Học bổng hè 226 triệu

Tổng quan kiến thức về cấu trúc Once và bài tập

Cấu trúc once là một trong những cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng viết và nói tiếng Anh của mình, thì việc hiểu rõ về cấu trúc này là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc once trong tiếng Anh.

1. Định nghĩa cấu trúc Once trong tiếng Anh  

Định nghĩa cấu trúc Once trong tiếng Anh  
Định nghĩa cấu trúc Once trong tiếng Anh  

Vậy once là gì? Cấu trúc “once” trong tiếng Anh là một từ nối (conjunction) được sử dụng để chỉ một hành động đã xảy ra một lần hoặc một điều kiện đã được đáp ứng một lần trong quá khứ. Cấu trúc này thường được sử dụng để diễn tả một sự kiện hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ và không còn liên quan đến hiện tại.

2. Cách sử dụng cấu trúc Once  

Cách sử dụng cấu trúc Once  
Cách sử dụng cấu trúc Once  

2.1. Khi Once là trạng từ  

Cấu trúc once có thể được sử dụng như một trạng từ để chỉ một thời điểm trong quá khứ khi một hành động đã xảy ra. Trong trường hợp này, once thường đi kèm với thì quá khứ đơn (simple past tense) và có nghĩa là một khi đã.

Ví dụ

Once I finished my homework, I went outside to play. (Một khi tôi đã hoàn thành bài tập về nhà, tôi đã ra ngoài chơi.)

2.2. Khi Once là liên từ

Cấu trúc once cũng có thể được sử dụng như một liên từ để kết nối hai mệnh đề trong câu, thường là mệnh đề quá khứ và mệnh đề hiện tại. Trong trường hợp này, once có nghĩa là “một khi đã” hoặc “sau khi đã” và thường được sử dụng với thì quá khứ đơn hoặc hiện tại hoàn thành.

Ví dụ

Once I had finished my homework, I went outside to play. (Một khi tôi đã hoàn thành bài tập về nhà, tôi đã ra ngoài chơi.)

2.3. Khi mang nghĩa là đã có lần, đã có tới, trước kia.   

Cấu trúc once trong trường hợp này thường được sử dụng như một trạng từ để chỉ sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, và thường đi kèm với thì quá khứ đơn (simple past tense). Trong trường hợp này, once có nghĩa là “đã từng”, “đã có lần” hoặc “trước đây”.

Ví dụ

I once visited Paris and fell in love with the city. (Tôi đã từng đến thăm Paris và yêu thành phố đó.)

3. Một số cấu trúc Once khác thường gặp  

Cấu trúc khác sử dụng từ once mà thường gặp trong tiếng Anh, bao gồm:

Once and for all: có nghĩa là “một lần và mãi mãi”, thường được sử dụng để diễn đạt điều gì đó cần được giải quyết hoặc làm dứt một cách rõ ràng và nhất quán.

Ví dụ

We need to solve this problem once and for all. (Chúng ta cần giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi.)

Once in a blue moon: có nghĩa là “rất hiếm khi”, thường được sử dụng để diễn đạt sự việc xảy ra rất ít hoặc không thường xuyên.

Ví dụ

I only eat fast food once in a blue moon. (Tôi chỉ ăn đồ ăn nhanh rất hiếm khi.)

Once upon a time: là cách bắt đầu của nhiều câu chuyện cổ tích, có nghĩa là “ngày xửa ngày xưa”, “trong một thời xa xưa”.

Ví dụ

Once upon a time, there was a beautiful princess who lived in a castle. (Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một lâu đài.)

4. Phân biệt Once và One trong tiếng Anh

Phân biệt Once và One trong tiếng anh
Phân biệt Once và One trong tiếng anh

“Once” và “one” là hai từ khác nhau trong tiếng Anh và có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Once là một trạng từ hoặc liên từ, thường được sử dụng để chỉ một thời điểm hoặc điều kiện đã được đáp ứng trước khi một hành động khác có thể xảy ra. Nó cũng có thể có nghĩa là “đã từng”, “đã có lần” hoặc “trước đây”. 

Ví dụ

Once I finish my work, I’ll go out to play (Một khi tôi hoàn thành công việc của mình, tôi sẽ đi chơi).

One là một đại từ chỉ số, thường được sử dụng để thay thế cho một danh từ. Nó có thể được sử dụng để chỉ một người, một vật hoặc một số lượng không xác định. 

Ví dụ

I need one more apple (Tôi cần thêm một quả táo nữa)

Xem thêm các bài viết khác:

5. Cách sử dụng cấu trúc One        

5.1. One dùng làm đại từ    

Trong tiếng Anh, “one” là một đại từ chỉ số, được sử dụng để thay thế cho một danh từ. “One” thường được sử dụng khi muốn diễn đạt một ý tưởng chung chung mà không muốn sử dụng một danh từ cụ thể hoặc khi muốn tránh lặp lại một danh từ nhiều lần trong câu.

Ví dụ

One should always be kind to others. (Mỗi người nên luôn tử tế với người khác.)

5.2. One dùng làm tính từ     

Trong tiếng Anh, “one” cũng có thể được sử dụng như một tính từ, để chỉ một đặc tính hoặc tính chất của một vật hoặc một người. Khi được sử dụng như một tính từ, “one” có nghĩa là “một trong số những”, “một cái” hoặc “một người”.

Ví dụ

I prefer the blue shirt to the red one. (Tôi thích áo sơ mi màu xanh hơn áo sơ mi màu đỏ.)

5.3. One dùng làm bổ ngữ cho danh từ hoặc tính từ  

Trong tiếng Anh, “one” cũng có thể được sử dụng như một bổ ngữ (attributive) để bổ sung cho một danh từ hoặc một tính từ. Khi được sử dụng như một bổ ngữ, “one” có nghĩa là “một” hoặc “một cái”.

Ví dụ

I need a new phone, but I can’t decide which one to buy. (Tôi cần một chiếc điện thoại mới, nhưng tôi không thể quyết định nên mua chiếc nào.)

5.4. One dùng làm chủ ngữ cho động từ số ít.

Trong tiếng Anh, “one” cũng có thể được sử dụng như một chủ ngữ (subject) để đi với động từ số ít. Khi được sử dụng như một chủ ngữ, “one” có nghĩa là “mỗi người” hoặc “một người”.

Ví dụ

One never knows what the future holds. (Mỗi người không bao giờ biết được tương lai sẽ mang đến gì.)

6. Phân biệt cấu trúc Once, When, After   

Once có nghĩa là “một khi” hoặc “sau khi”. Nó được sử dụng để chỉ một sự kiện xảy ra một lần duy nhất hoặc sau khi một sự kiện khác đã xảy ra.

When có nghĩa là “khi” hoặc “vào lúc”. Nó được sử dụng để chỉ một thời điểm cụ thể trong quá khứ hoặc trong tương lai.

After có nghĩa là “sau khi”. Nó được sử dụng để chỉ một sự kiện xảy ra sau một sự kiện khác.

6.1. Nếu liên từ trong câu mang nghĩa là “một khi/ sau khi làm gì đó”  

Nếu liên từ trong câu mang nghĩa là “một khi/sau khi làm gì đó”, thì chúng ta có thể sử dụng cả từ “once” và “after” để diễn đạt ý này.

Ví dụ

Once I finish my work, I will go for a walk.

After I finish my work, I will go for a walk.

6.2. Một số trường hợp đặc biệt   

Có một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng các liên từ “once”, “when” và “after”. Dưới đây là một số ví dụ về những trường hợp này:

“Once” và “when” cả có thể được sử dụng để thể hiện một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Tuy nhiên, “once” mang ý nghĩa rằng hành động đã xảy ra một lần duy nhất, trong khi “when” cho thấy hành động đã xảy ra nhiều lần.

“After” có thể được sử dụng với hai cấu trúc động từ khác nhau: V-ing (dạng động từ nguyên thể có “ing”) hoặc To V (dạng động từ nguyên thể có “to”).

Xem thêm các bài viết khác:

7. Bài tập vận dụng cấu trúc Once 

Để các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc once, hãy cùng làm bài tập dưới đây:

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

  1. What does “once” mean in the following sentence: “Once I saw a shooting star, I made a wish.”

a) One time only
b) Every time
c) Before

Đáp án: a) One time only.

  1. What does “once” mean in the following sentence: “Once he gets his degree, he plans to start his own business.”

a) After
b) Before
c) If

Đáp án: a) After.

  1. What does “once” mean in the following sentence: “Once you learn to swim, you will feel more confident in the water.”

a) Before
b) After
c) At the same time

Đáp án: b) After.

  1. What does “once” mean in the following sentence: “Once you try this cake, you’ll understand why it’s my favorite.”

a) Before
b) After
c) If

Đáp án: c) If.

  1. What does “once” mean in the following sentence: “Once he apologized, I forgave him.”

a) Before
b) After
c) At the same time

Đáp án: b) After.

Hy vọng với những kiến thức mà Học IELTS đã giới thiệu về cấu trúc Once sẽ giúp bạn làm giàu vốn ngữ pháp tiếng Anh, giúp bạn bước gần hơn với con được chinh phục bằng IELTS hoặc chỉ đơn giản là thành thạo tiếng Anh. Hãy nhớ luyện tập thường xuyên để đạt được kết quả tốt bạn nhé.

Bình luận