Banner Back to School

Of Which là gì? Định nghĩa và Các từ đồng nghĩa

Trong tiếng Anh, Which là một đại từ quan hệ được sử dụng khá nhiều, nhằm thay thế cho các thành phần câu. Bên cạnh đó, Which còn kết hợp được với nhiều giới từ để cho ra ngữ nghĩa và cách dùng khác, một trong số đó là Of which. Vậy Of Which là gì? Cách dùng như thế nào? Cùng Học IELTS tìm hiểu ngay nhé.

1. Sơ lược về đại từ Which

Which là một trong những phó từ trong tiếng Anh, thường đứng đầu trong câu hỏi. Được dùng để hỏi khi ta ở giữa các sự lựa chọn, một bên là người và một bên là vật.

Ex: Which book do you prefer? (Bạn thích cái bút nào hơn vậy?)

Which là đại từ quan hệ, tạm dịch sang tiếng Việt thì được hiểu là “cái mà”.

Ex: Which of you can pick me up at school? (Ai có trong số các bạn có thể đưa tôi đến trường?)
The book which I borrow from library yesterday (Cuốn sách mà tôi mượn từ thư viện ngày hôm qua)

Ngoài ra, có một số từ đồng nghĩa với which mà bạn cần lưu ý: Which = Whichever = Whichsoever: “cái mà”, “người nào mà”.

Ex: You can take whichever of the pens you want. (Trong số mấy chiếc bút đó) bạn có thể lấy bất kỳ cái bút nào mình muốn.

Sơ lược về đại từ Which
Sơ lược về đại từ Which

2. Vậy of which là gì?

Of which là sự kết hợp giữa giới từ và đại từ quan hệ, of which thường được sử dụng trong mệnh đề quan hệ. Mang ý nghĩa “là mà…”

Of which có thể đứng sau các từ ở dạng so sánh hơn nhất, hoặc đứng sau các từ chỉ số lượng như all (tất cả), both (cả), each (mỗi), many (nhiều), most (nhiều nhất), part (một phần), some (nhiều)…

Of which đứng trước hoặc sau danh từ, với điều kiện danh từ đó phải có mạo từ THE để chỉ vật.

Ex: Mika enjoys this city. Its landscape is wonderful. ( Mika thích thành phố này. Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời)

=> Mika enjoys this city, of which the landscape is wonderful. (Mika thích thành phố này nơi mà có phong cảnh thật tuyệt vời)

Of Which là gì?
Of Which là gì?

Xem thêm các bài viết khác:

3. Một số từ tạo thành với which khác

Bên cạnh Of which thì which còn đi cùng với một số giới từ khác sau đây:

3.1. In Which

  • In which đồng nghĩa với WHERE. 
  • Có nghĩa là “nơi mà…”
  • Là cụm từ chỉ nơi chốn, thường được dùng để tránh kết thúc một câu với giới từ. 
  • In which đứng sau danh từ, thường được dùng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ.

Ex: Suzan lives in that house. (Suzan đang sống trong ngôi nhà kia),

➔ That is the house in which Suzan lives. (Kia là ngôi nhà, nơi mà Suzan đang sống)

3.2. For Which

  • For which có ý nghĩa tương đương với Why .
  • Có nghĩa là “theo đó”. For which biểu thị lý do, nguyên nhân dẫn tới một sự việc, một hành động nào đó.

Ex: I don’t know the reason why he yelled at us last evening = I don’t know  the reason for which he yelled at us last evening. (Tôi không biết lý do tại sao anh ấy hét lên với chúng tôi tối qua.)

3.3. On Which

  • On which đồng nghĩa với WHEN.
  • Được dịch là “trên đó, trong thời gian mà…” 
  • Là cụm từ chỉ thời gian, thường được dùng để giới thiệu một mệnh đề quan hệ chỉ thời gian.

Ex: Saturday is the day on which my parents get off. (Thứ bảy là ngày mà bố mẹ tôi được nghỉ.)

Các cụm từ khác đi với Which
Các cụm từ khác đi với Which

Mong rằng qua bài viết này, đọc giả của Học IELTS có thể hiểu được Of which là gì. Hãy đón xem các biết viết khác tại đây nhé!

Bình luận