Banner Back to School

Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan mà bạn cần biết

Trong cuộc sống không ít lần chúng ta gặp khó khăn và chán nản. Nhiều người họ lựa chọn là từ bỏ, chúng ta có nhiều cách để giải quyết vấn đề này bằng cách động viên tinh thần của chúng ta, vậy những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan là những câu nào, cùng với Học IELTS tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết này nhé!

1. Tổng hợp câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan

Tổng hợp câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan
Tổng hợp câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan
Câu nói tiếng Anh về sự lạc quanTác giảDịch
Optimism is the belief that drives accomplishment. Nothing can be achieved without hope and self-assurance.
Helen Keller
Lạc quan chính là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể nào làm được điều gì mà thiếu đi chính la hy vọng và sự tự tin.
When life presents you with a hundred reasons to shed tears, demonstrate to life that you possess a thousand reasons to wear a smile.
Ẩn Danh
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để bạn bật khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả hàng ngàn lý do để cười.
Don’t tally your losses, treasure what you possess, and strategize for what you aim to gain because the past won’t come back, but the future might make up for what was lost.Ẩn DanhĐừng đếm những gì bạn đã mất, hãy trân quý những gì bạn đang có và đã lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ có thể trở lại, nhưng tương lai hoàn toàn có thể bù đắp cho mất mát.
May the love concealed within your heart discover the love awaiting you in your dreams. May the laughter you encounter in your tomorrow erase the pain you experienced in your yesterday
Ẩn Danh 
Mong tình yêu đã ẩn dấu sâu trong chính trái tim của bạn đã tìm thấy tình yêu chờ đợi chính bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn sẽ tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.
In order to truly laugh, you must be capable of embracing your pain and playing with it

Charlie ChaplinĐể thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!
A person who sees a green light everywhere is considered an optimist, whereas a person who only sees a red stoplight is deemed a pessimist. However, it can be said that the truly wise person is colorblind.Albert SchweitzerNgười lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.
Optimism can be likened to a seed that is planted in the fertile soil of faith, while pessimism can be equated to a seed that is preserved and hoarded in the secure vault of doubt.William Arthur WardSự lạc quan có thể được ví như một hạt giống được gieo trên mảnh đất đức tin màu mỡ, trong khi sự bi quan có thể được ví như một hạt giống được bảo tồn và tích trữ trong kho an toàn của sự nghi ngờ.
A person who constantly holds a pessimistic mindset before the age of 48 may possess excessive knowledge and awareness. However, if the same person becomes an optimist after reaching that age, it suggests a lack of sufficient understanding and wisdom.Mark TwainMột người thường xuyên giữ thái độ bi quan trước tuổi 48 có thể sở hữu kiến ​​thức và nhận thức quá mức. Tuy nhiên, nếu người đó trở nên lạc quan sau khi đến tuổi đó, điều đó cho thấy họ thiếu hiểu biết và trí tuệ.
If you manage to live until tomorrow, even the darkest day will have become history.William CowperNếu bạn có thể sống đến ngày mai thì ngay cả ngày đen tối nhất cũng sẽ trở thành lịch sử.
If you constantly focus on the sunshine, you will not be able to see any shadows.Ẩn DanhHãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối.
Could you please provide me with specific English sayings about optimism and a positive attitude in life?Ẩn DanhNhững câu nói tiếng Anh hay về thái độ lạc quan, tích cực trong cuộc sống
The pessimist grumbles about the wind, while the optimist anticipates its transformation. The realist, on the other hand, adjusts the sails to adapt.Ẩn DanhNgười bi quan càu nhàu về cơn gió, trong khi người lạc quan lại đoán trước sự biến đổi của nó. Mặt khác, người thực tế điều chỉnh cánh buồm để thích ứng.
Rather than comparing our circumstances with those more fortunate than us, we should compare them with the circumstances of the vast majority of our fellow human beings. By doing so, we realize that we are actually among the privileged.Ẩn DanhThay vì so sánh hoàn cảnh của chúng ta với những người may mắn hơn mình, chúng ta nên so sánh chúng với hoàn cảnh của đại đa số đồng loại. Khi làm như vậy, chúng ta nhận ra rằng mình thực sự nằm trong số những người có đặc quyền.
Nothing is permanent in this wicked world – not even our troubles.Ẩn DanhKhông có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này – thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.
An optimist may envision a ray of light even when it may not exist, but it is puzzling why the pessimist feels the need to consistently attempt to extinguish it.Rene DescartesMột người lạc quan có thể hình dung ra một tia sáng ngay cả khi nó có thể không tồn tại, nhưng thật khó hiểu tại sao người bi quan lại cảm thấy cần phải liên tục cố gắng dập tắt nó.
The challenging times will eventually come to an end, similar to the rain falling outside a window. No matter how heavy the downpour may be, the sky will eventually clear.


Ẩn DanhKhoảng thời gian thử thách cuối cùng cũng sẽ kết thúc, giống như cơn mưa rơi ngoài cửa sổ. Dù mưa có lớn đến đâu thì cuối cùng bầu trời cũng sẽ trong xanh.
In terms of my perspective, I hold optimism toward the inherent nobility, honor, and intelligence of human beings as individuals. However, when it comes to people forming groups, my viewpoint tends to be more pessimistic. Nevertheless, my deep concern arises when I observe the current state of affairs in our country, which is considered fortunate in many aspects. It appears that there is a lack of enthusiasm in working towards improving our country for the sake of future generations.
Steve JobsVề quan điểm của mình, tôi giữ sự lạc quan đối với sự cao quý, danh dự và trí thông minh vốn có của con người với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, khi nói đến việc mọi người thành lập nhóm, quan điểm của tôi có xu hướng bi quan hơn. Tuy nhiên, mối quan tâm sâu sắc của tôi nảy sinh khi tôi quan sát tình hình hiện tại ở đất nước chúng tôi, một đất nước được coi là may mắn về nhiều mặt. Có vẻ như chúng ta đang thiếu nhiệt tình trong việc cải thiện đất nước vì lợi ích của thế hệ tương lai.
A pessimistic outlook fosters vulnerability, while an optimistic mindset empowers individuals.William JamesMột quan điểm bi quan sẽ nuôi dưỡng tính dễ bị tổn thương, trong khi một tư duy lạc quan sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cá nhân.

Just because Fate doesn’t deal you the right cards, it doesn’t mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.
Les BrownChỉ vì Số phận không chia cho bạn những quân bài thích hợp, điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là bạn phải chơi những quân bài mà bạn có thể phát huy tối đa tiềm năng của chúng.
The moment before the dawn is always the darkest.Ẩn DanhThời điểm trước bình minh luôn là thời điểm đen tối nhất.
Rather than lamenting about the thorns on a rosebush, find joy in the fact that a thorn bush is adorned with roses.Ngạn ngữ ĐứcThay vì than thở về những chiếc gai trên bụi hồng, hãy tìm niềm vui khi thấy bụi gai được tô điểm bởi những bông hồng.
In an attempt to uplift my spirits when I feel down, I often resort to singing. However, more often than not, I find that my voice is more troubling than the issues I face.Ẩn DanhĐể vực dậy tinh thần khi tôi cảm thấy chán nản, tôi thường dùng đến ca hát. Tuy nhiên, thường thì tôi thấy giọng nói của mình còn rắc rối hơn những vấn đề tôi gặp phải.
The initial instinct of a learner is to identify flaws and faults, whereas a scholar has the ability to see the positive value in every situation.HegelBản năng ban đầu của người học là xác định những sai sót và sai sót, trong khi người học có khả năng nhìn thấy giá trị tích cực trong mọi tình huống.
Today marks the beginning of the remainder of your life.Ẩn DanhHôm nay là ngày đầu tiên… của phần đời còn lại.
Behind every wall lies a door.Ralph Waldo EmersonĐằng sau mỗi bức tường là một cánh cửa.
Redirect your thoughts away from your troubles, whether it be by grasping them firmly by the ears, by the heels, or by any means necessary.Ẩn DanhChuyển hướng suy nghĩ của bạn ra khỏi những rắc rối của bạn, cho dù đó là bằng cách nắm chặt chúng bằng tai, bằng gót chân hoặc bằng bất kỳ phương tiện cần thiết nào.
Imprint it in your heart that every day is the finest day of the year.Ẩn DanhHãy in sâu vào trái tim bạn rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.
Behind every cloud, there is always light. Louisa May AlcottLuôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.
Pessimists tend to encounter challenges in every opportunity, whereas optimists perceive opportunities in every difficulty.Ẩn DanhNgười bi quan có xu hướng gặp thử thách trong mọi cơ hội, trong khi người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.
Even if I were aware that the world would crumble tomorrow, I would still choose to plant my apple tree.Martin LutherCho dù tôi biết ngày mai thế giới này sẽ tan thành mảnh vụn, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình.
Optimism can be seen as a form of madness, where one insists that everything is fine even when they are in a state of misery.VoltaireLạc quan có thể được coi là một dạng điên rồ, khi người ta khẳng định rằng mọi thứ đều ổn ngay cả khi họ đang ở trong trạng thái đau khổ.
The result of combining optimism with knowledge remains unchanged.Lev LandauSản phẩm của sự lạc quan và tri thức là một hằng số.
Once the rain ceases, the sun ascends.Hồ Chí MinhKhi mưa tạnh, mặt trời lại lên.
The optimist resides in a land of boundless possibilities, while the pessimist finds themselves stuck on an island of never-ending indecisiveness.Ẩn DanhNgười lạc quan sống trong vùng đất có vô số khả năng, trong khi người bi quan thấy mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo thiếu quyết đoán không bao giờ kết thúc.
The optimist joyfully contemplates how high their kite will soar, while the pessimist sorrowfully ponders how quickly their kite will descend.Ẩn DanhNgười lạc quan vui sướng kinh ngạc con diều của mình bay cao đến thế nào; người bi quan ủ rũ sầu lo bao giờ con diều của mình sẽ rớt.
My sun falls only to rise once more.
Elizabeth Barrett BrowningMặt trời của tôi lặn để rồi lại mọc.
Embrace optimism: It serves as the most effective remedy for a slump.Frank TygerHãy lạc quan: Đó là liệu pháp chống ủ rũ hữu hiệu nhất.
Cast your injuries in the dust, and engrave your benefits in marble.Benjamin FranklinHãy ném vết thương của bạn vào cát bụi và khắc những lợi ích của bạn vào đá cẩm thạch.
However, for every bad thing, there is something even worse.Thomas HardyTuy nhiên, bên cạnh mỗi điều tồi tệ, lại có một điều thậm chí còn tồi tệ hơn.
The optimist recognizes opportunity within every risk, while the pessimist perceives danger within every opportunity.Winston ChurchillNgười lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.
Advancement relies on the conviction that things can perpetually improve.Ẩn DanhTiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.
Optimists enhance the present, uplift the future, tackle the unlikely, and achieve the unthinkable.Ẩn Danh. Những người lạc quan làm giàu hiện tại, gia cố tương lai, thách thức điều không chắc chắn và vươn tới điều không thể.
My previous optimism may have been excessive. Being excessively optimistic makes it easier to crumble when faced with pain. However, individuals cannot simply feign ignorance of their pain and neglect their responsibilities.Ẩn DanhSự lạc quan trước đây của tôi có thể đã quá mức. Lạc quan quá mức khiến bạn dễ gục ngã khi đối mặt với nỗi đau. Tuy nhiên, các cá nhân không thể đơn giản giả vờ không biết về nỗi đau của mình và bỏ bê trách nhiệm của mình.
If you find yourself devoid of things to be grateful for, ensure that you are still alive by checking your pulse.Ẩn DanhNếu bạn thấy mình không còn điều gì để biết ơn, hãy đảm bảo rằng bạn vẫn còn sống bằng cách kiểm tra mạch của mình.
I prefer to embody optimism, as even if I am mistaken, at least I will always wear a smile on my face!Katrina MayerTôi thích thể hiện sự lạc quan, vì ngay cả khi tôi nhầm, ít nhất tôi sẽ luôn nở nụ cười trên môi!
Whilst today may prove to be arduous, tomorrow shall present even greater difficulties, yet the day thereafter shall shine with beauty.Jack MaMặc dù ngày hôm nay có thể tỏ ra gian khổ, nhưng ngày mai sẽ còn có những khó khăn lớn hơn, nhưng ngày sau đó sẽ tỏa sáng rực rỡ.
If something unfortunate occurs, approach it with a sense of humor. Consider it as a funny anecdote. By contemplating the worst-case scenario, one can perceive that things could have been worse, making it easier to find solutions and naturally uplift one’s mood.Ẩn DanhNếu điều gì đó không may xảy ra, hãy tiếp cận nó với tinh thần hài hước. Hãy coi nó như một giai thoại vui nhộn. Bằng cách suy ngẫm về tình huống xấu nhất, người ta có thể nhận ra rằng mọi thứ có thể đã tồi tệ hơn, giúp tìm ra giải pháp dễ dàng hơn và nâng cao tâm trạng một cách tự nhiên.
There was a time when I cultivated a garden of flowers nurtured by negative thoughts. However, they demanded constant care, and eventually, I determined that I had more important matters to attend to.Ẩn DanhĐã có lúc tôi trồng một vườn hoa được nuôi dưỡng bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, họ yêu cầu được chăm sóc thường xuyên, và cuối cùng, tôi quyết định rằng mình còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.
Our perception that everything is fine today is merely an illusion.Ẩn DanhNhận thức của chúng ta rằng mọi thứ hôm nay đều ổn chỉ là ảo tưởng.
The advancement of society benefits from the contributions of both optimists and pessimists. While the optimist is responsible for inventing the airplane, the pessimist plays a crucial role in designing the parachute.George Bernard ShawSự tiến bộ của xã hội được hưởng lợi từ sự đóng góp của cả những người lạc quan và bi quan. Trong khi người lạc quan chịu trách nhiệm phát minh ra máy bay thì người bi quan lại đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế chiếc dù.
Laugh until your stomach aches, and then push yourself to laugh just a little bit more.Ẩn DanhCười cho đến khi bụng bạn đau nhức, sau đó cố gắng cười thêm một chút nữa.

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. Kết luận 

Bên trên là toàn bộ Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan mà Học IELTS muốn mang đến cho bạn. Mong bạn có thể học được nhiều những thông tin chi tiết về những câu nói tiếng Anh về sự lạc quan này nhé!

Bình luận