Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cấu trúc Please trong tiếng Anh và cách dùng đầy đủ nhất

Cấu trúc Please xuất hiện khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều bạn gặp khó khăn hoặc thậm chí chưa sử dụng đúng với ngữ cảnh. Vì vậy, trong bài viết này Học IELTS sẽ chia sẻ một số cấu trúc Please cùng cách dùng chi tiết kèm bài tập áp dụng nhằm giúp bạn sử dụng thành thạo hơn. Tham khảo ngay nhé!

1. Định nghĩa cấu trúc Please

Cấu trúc Please trong tiếng Anh thường được sử dụng để yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm việc gì. Please thường được sử dụng trong các tình huống lịch sự, lịch thiệp hoặc khi bạn muốn thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.

Cấu trúc Please thường được sử dụng trong câu mệnh lệnh hoặc yêu cầu lịch sự, và được đặt ở đầu câu hoặc cuối câu. Khi đặt ở đầu câu, “Please” được theo sau bởi động từ ở dạng nguyên thể hoặc dạng phủ định “don’t” + động từ nguyên thể. Khi đặt ở cuối câu, “Please” theo sau bởi câu hỏi hay một lời đề nghị lịch sự.

Ví dụ:

 • Please give me a glass of coffee. (Làm ơn lấy cho tôi cốc cà phê.)
 • Could you please close the car door? (Bạn có thể đóng cửa xe giùm tôi được không?)
 • Would you please not smoke here? (Bạn làm ơn không hút thuốc ở đây được không?)
 • Please let me know if you have any questions. (Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.)
 • Could you please help me with this plan? (Bạn làm ơn giúp tôi kế hoạch này được không?)
Định nghĩa cấu trúc Please
Định nghĩa cấu trúc Please

2. Cấu trúc và cách dùng Please

Có thể thấy, cách dùng từ Please là để yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm việc gì trong một tình huống lịch sự, lịch thiệp nhằm thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Dưới đây là cách dùng Please trong tiếng Anh: 

Please + động từ nguyên mẫu

Cách dùng Please này được sử dụng khi bạn muốn yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm việc gì đó.

Ví dụ:

 • Please call me back later.
 • Could you please open the car?
 • Please wait for me outside.
Please + động từ phủ định

Cách dùng từ Please này được sử dụng để yêu cầu hoặc nhắc nhở ai đó không nên làm gì đó.

Ví dụ:

 • Please don’t be late for the party.
 • Could you please stop making so much noise?
 • Please don’t forget to turn off the car lights.
Động từ + Please

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn đưa ra yêu cầu hoặc lời nhắc nhở đối với ai đó bằng cách đặt “Please” ở cuối câu.

Ví dụ:

 • Turn off the car lights, please.
 • Don’t be late for the party, please.
 • Finish your work, please.
Would you + please + động từ

Cấu trúc này được sử dụng để yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm việc gì đó.

Ví dụ:

 • Would you please pass me the sugar?
 • Would you please take me to the subway?
 • Would you please help me with this plan?

Lưu ý: Cấu trúc Please được sử dụng để thể hiện sự lịch sự, tôn trọng đối với người khác. Vì vậy, khi sử dụng chúng ta cần phải nhớ tôn trọng và lịch sự trong từng câu.

Xem thêm các bài viết khác:

3. Các cấu trúc Please thường hay gặp

Các cấu trúc Please thường hay gặp trong tiếng Anh gồm:

Các cấu trúc Please thường hay gặp
Các cấu trúc Please thường hay gặp
Please + động từ nguyên mẫu

Cấu trúc này được sử dụng để yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm việc gì đó.

Ví dụ:

 • Please come to the party on time.
 • Please turn off the car lights when you leave.
 • Please help me with this plan.
Could you + please + V (nguyên mẫu)

Cấu trúc này cũng được sử dụng để yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm việc gì đó, nhưng mang tính lịch sự hơn so với Please + động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:

 • Could you please help me carry this bag?
 • Could you please send me the project?
 • Could you please turn off the music?
Would you mind + V-ing

Cấu trúc này được sử dụng để yêu cầu hoặc nhờ ai đó làm gì đó, nhưng mang tính lịch sự và thể hiện sự khẩn thiết hơn so với cấu trúc Please.

Ví dụ:

 • Would you mind closing the car door?
 • Would you mind speaking faster?
 • Would you mind waiting for a few more seconds?
Please + không + V

Cấu trúc này được sử dụng để nhắc nhở ai đó không nên làm gì đó.

Ví dụ:

 • Please do not smoke in this room.
 • Please do not touch painting.
 • Please do not park your car there.

Xem thêm các bài viết khác:

3. Bài tập cấu trúc Please

Hãy hoàn thành các câu dưới đây bằng cách sử dụng cấu trúc Please:

 1. ___________ take off your shoes when you come in the house?
 2. ___________ be quiet, I’m on the phone.
 3. ___________ help me carry this box to the car?
 4. ___________ send me the report as soon as possible?
 5. ___________ not smoke in this area.
 6. ___________ wait for me outside, I’ll be there in a minute.
 7. ___________ not be late for the meeting.
 8. ___________ make so much noise, I’m trying to concentrate.

Đáp án:

 1. Please
 2. Please
 3. Could you please
 4. Could you please
 5. Please do not
 6. Please
 7. Please do not
 8. Could you please

Hi vọng với những kiến thức mà Học IELTS vừa chia sẻ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn phần nào về cấu trúc please và cách dùng trong tiếng Anh, từ đó hỗ trợ bạn thuận lợi hơn trong quá trình giao tiếp cũng như khi làm bài tập ngữ pháp. Chúc bạn học tốt!

Bình luận