Học bổng hè 226 triệu

Cấu trúc It is necessary | Định nghĩa, cách dùng, lưu ý, bài tập

Bạn đã từng gặp cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh lần nào chưa? Học IELTS tin là có ít nhất một lần bạn đã thấy qua cấu trúc này. Vì đây là cấu trúc được sử dụng phổ biến khi muốn diễn tả một việc hay một điều gì đó quan trọng và cần thiết. Cấu trúc này xuất hiện rất nhiều trong cả văn nói lẫn văn viết. Hãy cùng Học IELTS tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc It is necessary này nhé!

Cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh
Cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh

1. Necessary là gì? 

Necessary là một tính từ trong tiếng Anh mang nghĩa: quan trọng, cần thiết.

VD: 

 • Is it necessary for you to do that? 🡪 Có thực sự cần thiết để bạn phải làm thế không?
 • Time management skill is really necessary. 🡪 Kỹ năng quản lý thời gian là rất cần thiết.

2. Cách sử dụng cấu trúc It is necessary trong tiếng Anh 

Cấu trúc It is necessary là một cấu trúc giả định, thường được sử dụng khi nói tới những điều cần thiết, nó thuộc thể bàng thái cách trong tiếng Anh. Công thức này như sau

It is necessary (+ for someone) + to do something
It is necessary + that + S + V

Dùng để diễn đạt rằng (Ai) cần làm điều gì đó.

VD: 

 • It is necessary for you to do exercise everyday. 🡪 Bạn cần phải tập thể dục hằng ngày.
 • It is necessary that you finish all the homework. 🡪 Bạn cần phải hoàn thành tất cả bài tập về nhà.
 • Is it necessary to fill this form? 🡪 Có cần phải điền vào tờ đơn này không?
 • It isn’t necessary for you to apologize me. 🡪 Bạn không cần xin lỗi tôi.
Cách dùng cấu trúc It is necessary
Cách dùng cấu trúc It is necessary

3. Cấu trúc sử dụng danh từ Necessaries

Necessaries là danh từ của necessary, mang nghĩa: nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết. Necessaries có vị trí và chức năng như mọi danh từ khác.

VD: 

 • All the necessaries are in my car. 🡪 Tất cả những đồ dùng cần thiết đều có trong xe của tôi.
 • We are preparing the necessaries for Ha Long trip. 🡪 Chúng tôi đang chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi Hạ Long.

Xem thêm các bài viết khác:

4. Lưu ý khi sử dụng cấu trúc it is necessary 

Điều mà Học IELTS muốn lưu ý đến bạn để tránh sai lầm chính là necessary là tính từ mang nghĩa quan trọng, cần thiết. Thế nhưng necessaries là danh từ luôn ở dạng số nhiều và mang nghĩa là: nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết. 

VD: 

 • It is necessary that you drink 2 litres water everyday. 🡪 Bạn cần uống 2 lít nước mỗi ngày.
 • Water, food and maps are all the necessaries for a trip to forest. 🡪 Nước uống, thức ăn và bản đồ là những thứ cần thiết cho chuyến đi vào rừng.

5. Bài tập về cấu trúc it is necessary

Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. It is going to be sunny. It is ______ to use sunscreen. 
 2. Do you think it is necessary ______ eat breakfast before doing exercise? 
 3. Jenny believes it is necessary ______ she prepares the party carefully. 
 4. It is necessary ______ Anna to study harder. 
 5. It is necessary _____ buy a new car.

Bài 2: Sử dụng cấu trúc viết lại câu it is necessary

 1. It’s rainy today. Jenny should bring her raincoat. 
 2. Peter’s deadline is tonight. He needs to finish his task at that time. 
 3. Does Sara need to join the meeting in the afternoon? 
 4. John needs to pass three exams to graduate. 
 5. Kathy needs to stop smoking. 

Keys:

Bài 1: 

 1. necessary
 2. to 
 3. that
 4. for
 5. to

Bài 2:

 1. It is necessary for Jenny to bring her raincoat. / It is necessary that Jenny brings her raincoat.
 2. It is necessary for Peter to finish his task tonight. / It is necessary that John finishes his report tonight.
 3. Is it necessary for Sara to join the meeting in the afternoon?
 4. It is necessary for John to pass three exams to graduate. 
 5. It is necessary for Kathy to stop smoking. / It is necessary that Kathy stops smoking.
Bài tập về cấu trúc it is necessary
Bài tập về cấu trúc It is necessary

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Trên đây là chi tiết những kiến thức cần thiết về cấu trúc Is it necessary mà Học IELTS đã tổng hợp cho bạn. Học IELTS hy vọng bạn đã có trải nghiệm học tập thật bổ ích ngày hôm nay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc xoay quanh vấn đề học tiếng Anh thì hãy cho Học IELTS biết ngay nhé!

Bình luận