Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách sử dụng cấu trúc Consider trong tiếng Anh 

Consider được dùng khi muốn diễn tả sự suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, cấu trúc với Consider là một lựa chọn phổ biến trong tiếng Anh. Cùng Học IELTS tìm hiểu về cấu trúc Consider cách sử dụng trong câu để thể hiện ý nghĩa rõ ràng và chính xác nhất nhé!

1. Định nghĩa cấu trúc Consider trong tiếng Anh

Cấu trúc với Consider là một cách sử dụng động từ “consider” trong câu để diễn tả hành động xem xét, suy nghĩ hoặc cân nhắc về một ý tưởng, vấn đề hoặc tình huống. Cấu trúc này thường được sử dụng khi muốn thể hiện sự suy nghĩ kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động.

Định nghĩa cấu trúc Consider trong tiếng Anh
Định nghĩa cấu trúc Consider trong tiếng Anh

Ví dụ

 • I am considering buying a new car. (Tôi đang xem xét mua một chiếc xe hơi mới.)
 • They are considering whether to take the job offer or not. (Họ đang cân nhắc xem có nên chấp nhận lời đề nghị công việc hay không.)
 • We should consider all the options before making a decision. (Chúng ta nên xem xét tất cả các phương án trước khi đưa ra quyết định.)

2. Các cấu trúc consider và cách sử dụng

Dưới đây là các cấu trúc đi kèm với Consider và cách sử dụng chúng. Cùng đón xem chi tiết ngay nhé!

2.1. Consider đi với tính từ

Cấu trúc Consider + tính từ được sử dụng để diễn tả việc suy nghĩ, cân nhắc, xem xét một sự việc hay vấn đề nào đó. Tính từ trong câu này sẽ thể hiện đối tượng được xem xét, cân nhắc.

Ví dụ

 • I am considering buying a new house. (Tôi đang xem xét mua một căn nhà mới.)
 • We should consider hiring more employees. (Chúng ta nên xem xét tuyển thêm nhân viên.)

2.2. Consider  + V-ing

Cấu trúc Consider + v-ing” được sử dụng để diễn tả việc suy nghĩ, xem xét hành động nào đó. Trong câu này, động từ trong dạng v-ing thường sẽ là hành động được xem xét, cân nhắc.

Ví dụ

 • She is considering quitting her job. (Cô ấy đang xem xét nghỉ việc.)
 • Have you considered taking a break? (Bạn đã xem xét nghỉ ngơi chưa?)

2.3. Consider đi với danh từ 

Cấu trúc Consider + danh từ” được sử dụng để diễn tả việc xem xét, cân nhắc một đối tượng hoặc vấn đề cụ thể. Danh từ trong câu này thường sẽ là đối tượng được xem xét, cân nhắc.

Ví dụ

 • We are considering the proposal. (Chúng tôi đang xem xét đề xuất.)
 • The company is considering a merger with another company. (Công ty đang xem xét sáp nhập với một công ty khác.)

2.4. Các loại từ của Consider

Consider là một động từ, tuy nhiên nó có thể được sử dụng dưới nhiều dạng từ khác nhau để diễn đạt ý nghĩa khác nhau:

 • Considerable (tính từ): có nghĩa là “đáng kể, đáng quan tâm”
 • Considerably (trạng từ): có nghĩa là “đáng kể, đáng quan tâm”
 • Considerate (tính từ): có nghĩa là “tốt bụng, chu đáo”
 • Consideration (danh từ): có nghĩa là “sự xem xét, cân nhắc”

2.5. Các cụm từ đi với Consider

 • Consider carefully: cân nhắc kỹ lưỡng
 • Consider seriously: xem xét một cách nghiêm túc
 • Consider one’s options: xem xét các lựa chọn của mình
 • Consider the consequences: xem xét hậu quả
 • Consider the possibility: xem xét khả năng
 • Consider someone/something as something: xem ai/cái gì như là gì đó
 • Consider someone/something for something: xem xét ai/cái gì cho một vị trí, một công việc,…
Các cụm từ đi với Consider
Các cụm từ đi với Consider

Ví dụ

 • Please consider carefully before making a decision. (Vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.)
 • We need to consider seriously the impact of this project on the environment. (Chúng ta cần xem xét một cách nghiêm túc tác động của dự án này đến môi trường.)
 • He is considering his options for further education. (Anh ấy đang xem xét các lựa chọn cho giáo dục tiếp theo của mình.)
 • Before you act, consider the consequences of your actions. (Trước khi hành động, hãy xem xét hậu quả của hành động của bạn.)
 • We should consider the possibility of expanding our business overseas. (Chúng ta nên xem xét khả năng mở rộng kinh doanh của mình ở nước ngoài.)
 • She is considered as a leading expert in her field. (Cô ấy được xem là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình.)
 • We are considering several candidates for the position. (Chúng tôi đang xem xét một số ứng viên cho vị trí này.)

Xem thêm các bài viết khác:

3. Bài tập vận dụng cấu trúc Consider

Bài tập vận dụng cấu trúc Consider
Bài tập vận dụng cấu trúc Consider
 1. Before you accept the job offer, ____________________________ your options carefully. (xem xét các lựa chọn của bạn kỹ lưỡng)
 2. She ________________________ for the position of marketing manager. (được xem xét cho vị trí quản lý marketing)
 3. You should _________________________ the consequences of your actions before making a decision. (xem xét hậu quả của hành động của bạn trước khi đưa ra quyết định)
 4. The company is considering ____________________________ in the Asian market. (xem xét mở rộng kinh doanh của họ ở thị trường châu Á)
 5. I ________________________________ to be an honest person. (được xem là một người trung thực)

Đáp án:

 1. Before you accept the job offer, consider your options carefully. (Trước khi chấp nhận đề nghị công việc, hãy xem xét các lựa chọn của bạn kỹ lưỡng.)
 2. She is being considered for the position of marketing manager. (Cô ấy đang được xem xét cho vị trí quản lý marketing.)
 3. You should consider the consequences of your actions before making a decision. (Bạn nên xem xét hậu quả của hành động của mình trước khi đưa ra quyết định.)
 4. The company is considering expanding their business in the Asian market. (Công ty đang xem xét mở rộng kinh doanh của họ ở thị trường châu Á.)
 5. I am considered to be an honest person. (Tôi được xem là một người trung thực.)

Một số bài viết nổi bật khác:

Cấu trúc Consider là một trong những cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh để thể hiện việc suy nghĩ, cân nhắc hoặc xem xét một vấn đề cụ thể. Hy vọng những kiến thức mà Học IELTS chia sẻ trên đây sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho bạn. Good luck for you!

Bình luận