Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách dùng cấu trúc Used to chi tiết nhất

Cấu trúc Used to được sử dụng khá phổ biến cả trong văn nói lẫn văn viết. Do đó, việc nắm chi tiết về cấu trúc này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp cũng như học tập và làm việc. Hãy cùng Học IELTS phân biệt rõ hơn về các cấu trúc Used to cùng cách sử dụng chi tiết nhất qua bài viết dưới đây nhé!

1. Khái niệm cấu trúc Used to trong tiếng Anh

 • Khái niệm về Used to 

Used to là cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh được dùng để nói đến một sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ và không tiếp tục xảy ra trong hiện tại. Việc sử dụng cấu trúc used to cũng nhằm nhấn mạnh cho sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ. Use to nếu dùng riêng lẻ sẽ có nghĩa: Từng, đã từng.

 • Cấu trúc với Used to

Thể khẳng định:

S + used to + V

Thể phủ định:

S + didn't + use to + V

Nghi vấn:

Did + S + use to + V..?
Khái niệm cấu trúc Used to
Khái niệm cấu trúc Used to

2. Cách sử dụng cấu trúc Used to trong tiếng Anh

Có 4 cách sử dụng cấu trúc câu Used to trong tiếng Anh như sau:

Cách sử dụng cấu trúc Used to trong tiếng Anh
Cách sử dụng cấu trúc Used to trong tiếng Anh
 • Dùng để chỉ thói quen trong quá khứ và không duy trì ở hiện tại.
 • Used to dùng để thể hiện cho tình trạng ở trong quá khứ (thường sử dụng ở quá khứ đơn) nhưng không còn tồn tại, được thể hiện bằng các động từ thể hiện trạng thái như: Have, know, believe like.
 • Dạng câu hỏi:
Didn't + subject + use to
 • Dạng phủ định:
Subject + didn’t + use to

Xem thêm các bài viết khác:

3. Những cấu trúc Used to tương tự

Những cấu trúc Used to tương tự
Những cấu trúc Used to tương tự

3.1. Cấu trúc Be used to

 • Công thức 

Khẳng định:

S + To be + used to + V-ing/Noun

 

Phủ định:

S + not + To be + used to + V-ing/Noun

Nghi vấn:

To be + S + used to + V-ing/Noun?

Như vậy, cấu trúc be used to V = cấu trúc be used to Ving. Lúc này Used sẽ là tính từ và to là giới từ.

 • Cách dùng

Câu trúc Be used to dùng để diễn tả một sự việc hoặc hiện tượng nào đó đã quen, có kinh nghiệm. Và sự việc, hiện tượng này không còn quá xa lạ hay khó khăn gì đối với bạn.

Xem thêm các bài viết khác:

3.2. Cấu trúc Get used to

Get used to V dùng để diễn tả việc đã dần quen với một hiện tượng, sự việc nào đó.

 • Công thức

Khẳng định:

S + get used to + N/V-ing

Phủ định:

S + trợ động từ + not + get used to + N/ V-ing

Nghi vấn:

Trợ động từ + S + get used to + N/V(ing)?
 • Cách dùng

Cấu trúc get used to V dùng để diễn tả quá trình dần quen với một hành động, thói quen nhất định.

4. Bài tập vận dụng cấu trúc Used to

Bài tập: Áp dụng cấu trúc Used to để hoàn thành những câu bên dưới đây:

1. Luna doesn’t travel much now. She used to travel a lot, but she prefers to stay at home these days.

2. Tom …. a motorbike, but last year he sold it and bought a car.

3. I came to live in London a few years ago. I …. in Leeds.

4. He rarely eat ice-cream now, but he …. it when he was a child.

5. Alex …. my best friend, but we aren’t good friends any longer.

6. It only takes me about 60 minutes to get to work now that the new road is open. It …. more than an hour.

7. There …. a restaurant near the airport, but it closed a long time ago.

8. When you lived in Paris, …. to the theater very often? 

 • Đáp án:

2. used to have

3. used to live

4. used to eat

5. used to be

6. used to take

7. used to be

8. used to use to go

Những chia sẻ trên là toàn bộ về cấu trúc Used to cùng bài tập kèm theo để bạn có thể thực hành. Hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc này để áp dụng vào trong học tập, giao tiếp được dễ dàng. Hãy tham khảo thêm các bài viết bổ ích khác tại Học IELTS để có thêm nhiều kiến thức nhé!

Bình luận