Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cách phân biệt Each và Every trong tiếng anh cụ thể nhất

Khó khăn trong việc phân biệt Each và Every cũng là một trong những vấn đề mà nhiều bạn gặp phải khi học tiếng anh. Hiểu được khó khăn này, trong bài viết dưới đây Học IELTS xin chia sẻ đến bạn cách phân biệt Each và Every một cách chi tiết. Tham khảo ngay nhé!

1. Định nghĩa Each và Every trong tiếng Anh

Each thường sử dụng để chỉ một cái gì đó được chia thành các phần riêng biệt, và áp dụng cho từng phần đó một cách độc lập. 

 • Ví dụ: Each student must complete the assignment on their own (Mỗi học sinh phải hoàn thành bài tập độc lập).

Every thường được sử dụng để chỉ sự toàn diện, toàn bộ. 

 • Ví dụ: Every student in the class must complete the assignment (Tất cả các học sinh trong lớp phải hoàn thành bài tập).

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Each và Every có thể được sử dụng thay thế cho nhau. 

 • Ví dụ: “Each car in the lot needs to be washed” và “Every car in the lot needs to be washed” đều có nghĩa là “Mỗi chiếc xe trong bãi cần được rửa.”

Xem thêm các bài viết khác:

Cách phân biệt Each và Every trong tiếng anh cụ thể nhất
Cách phân biệt Each và Every trong tiếng anh cụ thể nhất

2. Phân biệt Each và Every trong tiếng Anh

Mặc dù Each và Every đều sử dụng để chỉ số lượng. Tuy nhiên, chúng vẫn có sự khác biệt nhất định trong cách dùng Each và Every như sau:

Đối với Each

2.1. Dùng với danh từ

Each sẽ đóng vai trò là Indefinite Pronoun để bổ sung nghĩa cho danh từ đằng sau nó. Lúc này, Each sẽ mang nghĩa của 1 đại từ số ít, các động từ theo sau đó sẽ được chia ở dạng số ít.

2.2. Kết hợp cùng Of + Cụm danh từ

Cấu trúc này nhằm nhấn mạnh cho sự độc lập, riêng biệt của từng đối tượng ở trong câu. Lưu ý, trong cụm danh từ của cấu trúc này phải có The hoặc những từ dùng để chỉ đại từ sở hữu như: his, her, my…

2.3. Đứng một mình

Đứng độc lập không cần danh từ theo sau. Lúc này, Each sẽ được dùng để thay thế cho 1 cụm danh từ được nhắc ở câu trước.

Đối với Every

2.4. Đứng cùng với danh từ

Được dùng như từ Each đã nhắc đến ở trên.

2.5. Kết hợp cùng đại từ không xác định ONE

Dùng để đề cập đến từng cá nhân trong một nhóm.

2.6. Kết hợp tạo thành cấu trúc Every one of

Cấu trúc này được dùng khi muốn nhấn mạnh ý nghĩa là từng cá nhân trong 1 nhóm nào đó.

Cách phân biệt Each và Every trong tiếng anh cụ thể nhất

Phân biệt Each và Every 

3. Sự khác nhau, cách phân biệt giữa Each và Every

Dưới đây là cách phân biệt chi tiết Each vs Every, chỉ ra được điểm khác nhau cơ bản giữa 2 từ này:

Each: 

 • Each dùng để chỉ các đối tượng/sự việc/ sự vật độc lập, rời rạc nhau.
 • Each có thể đứng 1 mình.
 • Each được dùng với số lượng nhỏ.
 • Each có thể được sử dụng cho 2 vật, 2 người.
 • Each không được phép sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên.

Every: 

 • Every dùng để chỉ các sự vật, sự việc như 1 nhóm.
 • Every không đứng một mình.
 • Every thường được dùng cho số lớn.
 • Every không thể dùng cho 2 vật, 2 người.
 • Every chỉ 1 việc xảy ra với tần suất thường xuyên.

Xem thêm các bài viết khác:

Cách phân biệt Each và Every trong tiếng anh cụ thể nhất

Sự khác nhau giữa Each và Every 

4. Bài tập phân biệt Each với Every

 • Bài tập thực hành với Each và Every 

1. Look! …. side of this box is the same length.

2. …. seat in the stadium was taken on the weekend.

3. There are six houses in this street ….. one has a chimney.

4. There’s a bus to my home …. 16 minutes.

5. The bride was wearing 5 rings – one on….finger.

6. The football team in my high school is playing well. They’ve won….game this session.

 • Đáp án:

1. Each 

2. Every 

3. Each 

4. Every 

5. Each 

6. Every

Trên đây là những chia sẻ liên quan đến cách phân biệt Each và Every trong tiếng Anh. Hy vọng Học IELTS có thể giúp bạn được nhiều trong cách vận dụng và luyện tập kiến thức này, để có hiệu quả cao trong quá trình học tập và sử dụng của mình.

Bình luận