Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Công thức No sooner: Cách sử dụng và bài tập

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng công thức No sooner trong tiếng Anh, một cấu trúc phổ biến để diễn tả hành động xảy ra ngay lập tức sau hành động khác, và các ví dụ minh họa để bạn dễ dàng hiểu và sử dụng cấu trúc này trong giao tiếp hàng ngày.

Cách sử dụng công thức No sooner
Cách sử dụng công thức No sooner

1. Cấu trúc No Sooner nghĩa là gì?

Cấu trúc No Sooner là một cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra ngay lập tức sau một hành động khác. Cụ thể, No Sooner được sử dụng để diễn tả một hành động bắt đầu xảy ra ngay sau khi hành động khác kết thúc.

2. Công thức No Sooner và cách dùng

2.1. Công thức No sooner

Công thức của cấu trúc No sooner là:

No sooner + auxiliary verb + subject + main verb + object + than

Hoặc đơn giản hơn là:

No sooner + subject + verb + object + than

Ví dụ:

 • No sooner had I finished my work than the phone rang. 

(Tôi vừa hoàn thành công việc thì điện thoại reo ngay)

 • No sooner did he wake up than he started exercising. 

(Anh ấy vừa thức dậy thì đã bắt đầu tập thể dục)

2.2. Cấu trúc đảo ngữ của No sooner

Cấu trúc đảo ngữ của No sooner là:

Hardly/Scarcely + had + subject + past participle + than

Hoặc:

Barely + had + subject + past participle + when

Ví dụ:

 • Hardly had I arrived at the airport when my flight was delayed. 

(Tôi vừa tới sân bay thì chuyến bay của tôi đã bị hoãn)

 • Scarcely had we finished our meal when the power went out. 

(Chúng tôi vừa ăn xong bữa ăn thì điện đã bị cắt)

2.3. Khi sử dụng cấu trúc No sooner ở quá khứ

Khi sử dụng No sooner ở quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ đơn của động từ.

Ví dụ:

 • No sooner had I left the house than it started raining. 

(Tôi vừa ra khỏi nhà thì trời bắt đầu mưa)

 • No sooner had they finished their dinner than they went to bed. 

(Họ vừa ăn xong bữa tối thì đã đi ngủ)

2.4. Khi sử dụng cấu trúc No sooner ở hiện tại

Khi sử dụng No sooner ở hiện tại, ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ:

 • No sooner have I started reading this book than I am already hooked. 

(Tôi vừa bắt đầu đọc quyển sách này thì đã bị cuốn hút)

 • No sooner has she finished her presentation than she receives a round of applause. (Cô ấy vừa kết thúc bài thuyết thì đã nhận được một tiếng vỗ tay nồng nhiệt)

Xem thêm các bài viết khác:

3. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc No Sooner

 • Cấu trúc No sooner thường được sử dụng với thì quá khứ đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành.
 • No sooner phải luôn đi kèm với than.
 • Trong câu đảo ngữ của No sooner, ta phải sử dụng auxiliary verb để hoàn thành câu.
 • No sooner được sử dụng để diễn tả sự kiện xảy ra ngay lập tức sau sự kiện khác.
 • Thường được sử dụng với các động từ chỉ thời gian như finish, start, leave, arrive.

4. Các cấu trúc trong tiếng Anh tương tự No Sooner

4.1. Cấu trúc “As soon as”

Cấu trúc As soon as được sử dụng để diễn tả sự kiện xảy ra ngay lập tức sau sự kiện khác, tương tự như No sooner.

Cách sử dụng cấu trúc As Soon As
Cách sử dụng cấu trúc As Soon As

Ví dụ:

 • As soon as I finish my work, I will meet you. 

(Ngay sau khi tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ gặp bạn)

 • As soon as he wakes up, he starts exercising. 

(Ngay khi anh ấy thức dậy, anh ấy bắt đầu tập thể dục)

4.2. Cấu trúc với Hardly/Scarcely

Cấu trúc với Hardly/Scarcely được sử dụng để diễn tả sự kiện xảy ra ngay lập tức sau sự kiện khác, tương tự như No sooner.

Ví dụ:

 • Hardly had I arrived at the airport when my flight was canceled.

 (Tôi vừa tới sân bay thì chuyến bay của tôi đã bị hủy bỏ)

 • Scarcely had we finished our meal when the waiter brought us the bill. 

(Chúng tôi vừa ăn xong bữa ăn thì nhân viên phục vụ đã mang hóa đơn đến)

Cấu trúc câu đảo ngữ khác dễ gây nhầm lẫn với cấu trúc No Sooner
Cấu trúc câu đảo ngữ khác dễ gây nhầm lẫn với cấu trúc No Sooner

5. Một số cấu trúc câu đảo ngữ khác dễ gây nhầm lẫn với cấu trúc No Sooner

5.1. Cấu trúc đảo ngữ với “Not until”

Cấu trúc đảo ngữ với Not until được sử dụng để diễn tả sự kiện chỉ xảy ra sau khi một sự kiện khác kết thúc.

Ví dụ:

 • Not until I finished my work did I go to bed. 

(Chỉ khi tôi đã hoàn thành công việc thì tôi đi ngủ)

 • Not until she had received the payment did she send the package.

 (Chỉ khi cô ấy đã nhận được thanh toán thì cô ấy mới gửi hàng)

Trong cả hai ví dụ trên, cấu trúc đảo ngữ với “not until” được sử dụng để diễn tả một hành động chỉ xảy ra sau khi một điều kiện khác được đáp ứng. 

Điều kiện này được đặt ở phía trước mệnh đề chính và thường được diễn tả bằng một trạng từ phủ định như “not”.

Ví dụ đầu tiên cho thấy tôi chỉ đi ngủ sau khi đã hoàn thành công việc của mình. 

Trong khi đó, ví dụ thứ hai cho thấy cô ấy chỉ gửi hàng sau khi đã nhận được thanh toán.

Cả hai ví dụ đều sử dụng cấu trúc đảo ngữ để làm nổi bật điều kiện cần thiết để hành động tiếp theo được thực hiện.

Bài tập về cấu trúc No Sooner
Bài tập về cấu trúc No Sooner

5.2 Cấu trúc đảo ngữ với “Not Only”

Cấu trúc đảo ngữ với “Not Only” được sử dụng để tạo ra sự thay đổi trong cấu trúc câu và giúp tăng tính linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ. Cấu trúc đảo ngữ này được sử dụng để nhấn mạnh hai điều cùng xảy ra hoặc để so sánh hai sự việc.

Cấu trúc đảo ngữ với “Not Only” như sau:

Not only + trợ động từ + chủ ngữ + động từ, mà còn + chủ ngữ + động từ

Ví dụ:

 • Not only did I finish my homework, but I also cleaned the house.

(Không chỉ tôi hoàn thành bài tập về nhà mà tôi còn dọn dẹp nhà cửa)

 • Not only does she play the piano well, but she also sings beautifully.

(Không chỉ cô ấy chơi đàn piano giỏi mà cô ấy còn hát hay)

 • Not only will we save money, but we will also help the environment by using reusable bags.

(Không chỉ chúng tôi tiết kiệm tiền mà chúng tôi còn giúp bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng túi tái sử dụng)

Lưu ý rằng, sau “Not only” phải đi kèm với trợ động từ và động từ ở dạng chia đúng với thời gian của câu. Ngoài ra, “Not only” cần phải được đặt đúng vị trí để câu trở nên logic và dễ hiểu.

6. Bài tập về cấu trúc No sooner kèm đáp án

Đây là bài tập về cấu trúc No sooner kèm đáp án:

I. Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng cấu trúc No sooner thích hợp:

___________ she left the room, I remembered something important.

=> No sooner had she left the room, I remembered something important.

___________ we sat down, the waiter brought the menu.

=> No sooner had we sat down, the waiter brought the menu.

___________ he arrived home, he received a phone call.

=> No sooner had he arrived home, he received a phone call.

___________ the teacher started the lesson, the students became attentive.

=> No sooner had the teacher started the lesson, the students became attentive.

___________ I woke up, I realized it was already noon.

=> No sooner had I woken up, I realized it was already noon.

II. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc No sooner:

the movie / begun / had / no sooner / the lights dimmed / than

=> No sooner had the lights dimmed than the movie begun.

the train / the station / arrived / had / no sooner / than / left

=> No sooner had the train arrived at the station than it left.

he / the door / opened / had / no sooner / than / the phone rang

=> No sooner had he opened the door than the phone rang.

the game / started / had / no sooner / than / the rain began

=> No sooner had the game started than the rain began.

she / received / payment / the package / had / no sooner / than / sent

=> No sooner had she received the payment than she sent the package.

III. Hoàn thành câu sử dụng cấu trúc No sooner:

 1. No sooner had I left the house…

=> No sooner had I left the house than it started to rain.

 1. No sooner had we finished dinner…

=> No sooner had we finished dinner than the power went out.

 1. No sooner had he turned off his computer…

=> No sooner had he turned off his computer than he received a message.

 1. No sooner had they started the game…

=> No sooner had they started the game than it began to snow.

 1. No sooner had she arrived at the office…

=> No sooner had she arrived at the office than she realized she had left her phone at home.

Xem thêm các bài tập khác:

Như vậy, cấu trúc ‘no sooner’ là một phương tiện rất hữu ích để thể hiện sự liên kết giữa các hành động trong tiếng Anh. Hy vọng với bài viết này, Học IELTS có thể giúp bạn nắm  được cách sử dụng cấu trúc này và có thêm nhiều kỹ năng để sử dụng trong việc giao tiếp hàng ngày. 

Bình luận