Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

News là danh từ đếm được hay không đếm được?

News là một từ tiếng Anh khá phổ biến, thường được sử dụng trong các bài báo, tin tức và truyền thông. Tuy nhiên, có những tranh cãi xung quanh việc liệu “news” có phải là danh từ đếm được hay không. Trong bài viết này, cùng với Học IELTS sẽ tìm hiểu xem news là danh từ đếm được hay không đếm được, và xem xét một số từ liên quan cũng như cụm từ chứa news.

News là danh từ đếm được hay không đếm được?
News là danh từ đếm được hay không đếm được?

1. News là danh từ đếm được hay không đếm được

Để biết xem một từ có phải là danh từ đếm được hay không, chúng ta phải hiểu về ngữ pháp danh từ đếm được hay không đếm được.

Danh từ đếm được là những danh từ mà chúng ta có thể đếm được bằng cách sử dụng các từ chỉ số lượng như “một”, “hai”, “ba”, và mạo từ a/an.

Tuy nhiên, khi nói về news, chúng ta thường không sử dụng các từ chỉ số lượng để đếm. Thay vào đó, chúng ta thường sử dụng từ “piece” hoặc “bit” để diễn tả một tin tức cụ thể.

Ví dụ: “a piece of news” hoặc “a bit of news”.

Vì vậy, news không phải là danh từ đếm được theo quy tắc ngữ pháp thông thường. Chúng ta thường sử dụng các cụm từ như đã đề cập để đếm. 

News là danh từ đếm được hay không đếm được?
News là danh từ đếm được hay không đếm được?

Một số từ liên quan đến News

Dưới đây là một số từ liên quan đến news:

Newspaper (báo): là công cụ để truyền tải các tin tức đến công chúng. Báo có thể bao gồm nhiều bài viết và các mục khác nhau như thời sự, kinh tế, thể thao, giải trí, v.v.

Journalism (báo chí): là lĩnh vực nghiên cứu và viết về các sự kiện và tin tức. Những người làm việc trong lĩnh vực này được gọi là nhà báo hoặc phóng viên.

Reporter (phóng viên): là người thu thập thông tin và viết bài cho các tờ báo hoặc các phương tiện truyền thông khác.

Breaking news (tin nóng): là những tin tức mới và quan trọng, thường được thông báo ngay lập tức để cung cấp thông tin cho công chúng.

2. Tổng hợp cụm từ chứa news

Dưới đây là một số cụm từ phổ biến chứa từ “news”:

 • News article (bài viết về tin tức)
 • News report (bản tin)
 • News update (cập nhật tin tức)
 • News headline (tiêu đề tin tức)
 • News story (câu chuyện về tin tức)
 • News broadcast (phát thanh tin tức)
 • News agency (cơ quan tin tức)
 • News coverage (thông tin phủ sóng)
Tổng hợp cụm từ chứa news
Tổng hợp cụm từ chứa news

Ví dụ về cách sử dụng cụm từ “news” trong câu:

 • I read a news article about that event in the newspaper.(Tôi đã đọc một bài viết tin tức về sự kiện đó trên báo.)
 • The newsletter does not contain any new news updates.(Bản tin không có bất kỳ cập nhật tin tức mới nào.)
 • This news headline attracted a lot of attention from the public.(Tiêu đề tin tức này thu hút được rất nhiều sự chú ý từ công chúng)

Tham khảo các bài viết liên quan khác

3. Kết luận

Thông thường, “news” không được xem là danh từ đếm được. Thay vào đó, chúng ta sử dụng các cụm từ như “a piece of news” hoặc “a bit of news” để diễn tả một tin tức cụ thể. Do đó, trong một số trường hợp, có thể sử dụng “news” như một danh từ đếm được.

Qua bài viết trên, Học IELTS đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về News là danh từ đếm được hay không đếm được. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho bạn.

Bình luận