Học bổng hè 226 triệu

Những từ nối trong Writing IELTS task 1 mà bạn phải biết

Bất kỳ ai đã và đang luyện Writing IELTS task 1 đều từng bị nhận xét là bài Writing thiếu mạch lạc hoặc chưa có liên kết giữa các đoạn hoặc câu. Nguyên nhân mà rất nhiều người đều mắc phải lỗi thiếu mạch lạc này chính là do các bạn đã lỡ “bỏ quên” những từ nối trong Writing IELTS Task 1 trong bài viết của mình. Vậy hôm nay, Học IELTS sẽ đưa ra một số thông tin và các từ nối trong Writing task 1 phổ biến nhất hiện nay để bạn có thể áp dụng ngay vào bài viết của mình nhé!

1. Từ nối là gì?

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về vai trò và cách sử dụng những từ nối trong Writing IELTS Task 1, hãy cùng nhau hiểu rõ khái niệm “từ nối” là gì? Từ nối, hay còn gọi là “linking words”, là những từ hoặc cụm từ được sử dụng để kết nối các câu hoặc đoạn văn trong bài viết.

Chúng giúp tạo sự liên kết và mạch lạc giữa các phần khác nhau của bài. Các từ nối trong Writing task 1 thường được sử dụng phổ biến là các từ như “however”, “moreover”, “in conclude” và “as a result”.

Từ nối là gì?
Từ nối là gì?

1.1. Vai trò của từ nối trong IELTS Writing Task 1

Các từ nối trong IELTS Writing Task 1 có vai trò rất quan trọng vì chúng giúp bài viết của bạn trở nên:

 • Kết nối ý: Các từ nối như “moreover,” “furthermore,” và “in addition” giúp bạn kết nối các ý chính trong bài viết. Chúng tạo ra một sự logic xuyên suốt giữa các câu trong bài viết, giúp người đọc dễ theo dõi và hiểu rõ hơn về nội dung.
 • Thể hiện mối quan hệ: “On the other hand,” “however,” và “in contrast” cho phép bạn thể hiện sự tương phản hoặc so sánh giữa các ý. Điều này làm cho bài viết của bạn trở nên phong phú và thú vị hơn, đồng thời cũng làm nổi bật các ý mà bạn đang muốn nhắc tới
 • Thứ tự thời gian: Trong trường hợp bạn phải miêu tả các sự kiện theo thứ tự thời gian, các từ nối như “Firstly,” “secondly,” và “finally” sẽ giúp bạn sắp xếp thông tin một cách có hệ thống và thể hiện sự ưu tiên của các ý.
 • Tổng quan và chi tiết: Các từ nối như “In general,” “specifically,” và “for instance” giúp bạn diễn đạt ý tổng quan cũng như cung cấp ví dụ cụ thể để minh họa ý của bạn. Nó cũng giúp bạn nhấn mạnh các luận điểm, luận cứ mà bạn muốn truyền tải.
 • Liên kết các đoạn văn: Trong bài viết dài, các từ nối như “As a result,” “consequently,” và “therefore” giúp bạn kết nối các đoạn văn với nhau và thể hiện mối quan hệ logic giữa chúng. Việc sử dụng các từ nối này cũng khiến bạn mở đầu một đoạn văn một cách tự nhiên và sáng tạo hơn.
Vai trò của từ nối trong IELTS Writing Task 1
Vai trò của từ nối trong IELTS Writing Task 1

1.2. Cách sử dụng những từ nối trong IELTS Writing Task 1

Để có thể sử dụng những từ nối trong Writing IELTS task 1 một cách thật hiệu quả, bạn cần phải:

 • Hiểu rõ ý nghĩa: Đảm bảo bạn hiểu rõ ý nghĩa của từ nối trước khi sử dụng chúng. Một sai lầm phổ biến là sử dụng từ nối mà bạn không chắc chắn về ý nghĩa của nó.
 • Chọn từ phù hợp với ngữ cảnh: Chọn từ nối phù hợp với ngữ cảnh và ý của bạn. Không nên sử dụng chúng một cách cứng nhắc mà phải linh hoạt để phù hợp với nội dung cụ thể.
 • Thực hành viết: Luyện tập viết với những từ nối này để làm quen và nắm vững cách sử dụng chúng. Cố gắng viết nhiều bài tập thực tế để cải thiện kỹ năng của bạn.
 • Tránh việc lặp lại và sử dụng quá nhiều: Trong quá trình viết, bạn có thể đánh dấu các từ nối mà bạn đã sử dụng để đảm bảo trong bài viết có lượng từ nối vừa đủ và tránh bị lặp một từ nối quá nhiều lần.
Cách sử dụng những từ nối trong IELTS Writing Task 1
Cách sử dụng những từ nối trong IELTS Writing Task 1

Xem thêm các bài liên quan:

2. Tổng hợp những từ nối trong IELTS Writing Task 1 hay sử dụng

Việc sử dụng các từ nối trong Writing task 1 đúng cách có thể tạo nên sự mạch lạc và logic trong bài viết của bạn. Dưới đây là một tổng hợp các từ nối phổ biến được sử dụng trong các loại tình huống khác nhau:

Tổng hợp những từ nối trong IELTS Writing Task 1 hay sử dụng
Tổng hợp những từ nối trong IELTS Writing Task 1 hay sử dụng

2.1. Từ nối thể hiện sự liệt kê

1. Firstly: Đầu tiên

2. Secondly: Thứ hai

3. Thirdly: Thứ ba

4. Moreover: Hơn nữa

5. Furthermore: Ngoài ra

6. In addition: Bên cạnh đó

7. Not only… but also: Không chỉ… mà còn

8. Besides: Ngoài ra

2.2. Từ nối tuần tự

1. First of all: Trước hết

2. Then: Sau đó

3. Next: Tiếp theo

4. After that: Sau đó

5. Finally: Cuối cùng

6. Subsequently: Sau đó

2.3. Từ nối thêm thông tin

1. Additionally: Ngoài ra

2. Furthermore: Ngoài ra

3. In fact: Trong thực tế

4. Moreover: Hơn nữa

5. Besides: Bên cạnh đó

6. Notably: Đáng chú ý

2.4. Từ nối Hậu quả

1. As a result: Kết quả là

2. Consequently: Do đó

3. Therefore: Vì vậy

4. Hence: Do đó

5. Thus: Như vậy

2.5. Từ nối Nguyên nhân, lý do, kết quả

1. Because: Bởi vì

2. Since:

3. Due to: Do

4. Owing to: Bởi vì

5. Therefore: Vì vậy

6. As a result: Kết quả là

2.6. Từ nối Tương phản

1. However: Tuy nhiên

2. On the other hand: Mặt khác

3. In contrast: Trái lại

4. Nevertheless: Tuy nhiên

5. Although: Mặc dù

6. Despite: Mặc dù

2.7. Từ nối Ra ví dụ

1. For example: Ví dụ

2. For instance: Chẳng hạn

3. Such as: Như là

4. Including: Bao gồm

2.8. Từ nối Tổng quát

1. In general: Nói chung

2. Generally speaking: Nói chung

3. On the whole: Tóm lại

4. As a rule: Theo quy tắc

2.9. Từ nối Tương đồng

1. Similarly: Tương tự

2. Likewise: Cũng vậy

3. In the same way: Cùng một cách

4. Equally: Tương đương

2.10. Từ nối So sánh

1. Compared to: So sánh với

2. Similarly to: Tương tự như

3. In comparison with: Trong sự so sánh với

2.11. Từ nối Quy trình

Bắt đầu quy trình

1. To begin with: Để bắt đầu

2. First and foremost: Đầu tiên và quan trọng nhất

Các bước tiếp theo

1. Following that: Sau đó

2. Subsequently: Sau đó

3. Next: Tiếp theo

Các bước diễn ra cùng lúc

1. Simultaneously: Đồng thời

2. At the same time: Cùng một lúc

Kết thúc quy trình

1. Finally: Cuối cùng

2. In conclusion: Kết luận

3. Lưu ý khi sử dụng những từ nối trong IELTS Writing Task 1

Khi sử dụng các từ nối trong IELTS Writing Task 1, hãy nhớ:

 • Hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của từ nối.
 • Sử dụng từ nối phù hợp với ngữ cảnh và ý của bạn.
 • Luyện tập viết để nắm vững cách sử dụng các từ nối này.
 • Phân bổ số lượng và mật độ từ nối một cách hợp lý
 • Tránh lặp lại 1 từ nối nhiều lần
Lưu ý khi sử dụng những từ nối trong IELTS Writing Task 1
Lưu ý khi sử dụng những từ nối trong IELTS Writing Task 1

4. Kết luận

Trong bài viết này, Học IELTS đã cung cấp cho bạn những từ nối trong Writing IELTS  Task 1 không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng viết mạch lạc mà còn giúp bạn thể hiện ý một cách rõ ràng và logic. Bằng cách hiểu rõ và sử dụng chúng một cách hiệu quả, bạn có thể viết một bài viết ấn tượng và đạt được điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Bình luận