Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bật mí cách phân biệt Must và Have to một cách chính xác nhất 

Cấu trúc Must là một cấu trúc được dùng khá phổ biến trong các đề thi tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều thí sinh vẫn thường nhầm lẫn về cách sử dụng Must và Have to nên hay chọn sai đáp án ở các câu này. Nếu bạn vẫn chưa thể xác định được must và have to khác nhau như thế nào thì có thể tham khảo bài viết dưới đây. Bài viết sẽ bật mí cách phân biệt Must và Have to một cách chính xác nhất. 

1. Must có nghĩa là gì?

Must là một động từ khiếm khuyết (model verb) có ý nghĩa phải làm gì đó hoặc nói đến một điều gì đó có tính bắt buộc, nghĩa vụ hoặc một mệnh lệnh cần phải thực hiện. Bởi vì Must là một model verb nên có chức năng bổ nghĩa cho động từ chính trong câu. Bên cạnh đó, must còn đóng vai trò là một danh từ với ý nghĩa một điều bắt buộc cần phải làm. 

Ví dụ: 

Jane must report to the manager after completing the task. (Jane phải báo cáo với quản lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ.) 

Must có nghĩa là gì?
Must có nghĩa là gì?

1.1. Cấu trúc must trong tiếng Anh

Cấu trúc Must trong tiếng Anh được sử dụng cụ thể như sau: 

 • Thể khẳng định:
Must + V (nguyên mẫu)
 • Thể phủ định: 
Must not/mustn’t + V (nguyên mẫu)

Ví dụ: 

 • He has to pick up his daughter at 12:30 am. (Anh ấy phải đón con gái lúc 12h sáng.) 
 • She must not turn right when the light is red. (Cô ấy không được rẽ phải khi đèn đỏ.)

1.2. Sử dụng cấu trúc must trong tiếng Anh như thế nào?

Must là một mode verb được sử dụng để thể hiện ý nghĩa phải làm gì đó nhưng có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng cấu trúc Must trong tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo: 

 • Nói về điều bắt buộc phải làm, không thể làm trong hiện tại hoặc tương lai. 

Ví dụ: He must check the quality of the goods before importing. (Anh ấy phải kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập hàng.) 

 • Thể hiện việc nhấn mạnh một ý kiến mà người nói đưa ra. 

Ví dụ: I must say that she has the most beautiful smile I’ve ever met. (Tôi phải nói rằng cô ấy là người có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp.) 

 • Đưa ra một lời mời hoặc đề nghị ai đó làm gì 

Ví dụ: You must come to the party early tonight. (Bạn phải đến buổi tiệc tối nay sớm đấy nhé!) 

 • Đưa ra một phỏng đoán trong quá khứ hoặc hiện tại với cấu trúc S + must have + V(p2)

Ví dụ: She looks tired. She must have worked too much. (Cô ấy có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn cô ấy đã làm việc rất nhiều.) 

Xem thêm các bài viết khác:

2. Have to là gì?

Have to là gì?
Have to là gì?

Have to là một động từ mang ý nghĩa phải làm gì đó và thể hiện tính chủ quan cho người nói. 

Ví dụ: 

 • Jenny doesn’t have to leave her phone number. It is in my heart

Jenny không cần phải để lại số điện thoại của mình. Nó ở trong trái tim tôi.

 • My class had to take the final semester examination on Tuesday.

Lớp tôi phải làm bài kiểm tra cuối học kỳ vào thứ ba.

3. Phân biệt must và have to trong tiếng Anh

Cấu trúc must và have to là 2 cấu trúc thường xuyên bị lầm lẫn. Bởi vì hai cấu trúc này đều mang ý nghĩa là “phải” làm gì đó. Dưới đây làm một số yếu tố so sánh sự khác nhau giữa must và have to để có thể phân biệt được hai động từ này: 

Phân biệt must và have to trong tiếng Anh
Phân biệt must và have to trong tiếng Anh
 • Đối với cấu trúc must: 

– Ở dạng khẳng định: Thể hiện sự bắt buộc mang tính chất chủ quan của người nói. 

Ví dụ: You must be at the party at 9pm. (Bạn phải có mặt ở buổi tiệc lúc 9h tối.) 

– Ở dạng phủ định: Sử dụng để diễn tả sự cấm đoán, có thể liên quan đến quy định, quy luật. 

Ví dụ: He must not to drive after drinking alcohol. (Anh ấy không được lái xe sau khi uống đồ uống có cồn.) 

 • Đối với cấu trúc have to:

Ở dạng khẳng định: Mang ý nghĩa là sự bắt buộc khách quan. 

Ví dụ: You have to give her your answer today. (Bạn phải đưa cho cô ấy câu trả lời vào hôm nay.) 

Ở dạng phủ định: sử dụng để diễn tả rằng không phải làm gì đó. 

Ví dụ: You don’t have to wait for me. (Bạn không cần phải chờ tôi đâu.) 

4. Bài tập vận dụng phân biệt must và have to

Dưới đây là một bài tập nhỏ giúp bạn có thể phân biệt được must và have to mà bạn có thể tham khảo nhé! 

 • I can stay in bed tomorrow afternoon because I …. (must/ have to) go to school.
 • Whatever you do, you …. (must/ have to) touch that switch. It’s very dangerous.
 • There’s a lift in my brother’s building so we …. (must/ have to) climb the stairs.
 • You …. (must/ have to) forget what my mother told you. It’s very important.
 • Peter …. (must/ have to) get up early, but he usually does.

Đáp án: don’t have to – mustn’t – don’t have to – mustn’t – doesn’t have to

Hi vọng bài viết của Học IELTS đã giúp bạn phân biệt Must và Have to một cách chính xác nhất. Hy vọng thông qua bài viết này bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa Must và Have to để tránh những nhầm lẫn xảy ra nhé!

Bình luận