Học bổng hè 226 triệu

Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh: Khái niệm, cách dùng và bài tập

Trong văn nói và văn viết tiếng Anh khi muốn gợi ý hay đề xuất cho ai đó làm việc gì thì cấu trúc Suggest được sử dụng rất nhiều. Vì nó được nhận định là khá dễ dùng, tuy nhiên nếu học sâu thì cấu trúc này còn có rất nhiều điều thú vị khác nữa. Hãy cùng Học IELTS đi tìm hiểu về nó nhé!

Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh
Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh

1. Cấu trúc suggest

1.1. Cấu trúc 1: Suggest + noun / noun phrase (Suggest + danh từ / cụm danh từ)

Trong cấu trúc của suggest này thì cụm danh từ đóng vai trò tân ngữ cho động từ suggest.

VD: Linda suggested some jam with bread for breakfast. 🡪 Linda gợi ý một chút mứt với bánh mì cho bữa sáng.

Ta dùng “suggest sth to sb” khi muốn đề cập đến đối tượng nhận được lời đề nghị.

VD: My teacher suggested a course I could sign up for at the end of the year.

= My teacher suggested a course to me which I could sign up for at the end of the year.

🡪 Giáo viên của tôi đề xuất cho tôi 1 khóa học mà tôi có thể đăng ký vào cuối năm.)

1.2. Cấu trúc 2: Suggest + that-clause (Suggest + mệnh đề “that”)

Khi đưa ra 1 đề xuất, ý kiến, ta có thể sử dụng mệnh đề “that” theo sau động từ suggest. Và khi dùng cấu trúc “suggest that” thì động từ theo sau phải luôn ở dạng nguyên mẫu không “to”.

Ta có thể bỏ “that” ra khỏi mệnh đề trong những tình huống không trang trọng.

VD: 

 • They suggest (that) all pages are numbered from 1 to 100. 🡪 Họ đề nghị các trang phải được đánh số từ 1 đến 100.
 • The doctor suggests that he (should) lose some weights. 🡪 Bác sĩ khuyên anh ấy nên giảm cân. Chủ ngữ là he nhưng động từ lose vẫn ở nguyên mẫu.

1.3. Cấu trúc 3: Suggest + V_ing

Với cấu trúc cấu trúc” suggest V_ing”, chúng ta dùng V_ing theo sau động từ suggest khi đề cập đến 1 hành động nhưng không nói cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

VD: She suggested reading more books to broaden the mind. 🡪 Cô ấy đề xuất nên đọc nhiều sách hơn để mở rộng kiến thức.

1.4. Cấu trúc 4: Suggest + wh-question word (Suggest + từ để hỏi)

Những từ để hỏi như where, what, when, who, how được dùng theo sau động từ suggest trong cấu trúc này. 

VD: Could you suggest where I might be able to buy a nice bag for my friend? 🡪 Bạn có thể gợi ý cho tôi 1 chỗ để tôi có thể mua 1 cái túi thật đẹp cho bạn của tôi không?

Lưu ý: Ta sẽ KHÔNG dùng “to V” sau suggest

Ngoài nghĩa đề xuất, đề nghị thì động từ suggest còn có nghĩa là “ám chỉ” (=imply).

VD: Are you suggesting (that) she is lazy? 🡪 Anh ám chỉ cô ta lười biếng phải không?

Cụm từ suggest itself to somebody mang nghĩa là chợt nảy ra điều gì.

Ví dụ: A new idea design immediately suggested itself to me. 🡪 Tôi chợt nghĩ ra 1 ý tưởng thiết kế mới.

Tham khảo thêm các bài viết khác:

2. Cách dùng cấu trúc suggest

Các cấu trúc suggest trong tiếng Anh được dùng trong các trường hợp sau:

2.1. Cấu trúc suggest + gerund

 • Được dùng chủ yếu trong những tình huống trang trọng, để nói chung chung, không ám chỉ một người cụ thể nào.

VD: I suggested travelling together for safety, since the area was so dangerous. 🡪 Tôi đề xuất nên đi du lịch cùng nhau cho an toàn vì khu vực đó rất nguy hiểm.

 • Ta dùng cấu trúc suggest khi muốn nhấn mạnh điều mình đề nghị, chứ không phải để nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị ấy:

VD: He also suggests going with your friend to her party. 🡪 Anh ấy cũng khuyên nên đi với bạn đến bữa tiệc.

 • Đôi khi người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người đọc là người có vấn đề, vì vài lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ mà ta dùng cấu trúc suggest + gerund

VD: I suggest planning ahead. 🡪 Tôi đề nghị nên lập kế hoạch trước.

Trong tất cả những ví dụ ở trên, người nói tránh không muốn nói “I suggest (that) you…” vì không muốn ngụ ý rằng chính bạn, người đọc là người bị ảnh hưởng bởi vấn đề đang được để cập, tránh việc họ giận.

Cấu trúc câu suggest + gerund thường được dùng trong văn viết nhiều hơn vì nó mang tính trang trọng hơn.

Cấu trúc và cách dùng suggest
Cấu trúc và cách dùng suggest

2.2. Suggest that S + V

 • Ta dùng cấu trúc Suggest that S + V khi muốn khuyên thẳng một người / nhóm người cụ thể nào đó.

VD: Bác sĩ nói với bệnh nhân: “I suggest that you do more exercise to keep your blood pressure down.” 🡪 Tôi đề nghị ông bà nên tập thể dục nhiều hơn để giảm bệnh huyết áp.

 • Ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với suggest: I am suggesting that…. khi muốn đề nghị điều gì đó hoặc định giải thích tại sao mình khuyên vậy. 

VD: I’m suggesting that we do something to stop this disagreement, but I don’t yet have a clear solution. 🡪 Tôi đang định đề nghị làm chuyện gì đó để dẹp bỏ sự bất đồng này, nhưng tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết nào hoàn hảo

 • Trong văn nói, người ta thường sử dụng cấu trúc suggest that như sau:

I suggested that he should buy new shoes.

=I suggested that he buy a new house.

=I suggested that he buy a new house.

=I suggested he buy a new house.

 • Cấu trúc suggest còn dùng để đề cử, tiến cử (một người) phù hợp với một chức vụ hoặc gợi ý (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó. Và trong trường hợp này, ta sử dụng cấu trúc “suggest sth/sb for smt”.

VD: We suggested him for the leader of team. 🡪 Chúng tôi đã đề cử ông giữ chức nhóm trưởng của nhóm chúng ta.

 • (Món đồ, sự việc) cho thấy ai đó đã làm gì

VD: The ring suggests that she was at the scene of the crime. 🡪 Chiếc nhẫn cho thấy cô ấy đã có mặt tại hiện trường vụ án.

 • Gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, nói rõ

VD: I didn’t tell him to run, I only suggested it. 🡪 Tôi đâu có bảo anh ta chạy đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà.

Xem thêm các bài viết khác:

Cấu trúc I think

Cấu trúc Hardly When

Cấu trúc It was not until 

Cấu trúc It is necessary

3. Bài tập cấu trúc suggest

Bây giờ bạn hãy dùng các cấu trúc suggest trong tiếng Anh mà chúng ta đã học phía trên để cùng làm bài tập dưới đây nhé!

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

A. studies

B. study

C. studying

2. The professor suggested he _____ the research before March.

A. summit

B. summiting

C. summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. have

C. Both are correct

5. The coach suggested that they _____ a Facebook group.

A. have

B. has

C. having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. got

7. We have suggested _____ to London for this winter vacation.

A. going

B. go

C. should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. (should) play

B. playing

C. plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

A. send

B. sending

C. sent

10. I suggested that we _____ Peter to the party.

A. should invite

B. invite

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

A. should close

B. close

C. closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

13. Henry has suggested _____ to the park for a walk.

A. went

B. goes

C. going

14. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

A. travel

B. travelling

C. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

A. should eat

B. eating

C. ate

Keys: 1.B – 2.A – 3.A – 4.C – 5.A – 6.A – 7.A – 8.A – 9.B – 10.C – 11.C – 12.A – 13.C – 14.B – 15.A

Bài tập cấu trúc Suggest
Bài tập cấu trúc Suggest

Xem thêm các bài viết khác:

Phân biệt tính từ và trạng từ

Trật tự tính từ trong tiếng Anh

Vậy là chúng ta đã ôn tập xong kiến thức về cấu trúc câu suggest. Bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc câu này trong văn nói và văn viết như thế nào rồi nhỉ. Học IELTS hy vọng bạn đã có trải nghiệm học tập thật bổ ích ngày hôm nay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc xoay quanh vấn đề học tiếng Anh thì hãy cho Học IELTS biết ngay nhé!

Bình luận