Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Instead of là gì? Cấu trúc Instead of trong tiếng Anh

Instead of là gì? Là chủ đề chính của bài viết này, Học IELTS sẽ giúp các bạn hiểu tất tần tật về điểm ngữ pháp này một cách một vô cùng đơn giản kèm theo bài tập áp dụng. Cùng tìm hiểu ngay nhé.

Instead of là gì?
Instead of là gì?

1. Instead of là gì?

“Instead of” là một cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng để thể hiện sự thay thế hoặc lựa chọn thay vì một điều gì đó khác.

Cụm từ này thường được sử dụng trong câu để đưa ra lựa chọn giữa hai hoặc nhiều hành động hoặc sự việc khác nhau. “Instead of” có thể được hiểu là “thay vì” trong tiếng Việt.

2. Cấu trúc Instead of và cách dùng:

Cấu trúc của “instead of” thường được sử dụng như sau:

Instead of + danh từ / động từ / giới từ + danh từ / động từ / giới từ

Ví dụ:

 • Instead of going to the party, she stayed home and studied.
  (Thay vì đi đến buổi tiệc, cô ấy ở nhà và học.)
 • I prefer to drink tea instead of coffee. (Tôi thích uống trà thay vì cà phê.)

Cụm từ “instead of” cũng có thể được sử dụng trong câu hỏi, ví dụ: “What would you like instead of this?” (Bạn muốn gì thay vì cái này?)

“Instead of” có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau để thể hiện sự thay thế hoặc lựa chọn.

ví dụ:

 • Thay vì đi xem phim, tôi quyết định ở nhà đọc sách.
  (Instead of going to the movies, I decided to stay home and read a book.)

– Hãy đặt tập thay vì chỉ đặt một cuốn sách.
(Place an order for the set instead of just one book.)

Phân biệt cấu trúc Instead of và Rather than
Phân biệt cấu trúc Instead of và Rather than

Xem thêm các bài viết khác:

3. Phân biệt cấu trúc Instead of và Rather than:


Cả cấu trúc “instead of” và “rather than” đều được sử dụng để diễn tả sự lựa chọn giữa hai tùy chọn khác nhau. Tuy nhiên, hai cấu trúc này có một số khác biệt như sau:

Ý nghĩa

“Instead of” thường được sử dụng để diễn tả việc thay thế một thứ gì đó bằng một thứ khác, trong khi “rather than” thường được sử dụng để diễn tả sự ưu tiên hoặc sự lựa chọn một thứ gì đó thay vì một thứ khác.

Ví dụ:

Instead of going to the movies, let’s stay home and watch TV.
(Thay vì đi xem phim, chúng ta hãy ở nhà xem TV.)
I would rather stay home and watch TV than go to the movies.
(Tôi thích ở nhà xem TV hơn là đi xem phim.)

Sắp xếp câu

Cấu trúc “instead of” được sử dụng sau động từ hoặc đứng đầu câu, trong khi “rather than” thường đứng sau động từ.

Ví dụ:

I decided to stay home instead of going to the party. (Tôi quyết định ở nhà thay vì đi dự tiệc.)
I prefer staying home and watching TV rather than going out. (Tôi thích ở nhà xem TV hơn là đi ra ngoài.)

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, “rather than” có thể được sử dụng ở đầu câu để nhấn mạnh sự lựa chọn của người nói.

Ví dụ:

Rather than waste time arguing, let’s find a solution. (Thay vì lãng phí thời gian tranh luận, hãy tìm cách giải quyết vấn đề.)
Vì vậy, khi sử dụng “instead of” và “rather than”, bạn cần phải hiểu rõ ý nghĩa của từng cấu trúc và cách sắp xếp câu phù hợp để tránh gây nhầm lẫn cho người đọc hoặc người nghe.

Bài tập ứng dụng cấu trúc Instead of
Bài tập ứng dụng cấu trúc Instead of

4. Bài tập ứng dụng cấu trúc Instead of:


Dưới đây là một số bài tập ứng dụng cấu trúc “instead of” để bạn có thể luyện tập:

 • Hãy hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “instead of”:

I usually drink coffee in the morning, but today I will drink tea __________. (Tôi thường uống cà phê vào buổi sáng, nhưng hôm nay tôi sẽ uống trà thay vì.)
Đáp án: I usually drink coffee in the morning, but today I will drink tea instead of coffee.

 • Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “instead of”:

He wanted to buy a new car, but he decided to save money __________. (Anh ấy muốn mua một chiếc xe hơi mới, nhưng anh ấy quyết định tiết kiệm tiền thay vì.)
Đáp án: He wanted to buy a new car, but he decided to save money instead of buying a new car.

 • Hãy hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “rather than”:


I prefer to walk to work _________ drive. (Tôi thích đi bộ đến nơi làm việc thay vì lái xe.)


Đáp án: I prefer to walk to work rather than drive.

 • Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “instead of”:

She usually goes to the gym after work, but today she will go for a run __________.
(Cô ấy thường đi tập gym sau giờ làm việc, nhưng hôm nay cô ấy sẽ đi chạy bộ thay vì.)


Đáp án: She usually goes to the gym after work, but today she will go for a run instead of going to the gym.

 • Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc “rather than”:


I’d prefer to stay at home and watch a movie ________ go out to a restaurant. (Tôi thích ở nhà và xem phim hơn là đi đến một nhà hàng.)


Đáp án: I’d prefer to stay at home and watch a movie rather than go out to a restaurant.

Bình luận