Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Những câu nói tiếng Anh hay về con gái mà bạn nên biết

Nhiều chàng trai không biết nói gì khi tặng quà hay hoa cho các chị em, các anh có thể học những câu nói Tiếng Anh hay về còn con gái để hiểu rõ hơn các chị em, còn có thể tặng cho các chị em các câu nói ý nghĩa. Cùng với Học IELTS tìm hiểu về những câu nói tiếng Anh hay về con gái mà bạn chắc chắn bạn cần, cùng xem thông qua bài viết ở dưới nhé!

1. Những câu nói tiếng Anh tôn vinh phái nữ

Những câu nói tiếng Anh tôn vinh phái nữ
Những câu nói tiếng Anh tôn vinh phái nữ
Những câu nói tiếng Anh hay về con gáiTác giảNghĩa
Like a tea bag, a woman’s true strength often becomes apparent when she’s faced with difficult circumstances.Eleanor Roosevelt Một người phụ nữ giống như một túi trà – bạn không bao giờ có thể biết cô ấy mạnh mẽ như thế nào cho đến khi cô ấy bắt đầu gặp khó khăn
A woman’s intuition is often more precise than a man’s unwavering confidence.Rudyard Kipling Phỏng đoán của một người phụ nữ sẽ chính xác hơn sự chín chắn của một người đàn ông
Courage is the most effective shield a woman can possess.


Elizabeth Cady StantonSự phòng vệ tốt nhất mà một người phụ nữ có thể thấy có chính là lòng dũng cảm
A woman is a complete cycle. Inside her lies the ability to generate, foster, and change.Diane MariechildMột người phụ nữ chính là một vòng tròn trọn vẹn. Trong cô ấy có sức mạnh để có thể kiến tạo, nuôi dưỡng và có thể biến đổi.
A resilient woman advocates for herself, while a more powerful woman advocates for everyone else.Ẩn DanhMột người phụ nữ mạnh mẽ đứng lên cho chính mình. Một người phụ nữ mạnh mẽ hơn đứng lên cho tất cả mọi người khác.
A woman embodies beauty, intelligence, and grace in their purest form.

Ẩn DanhMột người phụ nữ chính là hình tượng của sự xinh đẹp, thông minh và sự duyên dáng.
A woman who possesses a voice is, by nature, a resilient woman.

Melinda Gates Một người phụ nữ có tiếng nói là, theo định nghĩa, một người phụ nữ rất mạnh mẽ.
Women are the true builders of society

Harriet Beecher Stowe Phụ nữ là những kiến trúc sư vĩ đại thực sự của xã hội.
The loveliest curve on a woman’s body is her smileBob MarleyĐường cong đẹp nhất trên cơ thể của một người phụ nữ là nụ cười của cô ấy.
Women hold up half the skyChinese ProverbPhụ nữ nâng đỡ cho một nửa bầu trời
A girl should be two things: classy and fabulousCoco ChanelMột cô gái nên có chính là hai điều: tinh tế và tuyệt vời.
The empowered woman is powerful beyond measure and beautiful beyond descriptionSteve MaraboliNgười phụ nữ có quyền lực vượt xa mọi sự đo lường và đẹp đến mức maf không thể diễn tả.
A woman in harmony with her spirit is like a river flowing. She goes where she will without pretense and arrives at her destination, prepared to be herself and only herselfMaya Angelou Một người phụ nữ hòa hợp với linh hồn của chính mình giống như một dòng sông chảy. Cô ấy đi đến nơi mà cô ấy muốn, sẵn sàng để là chính mình và chỉ đơn giản là chính mình.
A woman’s heart is a deep ocean of secretsGloria Stuart Trái tim của một người phụ nữ chính là một đại dương sâu thẳm của những bí mật.
The beauty of a woman must be seen in her eyes because that is the doorway to her heart, the place where love resides.Audrey Hepburn Vẻ đẹp của một người phụ nữ phải được nhìn thấy từ chính trong đôi mắt của cô ấy vì đó là cánh cửa tới trái tim, nơi tình yêu cư trú.
A woman’s place is everywhereẨn DanhVị trí của một người phụ nữ chính là ở mọi nơi.
The strength of a woman is not measured by the impact that all her hardships in life have had on her but by the extent of her refusal to allow those hardships to dictate who she becomesC. JoyBell CSức mạnh của một người phụ nữ không được đo bằng những tác động mà mọi khó khăn trong cuộc sống đã gây ra cho cô ấy, mà sức mạnh của một người phụ nữ được đo bằng chính là mức độ cô ấy từ chối để những khó khăn đó quyết định những người cô ấy trở thành.
Women are the backbone of society, the rock that holds everything togetherẨn Danh Phụ nữ là cột sống của xã hội, tảng đá giữ cho mọi thứ trở nên vững chắc và kết nối được với nhau.
Women are wiser than men because they know less and understand moreJames Thurber
Những người phụ nữ luôn khôn ngoan hơn đàn ông, vì họ biết ít hơn nhưng họ lại hiểu nhiều hơn.
I would rather trust a woman’s instinct than a man’s reasonStanley Baldwin
Tôi thà tin vào trực giác của người phụ nữ hơn là tin vào lý trí của người đàn ông.

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. Những câu nói tiếng Anh hay về con gái hài hước

Câu nói hay hài hướcTác giảNghĩa
Behind every great man is a woman rolling her eyes.Jim CarreyPhía sau của mỗi người đàn ông vĩ đại chính là người phụ nữ đang đảo mắt mỉa mai.
Behind every great man is a woman rolling her eyesOliver Herford Tâm trí của một người phụ nữ sạch sẽ hơn chính phần tâm trí của một người đàn ông. Cô ấy sẽ thay đổi nó thường xuyên hơn.
I’m an excellent housekeeper. Every time I get a divorce, I keep the house.Zsa Zsa GaborTôi chính là một người quản gia xuất sắc. Mỗi khi tôi ly hôn, tôi vẫn giữ căn nhà.
Some women fear the fire, some women simply become itR.H. Sin 
Một số phụ nữ sợ lửa, một số khác thì họ chỉ đơn giản trở thành ngọn lửa.
I am a woman of many moods, and they all require chocolateẨn DanhTôi chính là một người phụ nữ có nhiều tâm trạng, và tất cả đều yêu cầu bằng socola
I don’t know why women want any of the things men have when one of the things that women have is men.Coco Chanel Tôi không biết là tại sao phụ nữ muốn có những điều đàn ông có trong khi một trong những điều phụ nữ có chính là đàn ông.
A woman’s mind is like an open book with many chaptersẨn DanhTâm trí của một người phụ nữ giống như một chiếc máy tính không bao giờ tắt và có quá là nhiều tab mở.
Women are meant to be cherished, not comprehendedOscar WildePhụ nữ được sinh ra để được yêu, không phải là để hiểu.
Women are meant to be cherished, not comprehended.Ẩn DanhTôi không nói rằng là người phụ nữ hoàn hảo. Chúng ta đều có khuyết điểm. Đó là lý do tại sao lại có bảo hành.
Women can’t criticize men any longer until they begin to develop better preferences in them.Bill MaherPhụ nữ không còn phàn nàn về đàn ông nữa cho đến khi họ bắt đầu lựa chọn đàn ông tốt hơn.
Women are like angels. When someone damages our wings, we just keep on flying… with a broomstick. We’re adaptable like that.Ẩn DanhPhụ nữ chính là những thiên thần. Khi ai đó gãy cánh của chúng tôi, chúng tôi chỉ cần tiếp tục bay… trên cây chổi. Chúng tôi linh hoạt đến như vậy
A woman’s mind is as intricate as the items in her handbag; even when you reach the depths of it, there is always something hidden at the bottom to amaze you!


Billy Connelly Tâm trí của một người phụ nữ rất phức tạp như nội dung của những chiếc túi xách của cô ấy; ngay cả khi bạn đến đáy nó, luôn có một cái gì đó ở đáy để làm bạn ngạc nhiên!
I don’t understand why women seek equal rights. They already have the privilege of being superior to men.Ẩn DanhTôi không biết tại sao phụ nữ muốn sự bình đẳng. Họ đã có quyền vượt trội so với đàn ông.
A woman’s mind is like a never-ending Facebook news feed, constantly scrolling, and you never know what you’ll come across next.Ẩn DanhTâm trí của một người phụ nữ giống như một dòng tin tức trên Facebook – nó không bao giờ ngừng lướt và bạn cũng sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ tìm thấy tiếp theo.
Women may not hit with more force, but they aim lower.Ẩn DanhPhụ nữ có thể không đánh mạnh hơn, nhưng họ sẽ đánh thấp hơn
Women are like teabags. You don’t know how strong they are until you put them in hot water…or until they’ve had their coffee.Ẩn DanhPhụ nữ giống như túi trà. Bạn không biết họ mạnh mẽ đến đâu cho đến khi mà bạn đặt họ vào nước nóng… hoặc cho đến khi họ đã uống cà phê của mình.
I love being married. It’s so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your lifeRita RudnerTôi thích được kết hôn. Thật tuyệt vời khi đã tìm được một người đặc biệt mà bạn muốn làm phiền đến suốt đời
I told my wife she should embrace her mistakes. She hugged meẨn DanhTôi nói với vợ tôi rằng cô ấy nên chấp nhận được những sai lầm của mình. Và cô ấy đã ôm tôi.
A woman has only 2 problems. 1, Nothing to wear; 2, No room for all the clothes.Ẩn DanhMột người phụ nữ chỉ có hai vấn đề: thứ nhất, không có gì để mặc; thứ hai, không có nơi chứa quần áo
What would be men without women?- RichẨn danhĐàn ông sẽ trở nên như thế nào nếu mà không có phụ nữ – Giàu có

3. Kết luận

Bên trên Học IELTS đã mang đến cho bạn những câu nói tiếng Anh về con gái đầy đủ, hy vọng những thông tin này có thể giúp ít cho bạn về vốn từ tiếng Anh. Chúc bạn có được một buổi học thành công nhé.

Bình luận