Khám phá cách đọc phân số trong tiếng Anh siêu dễ    

Cách đọc phân số trong tiếng Anh có thể đã quen thuộc với các bạn biết tiếng Anh từ lâu. Nhưng với các bạn mới học tiếng Anh thì cách đọc số phần trong tiếng Anh có lẽ hơi xa lạ chút xíu. Vậy tips để học được cách đọc này là như thế nào? Tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

1. Cách đọc phân số trong tiếng Anh

Dưới đây sẽ là một vài hướng dẫn cho bạn về cách đọc số phần trong tiếng Anh, cùng tìm hiểu nhé!

1.1. Đọc phần tử số

Cách đọc phân số trong tiếng Anh với tips đọc phần tử số thì người ta sẽ thường dùng số đếm để đọc. Những con số được gọi là số đếm như one-1, two-2, three-3, four-4, five-5, six-6,…

Ví dụ:

 • 1/5 = one / fifth
 • 1/2 = one (a) half
 • 5/6 = five sixths
 • 5/8 = five eighths
Đọc phần tử số
Đọc phần tử số

1.2. Đọc mẫu số 

Để đọc mẫu số trong tiếng Anh, ta sử dụng hai phần: phần số trước dấu chấm và phần số sau dấu chấm.

Phần số trước dấu chấm được đọc tùy theo số đó có mấy chữ số. Ví dụ, số 123 sẽ được đọc là “one hundred twenty-three” (trong đó, “one hundred” tương đương với số 100, và “twenty-three” tương đương với số 23).

Phần số sau dấu chấm được đọc theo từng chữ số. Ví dụ, số 0.75 sẽ được đọc là “zero point seven five” (trong đó, “point” tương đương với dấu chấm, và “seven” và “five” là các chữ số sau dấu chấm).

Tuy nhiên, đối với một số số có cấu trúc đặc biệt, ta sẽ đọc chúng theo các quy tắc riêng. Ví dụ, số 100 sẽ được đọc là “one hundred” chứ không phải là “one zero zero”, số 1000 sẽ được đọc là “one thousand” chứ không phải là “one zero zero zero”.

Ngoài ra, khi đọc các số có chữ số lẻ sau dấu chấm, ta có thể thay thế chữ số lẻ bằng cách sử dụng các từ thay thế, ví dụ như “point five” thay cho “point five zero”.

Ví dụ:

 • 123: “one hundred twenty-three”
 • 0.75: “zero point seven five”
 • 1000: “one thousand”
 • 3.14159: “three point one four one five nine” (hoặc có thể đọc là “three point one four one, five nine”)

1.3. Đọc hỗn số

Để đọc một hỗn số trong tiếng Anh, bạn có thể làm như sau:

 • Đọc phần số nguyên trước dấu chấm: ví dụ, với hỗn số 2 1/3, bạn sẽ đọc “two”.
 • Đọc phần số phân số sau dấu chấm theo cách riêng: ví dụ, với hỗn số 2 1/3, bạn sẽ đọc “one third” cho phần 1/3.
 • Kết hợp phần số nguyên và phân số để đọc hoàn chỉnh: ví dụ, với hỗn số 2 1/3, bạn sẽ đọc “two and one third”.

Hoặc còn một cách khác nữa: với hỗn số 5 2/5, bạn sẽ đọc “five and two fifths”.

4. Cách đọc phân số trong trường hợp đặc biệt

Có một số trường hợp đặc biệt khi đọc phân số trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ và cách đọc tương ứng:

 • Phân số 1/2: one half (một nửa)
 • Phân số 1/3: one third (một phần ba)
 • Phân số 1/4: one fourth (một phần tư)
 • Phân số 1/5: one fifth (một phần năm)
 • Phân số 1/8: one eighth (một phần tám)
 • Phân số 1/10: one tenth (một phần mười)
 • Phân số 1/100: one hundredth (một phần trăm)

Các phân số khác có thể đọc bằng cách đọc số trên tử số và số trên mẫu số.

Ví dụ: Phân số 3/4 được đọc là “three fourths” (ba phần tư) và phân số 7/8 được đọc là “seven eighths” (bảy phần tám).

Cách đọc phân số trong trường hợp đặc biệt
Cách đọc phân số trong trường hợp đặc biệt

Xem thêm bài viết liên quan khác:

5. Bài tập áp dụng cách đọc phân số trong tiếng Anh

Để áp dụng cách đọc phân số trong tiếng Anh, bạn có thể thực hiện các bài tập sau:

Bài 1: Đọc và viết lại các phân số sau bằng tiếng Anh

 • 1/2
 • 3/4
 • 2/5
 • 5/8
 • 7/10

Bài 2: Đọc và viết lại các phân số sau dưới dạng số thập phân bằng tiếng Anh

 • 1/3
 • 2/3
 • 1/4
 • 3/5
 • 4/7

Bài 3: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn, sau đó đọc chúng bằng tiếng Anh

1/5, 3/4, 2/3, 4/5, 7/8

Bài 4: Tìm các phân số tương đương với các phân số sau, sau đó đọc chúng bằng tiếng Anh

 • 1/2
 • 2/3
 • 3/4
 • 4/5
 • 5/6

Đáp án

Bài 1:

 • 1/2: one half
 • 3/4: three fourths
 • 2/5: two fifths
 • 5/8: five eighths
 • 7/10: seven tenths

Bài 2:

 • 1/3: one third (0.333…)
 • 2/3: two thirds (0.666…)
 • 1/4: one fourth (0.25)
 • 3/5: three fifths (0.6)
 • 4/7: four sevenths (0.571…)

Bài 3:

 • 1/5: one fifth
 • 2/3: two thirds
 • 3/4: three fourths
 • 4/5: four fifths
 • 7/8: seven eighths

Bài 4:

 • 2/4: two fourths, one half
 • 4/6: four sixths, two thirds
 • 6/8: six eighths, three fourths
 • 8/10: eight tenths, four fifths
 • 10/12: ten twelfths, five sixths

Trên đây là những hướng dẫn và bài tập về cách đọc phân số trong tiếng Anh, hi vọng Học IELTS sẽ giúp ích cho việc học tập của các bạn. Việc luyện tập đọc phân số không chỉ giúp bạn nắm vững kiến thức mà còn giúp bạn cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh. Hãy thường xuyên luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Bình luận