Học bổng hè 226 triệu

Counter argument là gì? Cách lập luận cho band 6.5+

Trong bài thì đánh giá năng lực IELTS, số điểm Writing thí sinh giành được không chỉ dựa vào ngôn từ đa dạng. Mà còn dựa vào khả năng diễn đạt mạch lạc và trôi chảy của thí sinh. Bởi lẽ đó, Học IELTS sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn sâu hơn về viết phản đề – Counter argument, một trong những cách lập luận ăn điểm trong IELTS Writing Task 2. Cùng tìm hiểu Counter argument là gì? ngay nhé.

1. Counter Argument là gì?

Counter Argument – viết phản đề, là cách người viết thừa nhận quan điểm của đề bài, đồng thời dùng các lí lẽ, luận cứ, dẫn chứng để đi sâu chỉ ra các chỗ thiếu sót của quan điểm của đề, từ đó phản biện quan điểm đó.

2. Tại sao nên sử dụng Counter – Argument trong bài IELTS Writing Task 2?

Việc dùng Counter Argument trong bài viết sẽ cho giám khảo thấy người viết đã có sự tư duy đa chiều đối với một vấn đề. Biết cách bác bỏ quan điểm đó, đồng thời đưa ra các lý lẽ để bảo vệ, củng cố quan điểm cá nhân, tăng tính thuyết phục và mạch lạc cho bài viết.

Hơn nữa, viết phản đề còn là cách hay để tăng số chữ cho bài viết mà vẫn bám sát nội dung bài. Có tác dụng rèn luyện tư duy phản biện cho người viết không chỉ trong IELTS mà còn trong các môi trường học thuật khác.

Tại sao nên dùng Counter Argument trong Writing Task 2
Tại sao nên dùng Counter Argument trong Writing Task 2

3. Cấu trúc của Counter Argument 

Thông thường, Counter Argument sẽ có hai phần:

 • Phần 1 (Counter Argument – Luận điểm phản đề): Nêu lại quan điểm đề bài hoặc một ý kiến trái chiều với mình.
 • Phần 2 (Refutation – Phản bác): Dùng những lý lẽ, dẫn chứng, lập luận mạnh và chặt chẽ để phản bác quan điểm nêu trên. 

Xem thêm các bài viết khác:

4. Cách viết Counter Argument

4.1. Nêu ý kiến trái chiều của bên kia

Cách dẫn dắt vào đoạn: 

 • Proponents/Supporters/The other side may argue/support their opinion/reinforce their view that …
 • Those who support / disagree with this view may put forward / bring up …
 • The counter-argument raised by objectors to this is that …
 • The opponents might argue that…
 • Some people, on the other hand, believe that …
 • Some have a problem/ take issue with this perspective, viewing it as…

4.2. Xem xét ý kiến trái chiều

Thường thì chúng ta có thể đồng ý một phần hoặc hoàn toàn bác bỏ.

Cách dẫn dắt vào đoạn: 

 • Đối với đồng ý một phần: This argument/idea is only true to a certain extent…
 • Đối với hoàn toàn bác bỏ: This argument/idea is totally false/invalid… 

Hoặc các bạn có thể dùng một số cách diễn đạt khác như sau:

 • This view seems/looks/sounds convincing/plausible/persuasive/etc. at first, but…
 • While this position is popular, it is not supported by the facts/not logical/impractical/etc.
 • Although the core of this claim is valid, it suffers from a flaw in its reasoning/application/etc.
 • It might seem/appear/look as if {state the counter-argument here}
 • What this argument overlooks/fails to consider/does not take into account is … not supported by the facts/not logical/impractical/etc…
 • However, such thinking is only valid to some/ a limited extent, because …

4.3. Nêu ý kiến phản biện

Trong phần này, người viết sẽ đưa ra các lập luận, lý lẽ, dẫn chứng để làm nổi bật quan điểm của mình bằng hai cách như sau.

 • Chỉ ra những chỗ thiếu sót, những chỗ chưa tốt của ý kiến trái chiều.
 • Đối chiếu, so sánh, chỉ ra chỗ hay của quan điểm mình chọn.
Cách viết Counter Argument
Cách viết Counter Argument

Cách dẫn dắt vào đoạn:

 • This justification is reasonable to some degree/ extent. However, this argument overlooks /fails to consider …
 • This argument is true to some degree/ extent; however, this justification does not take into account/ not supported by the facts that …
 • This view seems/ sounds convincing/persuasive at first, but…
 • While this position is popular, it is not supported by the facts …
 • However/ In contrast/ Nevertheless, …

5. Một số lưu ý khi viết Counter – Argument

 • Không nên tùy tiện lạm dụng phương pháp này trong bài viết. Chỉ nên dùng khi bị bí ý tưởng hoặc đã có những lập luận phản biện mạnh, hợp lý, có tính thuyết phục cao.
 • Chỉ dùng khi quan điểm của người viết đứng về một phía hoặc dùng cho những bài có dạng Strong Opinion.
Một số lưu ý khi viết Counter-Argument
Một số lưu ý khi viết Counter-Argument

6. Bài tập vận dụng

Ví dụ bạn phải viết một bài luận ủng hộ việc cho phép học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại trong trường học. Bạn cho rằng điện thoại di động là một công cụ quan trọng và các học sinh nên sử dụng nó trong trường, lớp. Việc của bạn là phản bác lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

 • Luận điểm của bạn: Smartphones are an important tool that students should use in class.
 • Counter Argument: The opponents might argue that ………………
 • Refutation: However,………………………………………………

Lời giải

 • Luận điểm bạn đưa ra: Smartphones are an important tool that students should use in class.
 • Counter Argument: The opponents might argue that smartphones can distract students from schoolwork in class and teachers cannot control what they are working on.
 • Refutation: However, there are many effective ways for teachers to control the use of smartphones in their classrooms. For example, teachers can set up some ground rules to limit and monitor students’ cell phone usage. In fact, if someone is really distracted by phones, teachers can ask them questions to manage their attention. In other words, smartphones give students access to more resources, helping them understand more about a topic while having class discussions.

Xem thêm về các bài tập liên quan khác:

Trong đoạn văn trên, người viết đã nêu quan điểm rằng điện thoại là một công cụ quan trọng mà học sinh nên sử dụng trong lớp. Nhưng quan điểm đối lập cho rằng điện thoại di động có thể gây xao nhãng cho học sinh khỏi bài vở trên lớp và giáo viên không thể kiểm soát được chúng đang làm gì. Để củng cố thêm cho quan điểm của mình và đánh bại lại quan điểm đối lập, người viết đã đưa ra các giải pháp để kiểm soát việc sử dụng điện thoại của học sinh như: giáo viên có thể lập ra một số quy tắc đơn giản giúp hạn chế và giám sát việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh. Trên thực tế, nếu sinh viên thực sự bị phân tâm bởi điện thoại, giáo viên có thể đặt câu hỏi để quản lý sự chú ý của họ. Hơn thế, người viết còn nêu lợi ích của điện thoại di động trong việc học tập của học sinh là điện thoại di động cho phép học sinh kết nối với nhiều nguồn tri thức hơn, giúp họ hiểu thêm về chủ đề trong khi thảo luận trong lớp.

Không thể phủ nhận Counter Argument là một phương pháp hữu dụng trong Writing Task 2 trong việc tăng tính thuyết phục cho luận điểm của mình. Tuy nhiên, Học IELTS khuyên người viết chỉ nên chọn dùng nó khi lập luận của mình đủ mạnh mẽ và hợp lý thôi nhé.

Bình luận