this letter finds you well.

Tạm dịch: Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm

 • First and foremost, I would like to express my sincere gratitude for all the support and help that you have given me during our time working together.

Tạm dịch: Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian chúng ta cùng làm việc.

1.2. Lời tạm biệt và hy vọng gặp lại

 • As I leave, I want to let you know how much I have enjoyed working with you and how much I will miss you.

Tạm dịch: Khi rời đi, tôi muốn cho bạn biết tôi rất vui khi được làm việc với bạn và tôi sẽ nhớ bạn đến mức nào.

 • Although we may be parting ways, I look forward to seeing you again in the future.

Tạm dịch: Dù chúng ta có thể sẽ chia tay nhưng tôi rất mong được gặp lại bạn trong tương lai.

 • It is with a heavy heart that I bid you farewell, but I am excited for what lies ahead and the new adventures that await.

Tạm dịch: Tôi chia tay các bạn với trái tim nặng trĩu, nhưng tôi rất hào hứng với những gì đang chờ đợi phía trước và những cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi.

1.3. Lời chúc tốt đẹp trong tương lai

 • I wish you all the best in your future endeavors and hope that you continue to achieve great success.

Tạm dịch: Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong nỗ lực trong tương lai và hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục đạt được thành công lớn.

 • May your next chapter bring you joy, fulfillment, and every success that you deserve.

Tạm dịch: Cầu mong chương tiếp theo sẽ mang lại cho bạn niềm vui, sự thỏa mãn và mọi thành công mà bạn xứng đáng có được.

 • As you move on to new opportunities, I have no doubt that you will thrive and accomplish everything you set out to do.

Tạm dịch: Khi bạn chuyển sang những cơ hội mới, tôi tin chắc rằng bạn sẽ phát triển và hoàn thành mọi việc bạn đặt ra.

Xem thêm các bài viết liên quan khác

2. Mẫu thư chia tay đồng nghiệp tiếng Anh

Dưới đây là hai mẫu thư chia tay đồng nghiệp bằng tiếng Anh như sau:

2.1. Mẫu 1

Dear [Tên đồng nghiệp],

As you know, my time at [Tên công ty] has come to an end and I will be moving on to a new opportunity. Before I go, I wanted to take a moment to express my heartfelt thanks for all the kindness and support that you have shown me during my time here.

From the very first day, you welcomed me with open arms and made me feel like part of the team. Your guidance and mentorship have been invaluable to me and I will always be grateful for everything that you have done.

It is difficult to say goodbye, but I am looking forward to the next chapter of my life and the exciting challenges that lie ahead. Please keep in touch and know that I will always cherish the memories that we have shared together.

Best wishes for your success,

[Your name]

2.2. Tạm dịch

Kính gửi [Tên đồng nghiệp],

Như bạn đã biết, thời gian của tôi tại [Tên công ty] đã kết thúc và tôi sẽ chuyển sang một cơ hội mới. Trước khi ra đi, tôi muốn dành chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn chân thành với tất cả sự tốt bụng và sự hỗ trợ mà bạn đã dành cho tôi trong thời gian làm việc ở đây.

Từ ngày đầu tiên, bạn đã chào đón tôi một cách nhiệt tình và khiến tôi cảm thấy như là một phần của đội ngũ. Sự hướng dẫn và sự hỗ trợ từ bạn đã rất quý giá đối với tôi và tôi sẽ mãi biết ơn vì mọi điều bạn đã làm.

Việc nói lời chia tay luôn khó khăn, nhưng tôi đang hướng tới chương trình tiếp theo của cuộc đời và những thách thức hấp dẫn đang chờ đợi. Hãy giữ liên lạc và biết rằng tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm chúng ta đã chia sẻ cùng nhau.

Chúc bạn luôn thành công.

[Tên của bạn]

Tạm dịch
Tạm dịch

2.3. Mẫu 2

Dear [Tên đồng nghiệp],

I hope this letter finds you well. As you may have already heard, I will be leaving [Tên công ty] to pursue a new opportunity. It is with mixed emotions that I write this letter, as I am sad to say goodbye but also excited for the new chapter that awaits.

During my time here, I have had the pleasure of working closely with you and I want to express my deepest gratitude for your support and collaboration. Your professionalism, expertise, and dedication have been truly inspiring, and I have learned so much from you.

I will always cherish the memories we have created together and the valuable experiences we shared. Although we may be parting ways professionally, I hope our paths cross again in the future. Please keep in touch, and I wish you continued success and fulfillment in all your endeavors.

Thank you once again for everything.

Warm regards,

[Your name]

2.4. Tạm dịch

Kính gửi [Tên đồng nghiệp],

Tôi hy vọng thư này tìm thấy bạn trong trạng thái tốt. Như bạn có thể đã biết, tôi sẽ rời bỏ [Tên công ty] để theo đuổi một cơ hội mới. Việc viết thư này, tôi cảm xúc lẫn lộn với sự buồn khi phải nói lời chia tay nhưng cũng hào hứng cho chương trình mới đang chờ đợi.

Trong thời gian làm việc ở đây, tôi rất vui được làm việc cùng bạn và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với sự hỗ trợ và sự cộng tác của bạn. Sự chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn và sự cống hiến của bạn đã là nguồn cảm hứng thực sự và tôi đã học được rất nhiều từ bạn.

Tôi luôn trân trọng những kỷ niệm chúng ta đã tạo ra cùng nhau và những trải nghiệm quý giá mà chúng ta đã chia sẻ. Mặc dù chúng ta có thể chia tay công việc, tôi hy vọng con đường của chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai. Hãy giữ liên lạc và tôi chúc bạn liên tục thành công và hạnh phúc trong mọi công việc.

Một lần nữa, cảm ơn bạn vì mọi điều.

Trân trọng,

[Tên của bạn]

3. Một số lời chúc chia tay đồng nghiệp tiếng Anh ý nghĩa

3.1. Lời chúc chia tay sếp nam bằng tiếng Anh ý nghĩa

 • Thank you for your guidance and leadership throughout my time here. You have been a great mentor and I am grateful for the opportunity to learn from you.

Tạm dịch: Cảm ơn sự hướng dẫn và lãnh đạo của bạn trong suốt thời gian tôi ở đây. Bạn là một người cố vấn tuyệt vời và tôi rất biết ơn vì có cơ hội học hỏi từ bạn.

 • Wishing you continued success in your career and may your future endeavors bring you fulfillment and happiness.

Tạm dịch: Chúc bạn tiếp tục thành công trong sự nghiệp và những nỗ lực trong tương lai sẽ mang lại cho bạn sự thỏa mãn và hạnh phúc.

3.2. Lời chúc chia tay sếp nữ bằng tiếng Anh cảm động

 • It has been an honor working under your supervision. Your strength, dedication, and grace have been truly inspiring. I will miss your guidance and support.

Tạm dịch: Thật vinh dự khi được làm việc dưới sự giám sát của bạn. Sức mạnh, sự cống hiến và ân sủng của bạn đã thực sự truyền cảm hứng. Tôi sẽ nhớ sự hướng dẫn và hỗ trợ của bạn.

 • May your journey ahead be filled with new achievements, joy, and personal growth.

Tạm dịch: Chúc hành trình phía trước của bạn tràn ngập những thành tựu, niềm vui và sự phát triển cá nhân mới.

Lời chúc chia tay sếp nữ bằng tiếng Anh cảm động
Lời chúc chia tay sếp nữ bằng tiếng Anh cảm động

3.3. Lời chúc chia tay đồng nghiệp hay, ý nghĩa nhất

 • Farewell, dear colleague. I will always cherish the memories we created together and I hope our paths cross again someday.

Tạm dịch: Tạm biệt, đồng nghiệp thân yêu. Tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra và tôi hy vọng một ngày nào đó con đường của chúng ta sẽ gặp lại nhau.

 • I wish you all the best in your future endeavors. May you continue to shine and achieve greatness.

Tạm dịch: Tôi chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong nỗ lực tương lai của bạn. Chúc bạn tiếp tục tỏa sáng và đạt được những thành tựu vĩ đại.

Xem thêm các bài viết liên quan

4. Kết luận

Trong cuộc sống, việc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Bằng cách sử dụng mẫu thư và lời chúc chia tay phù hợp, bạn có thể biểu đạt lòng biết ơn và cảm kích đến đồng nghiệp, cũng như gửi lời chúc tốt đẹp trong tương lai. Qua bài viết này, Học IELTS hy vọng bạn đã tìm được những mẫu thư chia tay đồng nghiệp tiếng Anh ý nghĩa nhất cho riêng mình.

Bình luận