Cách sử dụng Either và Neither trong tiếng Anh

Cách sử dụng Either và Neither chắc không phải ai cũng biết mặc dù đã gặp rất nhiều lần. Đây là hai từ rất phổ biến trong tiếng Anh và thường được sử dụng khi muốn diễn đạt sự lựa chọn hoặc không lựa chọn. Cùng Học IELTS tìm hiểu sâu vò hai cụm từ này nhé!

1. Cách sử dụng Either và Neither trong tiếng Anh

Có lẽ với các bạn “mọt tiếng Anh” thì hay cụm từ Either và Neither không còn quá xa lạ đúng không nào? Vậy cùng đi vào chi tiết ngay nhé.

Cách sử dụng Either và Neither trong tiếng Anh
Cách sử dụng Either và Neither trong tiếng Anh

1.1. Cấu trúc Neither…Nor 

Cấu trúc của “neither…nor” là một cấu trúc so sánh hai vật, hai người hoặc hai sự việc, thể hiện sự phủ định hoàn toàn đối với cả hai điều được so sánh. Cụ thể, cấu trúc này được sử dụng để chỉ ra rằng không phải một điều gì đó cũng không phải điều kia.

Cấu trúc của “neither…nor” là: 

Neither + động từ/chủ ngữ + nor + động từ/chủ ngữ

Cấu trúc “Neither…nor” thường được sử dụng với cặp động từ, tính từ hoặc danh từ và được kết nối bằng từ “nor” để diễn tả rằng không một lựa chọn nào trong hai lựa chọn đó là đúng.

Cấu trúc Neither…Nor 
Cấu trúc Neither…Nor 

Ví dụ:

 • Neither Nam nor Huy is coming to the party. (Không ai trong John và Mary đến dự buổi tiệc.)
 • The car is neither red nor blue. (Chiếc xe không phải màu đỏ cũng không phải màu xanh.)
 • Neither the teacher nor the students were happy with the test results. (Giáo viên cũng như học sinh đều không hài lòng với kết quả bài kiểm tra.)

Lưu ý rằng “neither” thường được sử dụng với “nor” để hoàn thành cấu trúc “neither…nor”. Nếu muốn diễn đạt ý tương tự nhưng không sử dụng cấu trúc này, bạn có thể sử dụng “not…either”. 

Ví dụ: 

 • “John isn’t coming to the party, and Mary isn’t either.” (John không đến dự buổi tiệc, và Mary cũng không đến.)

1.2. Cấu trúc Either…or 

Cấu trúc “either…or” là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều hơn đó lựa chọn. Cấu trúc này thường được sử dụng để đưa ra hai tùy chọn và yêu cầu người nghe hoặc người đọc lựa chọn một trong hai lựa chọn đó.

Cấu trúc của “either…or” là: 

Either + động từ/chủ ngữ + or + động từ/chủ ngữ

Cấu trúc “either…or” thường được sử dụng với động từ, tính từ hoặc danh từ và được kết nối bằng từ “or”.

 Cấu trúc Either…or 
Cấu trúc Either…or 

Ví dụ:

 • You can either come with me or stay here alone. (Bạn có thể đi cùng tôi hoặc ở lại đây một mình.)
 • Either she’s telling the truth or she’s lying. (Cô ấy hoặc đang nói thật hoặc đang nói dối.)
 • We can either go to the beach or the mountains for our vacation. (Chúng ta có thể đi du lịch ở bãi biển hoặc ở núi cho kỳ nghỉ của chúng ta.)

Lưu ý rằng “either” thường được sử dụng với “or” để hoàn thành cấu trúc “either…or”. Nếu muốn diễn đạt ý tương tự nhưng không sử dụng cấu trúc này, bạn có thể sử dụng “one of” hoặc “whether…or”. 

Ví dụ: 

 • “You can come with me or stay here alone.” 
 • “You can choose one of these options: come with me or stay here alone.” 
 •  “I don’t know whether she’s telling the truth or lying.”

1.3. Cấu trúc Neither nor và Either or làm liên từ

Cả “neither…nor” và “either…or” đều có thể được sử dụng như các liên từ để kết nối các câu hoặc các cụm từ trong văn bản.

 • “Neither…nor” thường được sử dụng để diễn tả sự phủ định hoàn toàn về cả hai điều được so sánh. 
 • Ví dụ: Neither Tom nor Sarah likes spicy food, so we’ll have to choose a different restaurant. (Cả Tom và Sarah đều không thích đồ ăn cay, vì vậy chúng ta sẽ phải chọn một nhà hàng khác.)
 • “Either…or” thường được sử dụng để diễn tả sự lựa chọn giữa hai điều được so sánh. 
 • Ví dụ: You can either come to the party or stay at home, but you can’t do both. (Bạn có thể đến tiệc hoặc ở nhà, nhưng bạn không thể làm cả hai.)

Cả hai cấu trúc này đều có thể được sử dụng để kết nối các câu hoặc các cụm từ trong văn bản để tạo ra một luồng suy nghĩ liền mạch và truyền tải ý nghĩa rõ ràng cho độc giả.

1.4. Cấu trúc Neither và Either trong câu đảo ngữ

Khi sử dụng cấu trúc “neither…nor” và “either…or” trong câu đảo ngữ, chúng ta cần đảo ngữ lại vị trí của các thành phần trong câu, bắt đầu với từ “neither” hoặc “either”.

Ví dụ:

 1. Câu gốc: John neither drinks tea nor coffee.

          Câu đảo ngữ: Neither does John drink tea nor coffee.

 1. Câu gốc: I can either go to the concert or stay at home.

          Câu đảo ngữ: Either can I go to the concert or stay at home.

Chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc “neither…nor” và “either…or” trong câu đảo ngữ với các câu phủ định hoặc khẳng định:

 1. Câu gốc: Mary doesn’t like pizza, and neither does Tom.

          Câu đảo ngữ: Neither does Tom like pizza, and Mary doesn’t either.

 1. Câu gốc: I will either buy a new car or take the train.

          Câu đảo ngữ: Either will I buy a new car or take the train.

Trong các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng khi sử dụng cấu trúc “neither…nor” và “either…or” trong câu đảo ngữ, chúng ta cần đảo ngữ lại vị trí của từ “neither” hoặc “either” và thêm động từ “do” hoặc “does” trước chủ ngữ để tạo thành câu phủ định hoặc khẳng định.

Xem thêm các bài viết khác:

2. Bài tập hướng dẫn cách sử dụng cấu trúc Either và Neither

Exercise 1: Hoàn thành các câu sau với cấu trúc “either…or” hoặc “neither…nor”:

 1. ________ you come with us to the beach, ________ stay at home and watch TV.
 2. My sister can ________ play the piano ________ sing very well.
 3. I don’t like ________ coffee ________ tea.
 4. We can ________ go to the movies ________ go bowling tonight.
 5. ________ the cat ________ the dog will be able to come with us on vacation.

Exercise 2: Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc “neither…nor”:

 1. I don’t like coffee and I don’t like tea either.
 2. She can’t speak French and she can’t speak Spanish either.
 3. We didn’t buy the red car and we didn’t buy the blue car either.
 4. He doesn’t like pizza and he doesn’t like hamburgers either.
 5. They didn’t study for the math test and they didn’t study for the English test either.

Đáp án:

Exercise 1:

 1. Either you come with us to the beach, or you stay at home and watch TV.
 2. My sister can neither play the piano nor sing very well.
 3. I don’t like either coffee or tea.
 4. We can either go to the movies or go bowling tonight.
 5. Neither the cat nor the dog will be able to come with us on vacation.

Exercise 2: 

 1. I like neither coffee nor tea.
 2. She can speak neither French nor Spanish.
 3. We bought neither the red car nor the blue car.
 4. He likes neither pizza nor hamburgers.
 5. They studied for neither the math test nor the English test.

Cần lưu ý rằng khi hiểu sai cách sử dụng Either và Neither có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc sự khó hiểu trong giao tiếp. Do đó, nếu chưa quen thuộc với cấu trúc này, hãy luyện tập và thực hành nhiều hơn để sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin trong việc giao tiếp tiếng Anh. Truy cập ngay vào Học IELTS để tìm kiếm nhiều thông tin bổ ích bạn nhé!

Bình luận