Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Describe an interesting old person you have met – Mẫu, từ vựng chi tiết

Bài viết dưới đây Học IELTS sẽ gợi ý cho bạn bài mẫu, một số từ vựng, cách trả lời Speaking part 3 của chủ đề “Describe an interesting old person you have met”. Cùng Học IELTS tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé!

1. Describe an interesting old person you have met

You should say:

 • Who this person was
 • When/where did you meet this person?
 • What you did
 • Explain why this person is interesting.
Describe an interesting old person you have met
Describe an interesting old person you have met

Bài mẫu:

When I went to my countryside, I had the pleasure of meeting an incredibly fascinating old person named Mr. Ha. 

Mr. Ha was 76 years old at the time I met him, and his vivacity for life and unique experiences left a lasting impression on me. He worked as a doctor at the local hospital. What made him particularly intriguing was the sheer diversity of his life experiences.

Mr. Ha spent most of his life traveling around the world. He visited many countries and each trip left an indelible mark in his memory. Listening to his travel stories is like turning the pages of an exciting adventure novel. He can speak three languages English, Chinese, and French. I found it impressive how easily he could switch from one language to another, often sharing foreign phrases and words with me.

Mr. Ha is also an avid reader and a self-taught historian. His home is a treasure trove of books on many different topics. He can engage in insightful conversations about history, science, and literature, providing valuable insights. I greatly appreciated his recommendations for books that expanded my horizons and deepened my love of learning.

Well, I have learned a lot since I met him. His passion for life, diverse experiences, and wisdom taught me that age should never limit our curiosity and enthusiasm for the world. Therefore, I think that we can continue to learn, explore, and connect with people of all ages because there is so much to learn from the rich tapestry of human experience.

2. Từ vựng describe an interesting old person you have met

Từ vựng describe an interesting old person you have met
Từ vựng describe an interesting old person you have met

Một số từ vựng hay có thể dùng cho chủ đề này:

 • Venerable (adj) – Có uy tín và kính trọng do tuổi tác hoặc kinh nghiệm.
 • Eccentric (adj) – Kỳ cục hoặc lập dị trong cách họ suy nghĩ và hành động.
 • Wise (adj) – Sáng suốt 
 • Engaging (adj) – Hấp dẫn và thú vị trong cách họ nói chuyện hoặc chia sẻ câu chuyện.
 • Inspirational (adj) – Đầy động viên và khích lệ,
 • Resilient (adj) – Kiên cường
 • Experienced (adj) – Có nhiều kinh nghiệm 
 • Articulate (adj) – Xuất sắc trong việc diễn đạt ý kiến và ý tưởng.
 • Knowledgeable (adj) – Có kiến thức 
 • Storyteller (n) – Người kể chuyện
 • Adventurous (adj) – Thích thám hiểm 
 • Curious (adj) – Tò mò và luôn muốn học hỏi và khám phá điều mới.
 • Open-minded (adj) – Tolerant và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến và quan điểm khác nhau.
 • Captivating (adj) – Lôi cuốn và hấp dẫn sự chú ý của người khác.

3. Câu trả lời mẫu describe an interesting old person you have met

3.1. Do you think old people and young people can share interests?

I think old people and young people can share their interests. With inspiration from the elderly, children can learn many new things and expand their knowledge. Elderly people have a lot of life experiences and knowledge that they can share with children. They can teach children about history, culture, and how to behave in life. They can also be confidants, listening and sharing with children. On the contrary, the elderly can also learn and feel youthfulness and dynamism from young people. Young people can teach old people about new trends, new technology, and creative ways of thinking. They can also bring the elderly joy and energy.

Bản dịch: Tôi nghĩ người già và người trẻ đều có thể chia sẻ sở thích của mình. Với nguồn cảm hứng từ người lớn, trẻ có thể học được nhiều điều mới, mở rộng kiến thức. Người cao tuổi có rất nhiều kinh nghiệm sống, kiến thức có thể chia sẻ với con cái. Họ có thể dạy trẻ về lịch sử, văn hóa và cách ứng xử trong cuộc sống. Họ cũng có thể là người bạn tâm tình, lắng nghe và chia sẻ với trẻ. Ngược lại, người cao tuổi cũng có thể học hỏi và cảm nhận được sự trẻ trung, năng động từ người trẻ. Người trẻ có thể dạy người già về xu hướng mới, công nghệ mới và cách suy nghĩ sáng tạo. Họ cũng có thể mang lại cho người già niềm vui và năng lượng.

3.2. What can old people teach young people?

Old people can teach young people many valuable things. They have experience and cultural traditions accumulated over many generations. Thanks to their wealth of experience, the elderly have the ability to convey moral values, compassion, and gratitude to the next generation. They can also share stories and memories of their youth to inspire and encourage young people to discover more about life.

Bản dịch: Người già có thể dạy cho những người trẻ nhiều điều quý báu. Họ có kinh nghiệm và truyền thống văn hóa tích lũy qua nhiều thế hệ. Nhờ vào sự giàu kinh nghiệm, người già có khả năng truyền đạt các giá trị đạo đức, lòng nhân ái và sự biết ơn đến thế hệ sau. Họ cũng có thể chia sẻ những câu chuyện và hồi ức của tuổi trẻ để truyền cảm hứng và khích lệ những người trẻ khám phá thêm về cuộc sống.

Câu trả lời mẫu describe an interesting old person you have met
Câu trả lời mẫu describe an interesting old person you have met

3.3. Are there benefits when one person develops interest in another person? If so, what are the reasons behind it?

There are many benefits to a person showing concern for others. First, this helps create social connections and interaction, which helps build strong relationships. Second, caring for others also helps us understand more about people and expand our perspective. Finally, this also creates conditions for learning and exchanging knowledge, helping to develop oneself and improve communication skills.

Bản dịch: Việc một người thể hiện sự quan tâm đến người khác có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, điều này giúp tạo ra sự kết nối và tương tác xã hội, giúp xây dựng những mối quan hệ vững chắc. Thứ hai, việc quan tâm đến những người khác cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm về con người và mở rộng cái nhìn của bản thân. Cuối cùng, việc này cũng tạo điều kiện để học hỏi và trao đổi kiến thức, giúp phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp.

Xem thêm các bài viết liên quan

4. Kết luận

Trên đây, Học IELTS đã cung cấp cho bạn bài mẫu và từ vựng liên quan tới chủ đề IELTS Speaking “Describe an interesting old person that you have met”. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn chinh phục đề này.

Bình luận