Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017

Để có thể ôn tập sát sao hơn, và có cái nhìn thực tế hơn với Phần Writing Task 2 trong bài thi IELTS, bạn hãy cùng Học IELTS xem qua đề thi thực tế của năm 2017 cũng như cấu trúc viết bài sao cho đạt được điểm cao nhất nhé!

1. Đề bài

Schools are no longer necessary because children can get information available through the Internet and thus they can study well at home. To what extent do you agree or disagree with this statement?

IELTS WRITING TASK 2 – 02/12/2017

Dịch đề: Các trường học không còn cần thiết nữa vì trẻ em có thể có được rất nhiều thông tin có sẵn thông qua Internet và họ cũng có thể học tập ở nhà. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

2. Topic analysis

  • Category – Thể loại đề: Agreement/ Disagreement (Đồng ý quan điểm/ Bất đồng quan điểm).
  • View – Quan điểm: Nhà trường không còn cần thiết nữa do trẻ có thể học tốt ngay tại nhà nhờ tiếp cận thông tin trên mạng Internet.
  • Brainstorming/ Idea generation – Chuẩn bị ý lập luận.
Brainstoming trước khi viết bài
Brainstoming trước khi viết bài

2.1. Nếu Agree

Children can access many websites specializing in education => Can learn the theory of & do exercises for all official grade-based subjects taught in primary & secondary school, such as math, physics, chemistry, literature, biology, history, geography, etc. (Trẻ có thể tiếp cận nhiều trang web chuyên về giáo dục => Học được lý thuyết & làm bài tập của tất cả những môn chính thống theo từng cấp lớp trong trường tiểu học & trung học, như toán, lý, hóa, văn, sinh, sử, địa,…).

Children can participate in many online forums that share a lot of additional information for school subjects => Learn various problem-solving skills that are eye-opening (Trẻ có thể tham gia nhiều diễn đàn trên mạng chia sẻ thông tin bổ sung cho các môn học => Học được kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp trẻ mở rộng tầm mắt).

Children can flexibly study & play games online => Relieve stress & feel interested in learning activity (Trẻ có thể linh động vừa học trên mạng vừa chơi game trực tuyến => Giảm stress & có hứng thú trong học tập).

Children can acquire self-study skills => Develop skills for living independently & the lifelong learning habit (Trẻ học được kỹ năng tự học => Hình thành kỹ năng sống tự lập & thói quen tự học suốt đời).

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017
Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017

2.2. Nếu disagree

Most children are overwhelmed & confused with the huge amount of information online => need school teachers to help select reliable sources (Đa phần trẻ bị choáng ngợp & lúng túng trước lượng thông tin khổng lồ trên mạng => Cần có thầy cô hướng dẫn chọn lọc những nguồn thông tin đáng tin cậy).

Most parents are too busy to closely monitor their children => Cannot guide their children in home self-study (Đa phần phụ huynh không có thời gian theo sát trẻ => Không thể hướng dẫn trẻ cách tự học tại nhà).

Most children tend to be addicted to online games => Cannot concentrate on learning effectively (Đa phần trẻ mê chơi game trực tuyến => Không thể tập trung học hiệu quả).

Children are exposed to numerous risks online => Adult films & stories, violence, cybercrime, etc. (Trẻ gặp phải vô vàn rủi ro trên mạng => Phim & truyện người lớn, bạo lực, tội phạm,…).

Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017
Tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017

Note: Bạn có thể chọn 1 trong 5 directions sau:

  1. Totally agree: Hoàn toàn đồng ý.
  2. Totally disagree: Hoàn toàn không đồng ý.
  3. Agree more than disagree: Đồng ý nhiều hơn không đồng ý.
  4. Disagree more than agree: Không đồng ý nhiều hơn đồng ý
  5. 50:50 (Agreement = disagreement): Đồng ý và không đồng ý.

Quick decision making (Quyết định nhanh): Chọn cách tiếp cận thiên về bất đồng (disagree more than agree).

Xem thêm các bài viết khác:

3. Sample essay

Bên dưới là bài mẫu đã được chuẩn hóa, bạn có thể tham khảo theo:

It has recently been argued that schools no longer play an indispensable educational role as children can conduct successful Internet-based self-study in the home. Truth be told, I find this view unconvincing.

On the face of it, children today can certainly receive a great amount of information on the Internet whenever they wish to learn new things at home.

Since the advent of the World Wide Web, it has undeniably been easy for everyone, kids included, to undergo eye – opening experiences when they get online. Never in human history has there been such great access to so much information just with a click of the mouse.

However, it does not mean that all children using the Internet are able to teach themselves efficiently without school teachers.

Arguably, the vast majority of kids are actually in need of professional guidance from educators in how to select quality sources of information from the ocean of websites and how to get the best out of them.

More seriously, at a young age, most children are likely to be distracted from healthy learning activities by a wide variety of unhealthy online games, not to mention the harmful effects of adult materials in the virtual world that suddenly pop up on the computer screen while children are using the Internet.

Therefore, it could be said that children’s Internet use is one thing but learning effectively from its information sources is another.

In conclusion, despite children’s Internet access in today’s context, I hold the belief that schools still are, and will forever be, of the utmost importance in bringing academic success to children.

-266 words –

Vocabulary:

Indispensable: Extremely important/ Necessary: Không thể thiếu.

At home: In the home: Ở nhà.

On the face of it: Superficially: Thoạt nhìn/ nhìn bề ngoài.

Advent: Appearance/ birth: Sự xuất hiện / sự ra đời.

Undeniably: Indisputably/ unquestionably: Không thể phủ nhận.

Eye-opening experiences: Những trải nghiệm mở rộng tầm mắt.

Not to mention X: Đó là chưa nói đến X.

In today’s context: In today’s world/ in modern-day society: Trong bối cảnh hiện nay.

4. Some structures

Sau đây là một vài cấu trúc bạn có thể sử dụng với đề bài trên:

To conduct successful Internet-based self-study: To teach oneself successfully based on the Internet (Tự học thành công nhờ vào mạng Internet).

I find this view unconvincing: I am not convinced by this view/ I find it hard to agree with this view (Tôi khó mà đồng ý với quan điểm này).

Everyone, kids included: everyone, including kids (Mọi người, trong đó có trẻ em).

Never in human history has there been such great access: there has never been such great access in human history (Trước giờ trong lịch sử nhân loại chưa từng có sự tiếp cận tuyệt vời đến thế).

Note: Cấu trúc đảo ngữ – Inversion:

X is in need of Y = X needs Y (X cần Y).

X is one thing, but Y is another = X là 1 chuyện, còn Y thì lại là chuyện khác.

Học IELTS hy vọng tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 năm 2017 sẽ giúp ích cho việc luyện thi IELTS của bạn. Chúc các bạn sẽ học thật tốt và đạt được band điểm mà mình mong muốn nhé!

Bình luận