Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Câu điều kiện loại 0 là gì? Công thức và cách dùng đầy đủ nhất

Câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh là cấu trúc ngữ pháp cơ bản và được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống. Hãy cùng Học IELTS tìm hiểu về cấu trúc câu điều kiện loại 0 kỹ hơn trong bài học ngày hôm nay nhé!

Câu điều kiện loại 0 là gì? Công thức và cách dùng đầy đủ nhất
Câu điều kiện loại 0 là gì? Công thức và cách dùng đầy đủ nhất

1. Khái niệm câu điều kiện loại 0

Câu Điều kiện được dùng để nêu ra giả thiết rằng khi một sự việc, tình huống bất kỳ có thể xảy ra hoặc không xảy ra thì sẽ kéo theo sau đó một kết quả nào đó.

Vậy còn câu điều kiện loại 0 là gì? Đó là câu điều kiện dùng để nói về một sự thật hiển nhiên. Thường mang tính khoa học, chân lý hoặc dùng để diễn tả một thói quen sẽ xảy ra khi điều kiện được đề cập tới xảy ra trước.

Ex: If you heat ice, it melts 🡪 Nếu bạn làm nóng viên đá lạnh, nó sẽ tan chảy. Đây là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống mà mang tính khoa học.

Khái niệm câu điều kiện loại 0
Khái niệm câu điều kiện loại 0

2. Công thức câu điều kiện loại 0

Công thức câu điều kiện loại 0
Công thức câu điều kiện loại 0

Điểm đặc biệt khác của công thức điều kiện loại 0 này chính là việc cả 2 vế của nó đều có động từ được chia ở hiện tại đơn. Bên cạnh đó, mệnh đề điều kiện (if) có thể đứng ở vị trí vế đầu hoặc vế sau của câu đều được.

Xem thêm các bài viết liên quan khác:

3. Cách dùng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Cách sử dụng câu điều kiện loại 0:

 • Dùng cho lời yêu cầu, nhờ vả, giúp đỡ hoặc nhắn nhủ một điều gì đó. Ví dụ câu điều kiện loại 0:

Ex: If you go to kitchen, bring me some snack 🡪 Nếu bạn vào bếp, hãy lấy giúp tôi một ít đồ ăn vặt.

 • Dùng để diễn tả một thói quen, hành động hoặc sự việc xảy ra thường xuyên.

Ex: I usually walk in park in the morning if the weather is good. 🡪 Tôi thường đi bộ trong công viên vào buổi sáng nếu thời tiết tốt.

4. Bài tập câu điều kiện loại 0

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc phù hợp

1. If I ………… (feel) hard to sleep, I ………… (drink) coffee before sleeping.

2. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.

3. My boy (pass) ____ his exams if he (work) ____ hard.

4. If it (rain) ____, you (get) ____ wet.

5. If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.

6. Mike (cycle) ____ to work if the weather is nice.

7. If they (watch) ____ tv, they (enjoy) ____ a lot.

8. She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.

9. A child …… (not grow) up well, if you …… (not feed) him or her properly.

10. If a stranger …… (touch) my dog, he …… (bark) immediately. 

Bài tập 2: Đặt câu điều kiện loại 0 với các từ gợi ý cho sẵn

 1. The children / play / sport / they / get / overweight
 2. It / not / matter / you / be / late
 3. I / go / school / late / my teacher / punish / me
 4. Your dog / stand / up / you / say / “stand”?
 5. Laura / feel / depressed / it / cola

Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc dạng Câu điều kiện loại 0

 1. If you (go)_____to school fully, you (understand)_____the lesson.
 2. If she (not, eat)______, she (be)_____ hungry.
 3. If you (have)______ any trouble, please (telephone)__________number 115.
 4. If we (be)_________ cold, we (shiver)__________.
 5. If there (be)_______ no water, life (not, exist)_________.

Đáp án

Bài tập 1:

1. feel – drink

2. eat – get

3. passes – works

4. rains – get

5. ages

6. cycles 

7. watch – enjoy

8. buys – goes

9.  doesn’t grow – don’t feed

10. touches – barks 

Bài tập 2:

1.If the children don’t play sport, they get overweight

2.It is not matter if you are late.

3.If I go to school late, my teacher punishes me.

4.Does your dog stand up if you say “stand”?

5.Laura feels depressed if it is cold.

Bài tập 3:

1.go/understand

2.doesn’t eat/is

3.have/telephone

4.are/shiver

5.is/doesn’t exist

Xem thêm bài tập liên quan:

Với những kiến thức bổ ích ngắn gọn phía trên về câu điều kiện loại 0 kèm ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng sát thực tiễn. Học IELTS hy vọng bạn đã có trải nghiệm học tập thật bổ ích ngày hôm nay nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc xoay quanh vấn đề học tiếng Anh thì hãy cho Học IELTS biết ngay nhé!

Bình luận