Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

100+ câu nói nổi tiếng của Napoleon hay mà bạn cần phải biết

Bài viết dưới đây được Học IELTS tổng hợp và phân tích bộ sưu tập hơn 100 câu nói mang tính triết lý sâu sắc về nghệ thuật lãnh đạo, thành công và tình yêu của Napoléon Bonaparte – vị hoàng đế quân sự kiệt xuất của nước Pháp, người đã khuấy đảo nền chính trị châu Âu. Cùng với Học IELTS tìm hiểu chi tiết những câu nói nổi tiếng của Napoleon hay qua bài viết bên dưới này nhé.

1. Napoleon là ai?

Napoleon Bonaparte (1769-1821) là một trong những nhà quân sự và chính trị gia vĩ đại của Pháp. Ông được coi là một trong những đại tướng quân sự xuất sắc nhất lịch sử với những chiến công hiển hách.

Ông trở thành Hoàng đế nước Pháp vào năm 1804 và bành trướng lãnh thổ khắp châu Âu thông qua các cuộc chiến tranh. Mặc dù sau đó bị lật đổ, ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Pháp cùng những cải cách về luật pháp, giáo dục và hành chính. Cho đến ngày nay, Napoleon vẫn còn được xem là tượng đài, biểu tượng của sự tham vọng quyền lực, tài năng quân sự, ý chí và quyết tâm của con người.

Napoleon là ai?
Napoleon là ai?

2. Sự ảnh hưởng của Napoleon trong lịch sử

Sự ảnh hưởng của Napoleon trong lịch sử
Sự ảnh hưởng của Napoleon trong lịch sử

Napoléon Bonaparte có tác động to lớn đến tiến trình lịch sử hiện đại thông qua những cải cách mang tính cách mạng và các cuộc chinh phục quân sự của ông. Với tư cách là hoàng đế của Pháp, ông đã thiết lập những thay đổi sâu rộng thông qua các cuộc chiến tranh, luật pháp và những biến đổi chính trị của ông. Những điều này giúp Pháp trở thành một cường quốc tại châu Âu.

Danh tiếng của Napoleon đã ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn thế giới.  Các chế độ phong kiến, lạc hậu được bãi bỏ, những ý tưởng khai sáng phát triển mạnh mẽ. Ông trở thành tấm gương về con người tự lập, tinh thần dân tộc. Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới tìm cách noi gương và xây dựng nhà nước thông qua những cách làm, luật lệ của Napoleon. Cho đến ngày nay, cựu hoàng đế Pháp vẫn là một trong những nhân vật cách mạng vĩ đại trong lịch sử.

3. Những câu nói nổi tiếng của Napoleon bằng tiếng anh

Học IELTS đưa ra cho bạn một vài câu nói nổi tiếng của cựu hoàng đế Pháp:

Câu nói nổi tiếng của Napoleon hay Tạm dịch 
“Insisting on equality of wealth is the most effective means of impoverishing everyone.”“Cách tốt nhất để làm cho mọi người trở nên nghèo là đòi hỏi sự bình đẳng về của cải.”
“A leader is a dealer in hope”“Nhà lãnh đạo chính là người mang đến cho hy vọng”
“In the long run, the sword is always defeated by wisdom.”“Về lâu dài, thanh kiếm bao giờ cũng bị trí tuệ đánh bại.”
“The role of a leader is to resist reality, and then give hope.”“Vai trò của chính là người lãnh đạo là chống lại hiện thực, và rồi trao cho hy vọng.”
“For my success and all the good things I have done, I have to thank my mother.”“Thành công của tôi và toàn bộ những gì tốt đẹp tôi đã làm, tôi phải cảm ơn mẹ tôi.”
“Religion serves as the barrier that prevents the impoverished from resorting to violence against the wealthy.”“Tôn giáo giúp người nghèo không giết người giàu”
“Be successful! I evaluate individuals solely based on the outcomes their actions produce.”“Hãy thành công! Tôi chỉ đánh giá đàn ông qua kết quả hành động của họ.”
“The term “impossible” is exclusively present in the dictionary of individuals lacking wisdom.”“Không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ ngốc”
“In order to communicate effectively with others, one must initially engage their eyes.”“Muốn người khác hiểu mình, trước tiên phải nói trước mắt họ”
“A thousand bayonets do not pose as great a threat as four hostile newspapers.”“Bốn tờ báo thù địch còn đáng sợ hơn ngàn lưỡi lê”
“The primary cause of failure, rather than success, for most individuals is their tendency to exchange their long-term desires for immediate gratification.”“Lý do khiến hầu hết mọi người bị thất bại thay vì thành công là vì họ đánh đổi những gì họ muốn nhất để lấy những gì họ muốn vào lúc này.”
“Public opinion is a thermometer that a monarch should frequently consult.”
“Dư luận là chiếc nhiệt kế mà một vị quân vương nên thường xuyên tham khảo.”
“Those who change the world do not do it by changing mandarins, but always by inspiring people.”“Những người thay đổi thế gian không làm được điều đó bằng cách thay đổi quan lại, mà luôn luôn bằng cách truyền cảm hứng cho người dân.”
“To endure suffering requires more courage than to die.”“Để chịu đựng đau khổ đòi hỏi nhiều can đảm hơn để chết.”
“Nothing is lost as long as courage remains.”“Không gì mất đi chừng nào sự can đảm còn lại.”
“We only do well when we do it ourselves.”“Ta chỉ làm tốt khi tự ta làm lấy.”
“Women are nothing but machines for producing children”“Phụ nữ chẳng qua là cỗ máy sinh con”
“You become strong by defying defeat and by turning loss into gain and failure into success.”“Bạn trở nên mạnh mẽ bằng cách bất chấp thất bại và biến mất thành được và thất bại thành thành công.”
“There is a type of thief that the law does not punish, but nevertheless steals the most precious thing humans have: time.”“Có một loại kẻ cắp mà luật pháp không trừng trị, tuy nhiên lại ăn trộm thứ quý giá nhất của con người: thời gian.”
“The reason most of us fail instead of succeed is because they trade what they want most for what they want at the moment.”“Lý do phần lớn chúng ta thất bại thay vì thành công là bởi họ đánh đổi điều mình muốn nhất để lấy điều mình muốn tại thời điểm hiện tại.”
“This world is not destroyed by the cruelty of evil people, but by the cruelty of good people.”“Thế giới này không bị hủy hoại bởi sự ác độc của kẻ ác, mà bởi sự ác độc của người tốt.”
After making a mistake or encountering misfortune, talented people always stand up on their feet.“Sau khi phạm sai lầm hay gặp phải bất hạnh, người tài hoa luôn đứng dậy trên đôi chân của mình.”
“A tranquil mind serves as the most effective remedy for the body.”“Phương thuốc tốt nhất cho cơ thể là một tâm hồn tĩnh lặng.”
“The power of a single image equals that of a thousand words.”“Một bức tranh đáng giá hơn một ngàn lời nói”
“I attribute my achievements and all the positive actions I have taken to my mother’s influence.”“Thành công của tôi và mọi điều tốt đẹp tôi đã làm được đều là nhờ mẹ tôi.”
“If you want a thing done well, do it yourself”“Nếu bạn muốn việc gì đó được hoàn thành tốt, hãy tự mình làm việc đó”
“A man will fight harder for his interests than for his rights.”“Một người đàn ông sẽ chiến đấu vì lợi ích của mình hơn là vì quyền lợi của mình.”
“The world’s great orator is a success.”“Nhà hùng biện lớn thế giới, là sự thành công.”
“I rule people by their vices rather than their virtues.”“Ta cai trị con người bằng tính xấu của họ hơn là đức tính.”
“A lie doesn’t do anything because it only deceives once.”“Lời nói dối chẳng làm được trò trống gì vì nó chỉ đánh lừa được một lần.”
“The art of making yourself sometimes bold and sometimes careful is the art of success.”“Nghệ thuật làm cho mình lúc thì táo bạo lúc thì cẩn thận, là nghệ thuật để thành công.”
“The masses are just endless numbers, the results are only the first number!”“Quần chúng chỉ là những con số không dài vô tận, thành quả chỉ là ở con số đầu!”

“I may lose a battle, but I will win the war!”
“Tôi có thể thất bại một trận đánh, tuy nhiên tôi sẽ thắng lợi cả cuộc chiến tranh!”
“The goal of religion is to prevent the poor from killing the rich.”“Mục tiêu của tôn giáo là để ngăn cản kẻ nghèo không giết kẻ giàu.”
“It is not necessary to bury the truth. Just delaying it until no one cares anymore is enough.”“Không thiết yếu phải chôn sự thật. Chỉ phải trì hoãn nó cho tới khi không ai còn quan tâm là đủ.”
“When people cease to complain, they cease to think.”“Khi mọi người ngừng phàn nàn, họ ngừng suy nghĩ.”
“Courage is like love; it must have hope for nourishment.”“Lòng can đảm giống như tình yêu, nó phải có hy vọng để nuôi dưỡng.”
“The stupid speak of the past, the wise of the present, and fools of the future.”“Kẻ ngu nói về quá khứ, kẻ khôn ngoan nói về hiện tại và kẻ ngốc nói về tương lai.”
“If you wish to be a success in the world, promise everything, deliver nothing.”“Nếu bạn muốn thành công trên thế giới, hãy hứa tất cả mọi thứ, đừng làm gì cả.”
“Scary people are not necessarily those who disagree with you, but those who disagree with you but are too cowardly to let you know it.”“Những người đáng sợ không hẳn là người bất chấp thuận kiến với bạn, mà là người bất đồng ý kiến với bạn tuy nhiên quá hèn nhát để cho bạn biết điều đấy.”
“Impossible is a word found only in the dictionary of fools. A wise person creates opportunities for himself and makes everything possible.”“Bất khả thi là từ chỉ tìm thấy trong từ điển của kẻ ngu xuẩn. Người khôn ngoan làm ra thời cơ cho bản thân và khiến mọi việc đều có khả năng.”
‘Sometimes I’m a fox and sometimes I’m a lion. The secret of governing lies in knowing when to play which role.”“Đôi lúc tôi là cáo và đôi khi tôi là sư tử. Bí mật của thuật cai trị nằm ở việc biết khi nào đóng vai gì.”
“Lies run around the earth while the truth is still trying to keep its shoes on.”“Dối trá chạy quanh trái đất trong khi sự thật vẫn còn cố gắng đi giày.”
“You become very confident by resisting failure and by turning loss into achievement and failure into success.”“Bạn trở nên thật tự tin bằng việc chống lại thất bại và bằng cách biến mất mát thành thành tựu và thất bại thành thành công.”
“In both history and philosophy, skepticism is considered a valuable trait.”“Chủ nghĩa hoài nghi là một đức tính tốt trong lịch sử cũng như trong triết học.”
“To understand the man you have to know what was happening in the world when he was twenty.”“ Để hiểu một người đàn ông, bạn phải biết chuyện gì đã xảy ra khi anh ấy 20”
“Until you spread your wings, you’ll have no idea how far you can fly.”“Tận khi bạn dang rộng đôi cánh, bạn sẽ không biết mình có thể bay được bao xa.”
“A man’s greatness is measured from his head to the sky.”“Sự vĩ đại của một người đàn ông được đo từ cái đầu đến bầu trời.”

Xem thêm các bài viết liên quan

4. Những câu nói nổi tiếng của Napoleon để đời

 • Men are like numbers. They are only as valuable as their position.

Đàn ông giống như những con số. Họ chỉ có giá trị bằng vị trí của họ.

 • From greatness to ridiculousness there is only one step

Khoảng cách từ vĩ đại đến lố bịch chỉ có một bước.

 • Anyone who knows how to flatter also knows how to slander.

Ai biết nịnh nọt thì cũng biết vu khống.

 • Cannons killed feudalism, pens will kill modern society.

Đại bác giết chết chế độ phong kiến, cây bút sẽ giết chết xã hội hiện đại.

 • Must desire to live and understand how to die.

Phải khao khát sống và hiểu cách chết

 • Take the time to think carefully, but when the opportunity comes, don’t hesitate and move forward.

Hãy dành thời gian để suy nghĩ cẩn thận, nhưng khi cơ hội đến, đừng ngần ngại và tiến về phía trước.

 • We only do well when we do it ourselves.

Chúng ta chỉ làm tốt khi chúng ta tự mình làm điều đó.

 • The individual who displays the highest level of persistence ultimately claims victory.

Chiến thắng thuộc về người kiên trì nhất.

 • Skepticism is a virtue in history as well as in philosophy

Chủ nghĩa hoài nghi là một đức tính tốt trong lịch sử cũng như trong triết học

 • Public opinion is a thermometer that a monarch should frequently consult.

Dư luận là chiếc nhiệt kế mà một vị quân vương nên thường xuyên tham khảo.

 • Those who change the world do not do it by changing mandarins, but always by inspiring people.

Những người thay đổi thế gian không làm được điều đó bằng cách thay đổi quan lại, mà luôn luôn bằng cách truyền cảm hứng cho người dân.

 • The term “impossible” is exclusively found within the lexicon of foolish individuals. A wise person creates opportunities for himself and makes everything possible

Bất khả thi là từ chỉ tìm thấy trong từ điển của kẻ ngu xuẩn. Người khôn ngoan làm ra thời cơ cho bản thân và khiến mọi việc đều có khả năng.

5. Những câu nói nổi tiếng của Napoleon về phái đẹp và tình yêu

Một số câu hỏi hay của hoàng đế Pháp về phái đẹp và tình yêu:

 • Born in a hundred battles and won a hundred battles, returning home cannot win against a woman.

Trăm trận sinh, trăm trận thắng, trở về nhà không thể thắng được đàn bà.

 • A beautiful woman pleases the eye, a gentlewoman pleases the heart. The former is a piece of jewelry, and the latter is a treasure.

Người đàn bà đẹp làm vui mắt, người đàn bà dịu dàng làm vui lòng. Cái trước là đồ trang sức, cái sau là báu vật.

 • A beautiful woman’s eyes always have the same effect as a glass of strong wine while a man is just a drunkard.

Đôi mắt của người phụ nữ đẹp luôn có tác dụng giống như một ly rượu mạnh trong khi đàn ông chỉ là kẻ say rượu.

 • In love, there is never enough and there is never excess. Even if we write thousands and thousands of letters to each other, we will never be able to alleviate the longing that is contained in the hearts of two people who love each other.

Trong tình yêu, không bao giờ đủ và cũng không bao giờ thừa. Dù có viết ngàn vạn lá thư cho nhau cũng không bao giờ xoa dịu được nỗi khao khát chất chứa trong lòng hai người yêu nhau.

 • The fire of love never dies in furnaces made of heart and blood. Love letters only help those who love each other to feel a little less nostalgic without ever being able to pour out their love.

Ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt trong lò lửa bằng trái tim và máu. Những bức thư tình chỉ giúp cho những người yêu nhau bớt đi chút luyến tiếc mà không bao giờ có thể trút bỏ được tình yêu của mình.

6. Những bài học từ các câu nói nổi tiếng của Napoleon

Một số bài học chúng ta có thể rút ra được từ những câu nói trên

Bài học về ý chí và tinh thần chiến đấu: 

 • Nhấn mạnh sức mạnh phi thường của ý chí con người, thể hiện qua hành trình vươn lên từ đứa trẻ nghèo khó thành nhà lãnh đạo vĩ đại. 
 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược rõ ràng. 
 • Thể hiện ý chí chiến đấu kiên cường, không bao giờ từ bỏ một trận chiến dù khó khăn đến đâu.
Những bài học từ các câu nói nổi tiếng của Napoleon
Những bài học từ các câu nói nổi tiếng của Napoleon

Bài học về tầm nhìn và tư duy lãnh đạo:

 • Phải tin tưởng khả năng lãnh đạo của bản thân 
 • Khuyến khích sự tự tin và khả năng đưa ra quyết định táo bạo, quyết đoán.
 • Đề cao trí tuệ, sự linh hoạt và khả năng sử dụng các phương tiện chính trị, quân sự một cách hiệu quả.

7. Kết luận

Tới thời điểm hiện đại, những chiến công và câu nói nổi tiếng của Napoleon hay vẫn được mọi người ca ngợi và sử dụng trong cuộc sống của mình. Hy vọng rằng bài viết trên của Học IELTS sẽ giúp ích cho bạn. 

Bình luận