Kiến thức về động từ ghép trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều động từ ghép (phrasal verbs) được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, đây cũng là một khía cạnh khó khăn trong việc học tiếng Anh vì các động từ ghép này thường không có nghĩa đúng đắn nếu chỉ dịch từng từ một.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tổng hợp lại kiến thức về động từ ghép.

1. Định nghĩa động từ ghép trong tiếng Anh

Định nghĩa động từ ghép trong tiếng Anh
Định nghĩa động từ ghép trong tiếng Anh

Động từ ghép (phrasal verbs) trong tiếng Anh là các động từ được tạo thành từ sự kết hợp giữa một động từ với một giới từ hoặc phó từ khác. Các phrasal verbs này thường được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày. Với cùng một động từ, chỉ cần thay đổi giới từ hoặc phó từ đi kèm, sẽ tạo ra các phrasal verbs khác nhau với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

2. Các cấu trúc về động từ ghép

Các cấu trúc về động từ ghép
Các cấu trúc về động từ ghép

Các cấu trúc về động từ ghép trong tiếng anh thì rất đa dạng và dưới đây là một số cấu trúc câu về động từ ghép phổ biến

2.1. Verb + Adverb

Cấu trúc Verb + Adverb là một trong những cấu trúc phổ biến của động từ ghép trong tiếng Anh. Cấu trúc này bao gồm một động từ và một phó từ, và được sử dụng để biểu thị một hành động hoặc tình trạng nào đó. 

Ví dụ

Give up (từ bỏ): She finally gave up smoking after years of trying.

Settle down (ổn định cuộc sống): After years of traveling, he decided to settle down and start a family.

Break down (hỏng): My car broke down on the way to work this morning.

2.2. Verb + Adverb + Object

Cấu trúc Verb + Adverb + Object là một trong những cấu trúc phổ biến khác của động từ ghép trong tiếng Anh. Cấu trúc này bao gồm một động từ, một phó từ, và một danh từ hoặc đại từ đóng vai trò là tân ngữ của động từ đó. Cấu trúc này được sử dụng để biểu thị một hành động hoặc tình trạng nào đó đối với một đối tượng cụ thể. 

Ví dụ

Turn on (bật): Can you turn on the light, please?

Take off (cởi): She took off her coat and hung it up in the closet.

Pick up (nhặt lên): I picked up the book that was lying on the table.

Put down (đặt xuống): He put down his coffee cup and grabbed his briefcase.

Xem thêm các bài viết khác:

2.3. Verb + Preposition + Object

Cấu trúc Verb + Preposition + Object là một trong những cấu trúc phổ biến khác của động từ ghép trong tiếng Anh. Cấu trúc này bao gồm một động từ, một giới từ, và một danh từ hoặc đại từ đóng vai trò là tân ngữ của động từ đó. Cấu trúc này được sử dụng để biểu thị một hành động hoặc tình trạng nào đó đối với một đối tượng cụ thể.

Ví dụ

Look for (tìm kiếm): I’m looking for my keys. Have you seen them?

Get on (lên): She got on the bus and found a seat near the front.

Go to (đi đến): We’re going to the movies tonight. Do you want to come with us?

2.4. Verb +Adverb + Preposition + Object

Cấu trúc Verb + Adverb + Preposition + Object là một trong những cấu trúc phổ biến khác của động từ ghép tiếng Anh. Cấu trúc này bao gồm một động từ, một phó từ, một giới từ, và một danh từ hoặc đại từ đóng vai trò là tân ngữ của động từ đó. Cấu trúc này được sử dụng để biểu thị một hành động hoặc tình trạng nào đó đối với một đối tượng cụ thể, với một mức độ hoặc phạm vi cụ thể. 

Ví dụ

Look up to (ngưỡng mộ): She has always looked up to her grandmother as a role model.

Run out of (hết cái gì đó): We ran out of milk this morning, so we had to go to the store.

Count on (tin tưởng): You can always count on your friends to be there for you when you need them.

3. Một số động từ ghép phổ biến trong tiếng Anh

Một số động từ ghép phổ biến trong tiếng Anh
Một số động từ ghép phổ biến trong tiếng Anh

Get along: hòa hợp

Take off: cất cánh

Put off: hoãn lại

Look up: tra cứu

Go out: đi ra ngoài

Bring up: đề cập đến

Run out: hết hàng

Turn off: tắt đi

Set up: thiết lập

Give up: từ bỏ

4. Cách học động từ ghép trong tiếng Anh

Để học động từ ghép trong tiếng Anh, có thể áp dụng các phương pháp sau:

Ghi chép: Hãy ghi chép lại các động từ ghép mà bạn gặp phải khi đọc hoặc nghe tiếng Anh. Ghi chép lại các ví dụ và cách sử dụng để bạn có thể hiểu rõ hơn cấu trúc và ý nghĩa của chúng.

Tập trung vào từng cặp động từ ghép: Thay vì cố gắng học một loạt các động từ ghép cùng lúc, hãy tập trung vào từng cặp động từ ghép. Tìm hiểu cách sử dụng và ý nghĩa của mỗi cặp động từ ghép, và luyện tập sử dụng chúng trong các câu.

Xem phim và đọc sách bằng tiếng Anh: Xem phim và đọc sách bằng tiếng Anh là một cách tuyệt vời để tiếp cận với các động từ ghép trong ngữ cảnh thực tế. Hãy chú ý đến các từ và cụm từ được sử dụng trong phim hoặc sách, và cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của chúng.

Luyện tập sử dụng động từ ghép trong các câu: Hãy luyện tập sử dụng các động từ ghép trong các câu. Bạn có thể tìm kiếm các bài tập trên mạng hoặc tự tạo ra các câu mẫu để luyện tập.

Xem thêm các bài viết khác:

Cách học động từ ghép trong tiếng Anh
Cách học động từ ghép trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, động từ ghép là một phần quan trọng của ngữ pháp và được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Hy vọng với những kiến thức mà Học IELTS chia sẻ có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học động từ ghép trong tiếng anh.

Bình luận