Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Sự khác nhau giữa Learn và Study trong tiếng Anh

“Learn” và “Study” là động từ và cùng có nghĩa tiếng Việt là “học”. Tuy nhiên, bản chất của hai động từ này là khác nhau. Vậy bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa learn và study chưa? Nếu chưa, hãy tìm kiếm sự khác nhau của hai động từ này dưới bài viết dưới đây nhé.

1. Learn

Learn theo định nghĩa từ Oxford Learners Dictionary: gain knowledge, and skills by studying, practicing, being taught or experiencing something

Định nghĩa về Learn
Định nghĩa về Learn
 • “Learn” được giải thích bằng việc học một cách tự nhiên và thấm dần vào nhận thức mà không phải nỗ lực.

Ví dụ: A child learns to speak and listen from their parents (Đứa trẻ học nói và nghe từ cha mẹ chúng)

 • “Learn” còn là việc học hỏi thấy bạn hiểu, thấm nhuần và rút ra được kiến thức và kỹ năng cho bản thân.

Ví dụ: Learn to ride a bike, learn to play guitar, learn to make money.

2. Study

Study theo định nghĩa từ Oxford Learners Dictionary:  to spend time learning about a subject by reading, going to college

 • Study được hiểu là hành động thiên về nhiều việc về việc bạn nỗ lực ghi nhớ, học thuộc một loại kiến thức gì đó. Chính vì thế study được sử dụng phổ biến khi bạn ở trường “at school”

Ví dụ:  I study English grammar to learn it. (Tôi học thuộc ngữ pháp tiếng Anh để hiểu, dùng được nó).

3. Phân biệt sự khác nhau giữa learn và study

Vấn đề khiến nhiều bạn dễ nhầm lẫn giữa hai từ “learn” và “study” đều mang nghĩa là “học”. Tuy nhiên, hai từ này có những đặc điểm khác nhau là:

Phân biệt sự khác nhau giữa learn và study
Phân biệt sự khác nhau giữa learn và study
 • Study là học bằng cách đọc và ghi nhớ
 • Learn còn có nghĩa là “hiểu” và là rút được kiến thức, kỹ năng qua sự trải nghiệm.

Ví dụ

 • I study very hard to prepare for the exam 

(Tôi đã học rất chăm chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra)

 • I learned a lot of knowledge and experience through the subjects in school

(Tôi đã học được rất nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm thông qua các môn học ở trường.)

 • Jennie has been studying English for over a year but she still cannot

(Jennie đã học tiếng Anh hơn một năm nhưng cô ấy vẫn chưa thể giao tiếp được)

 • Jennie have learned English while living with native speakers

(Jennie đã học tiếng Anh khi sống với người bản xứ)

4. Bài tập phân biệt Learn và Study

Cùng làm một bài tập nhỏ dưới đây để xem rằng bản thân đã biết phân biệt sự khác nhau giữa Learn và Study chưa nhé.

Chọn đáp án đúng trong câu dưới đây:

 1. Jenny has to stay home to (study / learn) for the exam this Monday
 2. I soon (studied/learned) that the best way is to make a new friend is smiling.
 3. Have you ever thought of (studying / learning) to become a docter?
 4. When you (study / learn) for an exam, don’t do it all in one night.
 5. So, what was (studied / learned) from this mistake?
 6. Peter can (study / learn) a lot from reading books.
 7. I spend all night (studying / learning) how to sing a song.

Đáp án

 1. study
 2. learned
 3. study
 4. study
 5. Learned
 6. learn
 7. learning

Xem thêm các bài viết khác:

Hy vọng qua bài viết này của Học IELTS, bạn đã có thể nhận biết được sự khác nhau giữa learn và study. Để để đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh, bạn phải cũng cố rất nhiều từ vựng và ngữ pháp và hãy nhớ luyện tập thường xuyên để ghi nhớ kiến thức được lâu nhất nhé.

Bình luận