Every day là thì gì

Every day là thì gì? Cấu trúc với Every day

Có lẽ bạn đã quá quen thuộc với cụm từ Every day trong quá trình học tiếng Anh rồi phải không nào. Kể cả bạn là người mới học tiếng Anh đi chăng nữa thì cụm từ này cũng không còn quá mới mẻ nữa đâu. Vậy thì Every day

Phân biệt tính từ và trạng từ

Phân biệt tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh đóng vai trò bổ sung nghĩa cho câu, giúp câu được rõ ràng hơn. Vì khó phân biệt tính từ và trạng từ nên người học tiếng Anh rất dễ gặp lỗi sai ở phần tính từ và trạng từ này, hãy