Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

30 danh từ không đếm được mà bạn chắc chắn phải biết

Danh từ không đếm được đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho ngôn ngữ trở nên tự nhiên và trôi chảy hơn. Chúng ta không thể đếm hoặc xác định một cách chính xác số lượng của các danh từ này nhưng vẫn thể hiện ý nghĩa về một lượng không xác định. Bài viết này Học IELTS sẽ giới thiệu 30 danh từ không đếm được thông dụng trong tiếng Anh cùng với các ví dụ minh họa.

1. Danh từ không đếm được

Danh từ không đếm được là những từ chỉ vật thể, khối lượng hoặc chất liệu không thể đếm được bằng số lượng cụ thể. Chúng ta không thể sử dụng “a” hoặc “an” trước danh từ không đếm được .

Ví dụ:

 • Sugar (đường)
 • Water (nước)
 • Rice (gạo)
 • Money (tiền)
 • Air (không khí)
 • Love (tình yêu)

Các danh từ không đếm được này rất quan trọng trong tiếng Anh, bạn cần phải biết để sử dụng chúng đúng cách trong giao tiếp hàng ngày.

2. 30 danh từ không đếm được

Danh sách sau đây là 30 danh từ không đếm được phổ biến nhất:

 • Advice (lời khuyên)
 • Information (thông tin)
 • News (tin tức)
 • Furniture (đồ nội thất)
 • Equipment (thiết bị)
 • Luggage (hành lý)
 • Traffic (giao thông)
 • Clothing (quần áo)
 • Work (công việc)
 • Money (tiền)
 • Food (thức ăn)
 • Music (âm nhạc)
 • Weather (thời tiết).
 • Love (tình yêu)
 • Education (giáo dục)
 • Hair (tóc)
 • Traffic jam (tắc đường)
 • Homework (bài tập về nhà)
 • Jewelry (trang sức)
 • Poetry (thơ ca)
 • Knowledge (kiến thức)
 • Water (nước)
 • Accommodation (chỗ ở)
 • Sunlight (ánh nắng)
 • Air (không khí)
 • Time (thời gian)
 • Sugar (đường)
 • Rice (gạo)
 • Tea (trà)
 • Weather (thời tiết)

Xem thêm các bài viết liên quan

3. Quy tắc khi sử dụng danh từ không đếm được

Khi sử dụng danh từ không đếm được trong tiếng Anh, bạn cần phải nhớ một số quy tắc sau:

 • Không sử dụng “a” hoặc “an” trước danh từ không đếm được.
 • Danh từ không đếm được chỉ ở dạng số ít.
 • Sử dụng các đại từ bất định “some”, “any”, “no”và “much” hoặc “many” để mô tả số lượng của danh từ không đếm được.
 • Sử dụng các tính từ không đếm được để bổ sung cho danh từ không đếm được.

4. Lưu ý khi sử dụng

Ngoài những quy tắc trên, bạn cần phải lưu ý thêm một số điều sau:

 • Trong trường hợp đặc biệt, danh từ không đếm được có thể được sử dụng như danh từ đếm được. Ví dụ: a glass of water (một cốc nước), a cup of tea (một tách trà).
 • Các danh từ không đếm được có thể được sử dụng dưới dạng đại từ trong tiếng Anh. Ví dụ: I need some advice (tôi cần một số lời khuyên).
 • Khi sử dụng tính từ không đếm được với danh từ không đếm được, chúng ta sẽ sử dụng “much” hơn là “many”. Ví dụ: much water (nhiều nước) thay vì many water.

5. Bài tập về 30 danh từ không đếm được

Bây giờ, hãy thử kiểm tra kiến ​​thức của bạn về 30 danh từ không đếm được bằng cách hoàn thành các câu sau:

 • Can you give me some___ about how to cook a good meal? (advice)
 • I need to buy some _ for our new house. (furniture)
 • Do you have any _ about what happened yesterday? (information)
 • She has a lot of _ in this assignment. (knowledge)

Tham khảo các bài viết liên quan khác

6. Kết luận

Trong tiếng Anh, danh từ không đếm được rất quan trọng và phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Chúng ta cần phải biết những danh từ này để sử dụng chúng một cách chính xác.Qua bài viết này, Học IELTS hi vọng bạn sẽ hiểu và áp dụng vào bài tập.

Bình luận